Відгук громадськості

Захід

3.3.3.9.1.(1). Забезпечення приєднання АРМА та Національного агентства до захищеної системи обміну інформацією “SIENA”

Статус заходу:

Виконано

Фактична дата виконання:

14.08.2023

Захід спрямований на досягнення ОСР:

3.3.3.9. Управління активами, на які накладено арешт у кримінальних провадженнях, розшук незаконно одержаних активів за межами України та їх повернення здійснюються ефективно, серед іншого, завдяки:
посиленню інституційної спроможності АРМА;
удосконаленню законодавства щодо передачі активів в управління; забезпеченню ефективного міжнародного співробітництва

Вирішення Проблеми:

3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом

Строки виконання:

01.03.2023 - 29.02.2024

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

АРМА та Національне агентство мають можливість здійснювати обмін інформацією з використанням захищеної системи обміну інформацією “SIENA”

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

АРМА приєднано до захищеної системи обміну інформацією “SIENA”.

Результати моніторингу (щоквартально):

09.11.2023:
Захід виконано невчасно та повністю
15.08.2023:
Виконання заходу розпочато вчасно

Додаткові джерела інформації: