Відгук громадськості

Захід

3.3.3.9.1.(2). Забезпечення приєднання АРМА та Національного агентства до захищеної системи обміну інформацією “SIENA”

Статус заходу:

Не виконано

Захід спрямований на досягнення ОСР:

3.3.3.9. Управління активами, на які накладено арешт у кримінальних провадженнях, розшук незаконно одержаних активів за межами України та їх повернення здійснюються ефективно, серед іншого, завдяки:
посиленню інституційної спроможності АРМА;
удосконаленню законодавства щодо передачі активів в управління; забезпеченню ефективного міжнародного співробітництва

Вирішення Проблеми:

3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом

Строки виконання:

01.03.2023 - 29.02.2024

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

АРМА та Національне агентство мають можливість здійснювати обмін інформацією з використанням захищеної системи обміну інформацією “SIENA”

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

Заходу присвоєно статус "не виконано", оскільки сплинув строк виконання такого заходу.

Станом на момент звітування працівники Національного агентства проходять навчання в користуванні системою, що є обов'язковою вимогою до реалізації приєднання Національного агентства до захищеної системи обміну інформацією "SIENA".

Результати моніторингу (щоквартально):

14.05.2024:
Захід не виконано
12.02.2024:
Прогрес виконання заходу наявний
08.11.2023:
Прогрес виконання заходу наявний
10.08.2023:
Виконання заходу розпочато вчасно

Ключові джерела оцінки:

Додаткові джерела інформації: