Відгук громадськості

Захід

3.3.3.11.4.(4). Приведення підзаконних актів у відповідність із Законами України від 6 грудня
2019 р. № 361-IX “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, від 4 листопада 2022 р. № 2736-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843” і Директивою ЄС 2015/849

Статус заходу:

Виконано

Фактична дата виконання:

29.12.2023

Захід спрямований на досягнення ОСР:

3.3.3.11. Заходи із запобігання легалізації коштів, одержаних корупційним шляхом, визначаються на підставі результатів оцінки ризиків, належно здійснюються; рекомендації FATF послідовно втілюються

Вирішення Проблеми:

3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом

Строки виконання:

01.03.2023 - 31.12.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Національний банк України

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

підзаконні нормативно-правові акти приведено у відповідність із зазначеними законами і Директивою ЄС 2015/849

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

За інформаціюєю, наданою НБУ, з метою приведення підзаконних актів у відповідність із Законами України від 06.12.2019 № 361-IX, від 04.11.2022 № 2736-IX і Директивою ЄС 2015/849 (далі – сфера запобігання та протидії легалізації) прийнято наступні нормативно-правові акти:

- постановою Правління НБУ від 15.06.2023 № 74 “Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингуˮ затверджені зміни, які містять вимогу щодо використання банками ризик-орієнтованого підходу під час обслуговування політично значущих осіб;

- постановою Правління НБУ від 21.06.2023 № 80 “Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливуˮ актуалізовано підходи щодо застосування штрафів до банків за порушення у сфері запобігання та протидії легалізації та валютного законодавства;

- постановою Правління НБУ від 05.09.2023 № 108 “Про внесення змін до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу та визнання такою, що втратила чинність, постанови Правління Національного банку України від 17 грудня 2021 року № 145ˮ затверджені зміни, які містять вимогу щодо використання установами ризик-орієнтованого підходу під час обслуговування політично значущих осіб;

- постановою Правління НБУ від 05.09.2023 № 110 “Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингуˮ затверджено нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу;

- постановою Правління НБУ від 29.12.2023 № 198 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань фінансового моніторингу”, з метою імплементації вимог Закону України від 17.10.2023 № 3419-IX, внесено відповідні зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, та до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 28.07.2020 № 107.

Результати моніторингу (щоквартально):

13.02.2024:
Захід виконано вчасно і повністю
15.11.2023:
Прогрес виконання заходу наявний
10.08.2023:
Виконання заходу розпочато вчасно

Ключові джерела оцінки:

Додаткові джерела інформації: