Відгук громадськості

Захід

3.3.3.11.6. Затвердження узагальнених пропозицій учасників національної оцінки ризиків щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків

Статус заходу:

Виконано

Фактична дата виконання:

27.12.2023

Захід спрямований на досягнення ОСР:

3.3.3.11. Заходи із запобігання легалізації коштів, одержаних корупційним шляхом, визначаються на підставі результатів оцінки ризиків, належно здійснюються; рекомендації FATF послідовно втілюються

Вирішення Проблеми:

3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом

Строки виконання:

01.08.2023 - 30.09.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Державна служба фінансового моніторингу України

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

узагальнені пропозиції затверджено Кабінетом Міністрів України

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

Кабінет Міністрів України затвердив 27 грудня 2023 року розпорядження № 1207-р "Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року"(далі – План заходів).

План заходів було розроблено Державною службою фінансового моніторингу України спільно з Міністерством фінансів України та іншими заінтересованими державними органами, за результатами проведеної третьої Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

План заходів містить комплекс інституційних, законодавчих, організаційних та практичних заходів з удосконалення національної системи запобігання та протидії відповідно до міжнародних стандартів та системи стратегічного планування у цій сфері, спрямованих на:

ефективне управління ризиками в системі запобігання та протидії;

ефективне формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії відповідно до світових стандартів;

приведення національної системи запобігання та протидії у відповідність до міжнародних стандартів;

удосконалення інформаційних технологій, дієве співробітництво та інформаційний обмін між державними органами, а також з компетентними органами іноземних держав і міжнародними організаціями у зазначеній сфері;

постійну методологічну підтримку діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу та забезпечення зворотного зв’язку з ними;

інноваційні рішення з підвищення кваліфікації фахівців у сфері запобігання та протидії;

поглиблення співробітництва з приватним сектором та громадськістю.

Результати моніторингу (щоквартально):

16.01.2024:
Захід виконано невчасно та повністю
16.11.2023:
Захід не виконано

Ключові джерела оцінки:

Додаткові джерела інформації: