Прогрес виконання заходів станом на 30.05.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
1 3 1
5
Виконано Не виконано Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 1 ( 20%)

Заходи — 5

3.3.3.9.1.(1). Забезпечення приєднання АРМА та Національного агентства до захищеної системи обміну інформацією “SIENA”

Головний виконавець: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

3.3.3.9.1.(2). Забезпечення приєднання АРМА та Національного агентства до захищеної системи обміну інформацією “SIENA”

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

3.3.3.9.2. Формування міжвідомчої робочої групи, відповідальної за координацію діяльності органів державної влади із повернення активів та реалізацію Стратегії із повернення активів

Головний виконавець: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

3.3.3.9.3. Розроблення та затвердження плану дій з реалізації Стратегії із повернення активів

Головний виконавець: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

3.3.3.9.4. Підготовка щорічного звіту про стан реалізації Стратегії із повернення активів та плану дій з її реалізації, який у разі потреби містить рекомендації щодо перегляду Стратегії із повернення активів та плану дій з її реалізації

Головний виконавець: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Індикатори — 3

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 30%

забезпечено можливість ефективного міжнародного співробітництва АРМА з компетентними органами іноземних держав відповідно до Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво шляхом:
а) визначення АРМА як компетентного органу в Україні для цілей зазначеної Угоди (15 відсотків);
б) приєднання АРМА до захищеної системи обміну інформацією SIENA
(15 відсотків)

2
0 / 40%

належно втілюється Стратегія із повернення активів:
а) Стратегія із повернення активів актуалізована та затверджена (10 відсотків);
б) план дій з реалізації Стратегії із повернення активів підготовлено та затверджено (10 відсотків);
в) координацію діяльності органів державної влади із повернення активів та реалізації Стратегії із повернення активів здійснює міжвідомча робоча група з цих питань, до якої включено представників усіх заінтересованих органів державної влади (10 відсотків);
г) заходи, передбачені Стратегією із повернення активів та планом дій з її реалізації, втілено принаймні на 90 відсотків (10 відсотків)

3
0 / 30%

щонайменше 80 відсотків фахівців у сфері формування та реалізації антикорупційної політики оцінюють:
а) наявні для АРМА механізми міжнародного співробітництва як такі, що повністю або загалом достатні для ефективного виконання завдань, визначених для АРМА (7,5 відсотка);
б) інституційну спроможність АРМА як таку, що повністю або загалом достатня для ефективного виконання завдань, визначених для АРМА
(7,5 відсотка);
в) затверджені Стратегія із повернення активів та план дій з її реалізації як такі, що повністю або загалом дають змогу забезпечити ефективність повернення до України активів, одержаних корупційним шляхом
(7,5 відсотка);
г) Стратегія із повернення активів та план дій з її реалізації як такі, що повністю або загалом належно втілюються на практиці (7,5 відсотка)

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)