Відгук громадськості

Захід

3.3.3.11.10. Розроблення та затвердження Положення про Єдиний реєстр рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів після консультацій із Національним банком

Статус заходу:

Не розпочато

Захід спрямований на досягнення ОСР:

3.3.3.11. Заходи із запобігання легалізації коштів, одержаних корупційним шляхом, визначаються на підставі результатів оцінки ризиків, належно здійснюються; рекомендації FATF послідовно втілюються

Вирішення Проблеми:

3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом

Строки виконання:

день, наступний за днем опублікування закону, зазначеного у підпункті 3.3.3.11.1 - три місяці з дня, наступного за днем опублікування закону, зазначеного у підпункті 3.3.3.11.1

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Державна податкова служба України
співвиконавці:
Міністерство фінансів України
Національний банк України

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

Положення про Єдиний реєстр рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів, затверджене після проведених консультацій із Національним банком, набрало чинності

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

Результати моніторингу (щоквартально):

Ключові джерела оцінки:

Додаткові джерела інформації: