Відгук громадськості

ОСР

3.3.3.9. Управління активами, на які накладено арешт у кримінальних провадженнях, розшук незаконно одержаних активів за межами України та їх повернення здійснюються ефективно, серед іншого, завдяки:
посиленню інституційної спроможності АРМА;
удосконаленню законодавства щодо передачі активів в управління; забезпеченню ефективного міжнародного співробітництва

Вирішення Проблеми:

3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом

Строки виконання всіх заходів в межах ОСР

01.03.2023 - 29.02.2024

Виконання заходів ДАП в межах ОСР

Загальна кількість заходів – 5
1 3 1
Виконано Не виконано Не розпочато

Виконання заходів ДАП в межах Проблеми за основними головними виконавцями

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

25%
4

Національне агентство з питань запобігання корупції

0%
1

Зведена загальна інформація про Заходи

Назва заходу Головний виконавець Співвиконавці Показник виконання Результати моніторингу (останні) Статус
1 3.3.3.9.1.(1) Забезпечення приєднання АРМА та Національного агентства до захищеної системи обміну інформацією “SIENA” Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів АРМА та Національне агентство мають можливість здійснювати обмін інформацією з використанням захищеної системи обміну інформацією “SIENA”
Захід виконано невчасно та повністю
Виконано
2 3.3.3.9.1.(2) Забезпечення приєднання АРМА та Національного агентства до захищеної системи обміну інформацією “SIENA” Національне агентство з питань запобігання корупції АРМА та Національне агентство мають можливість здійснювати обмін інформацією з використанням захищеної системи обміну інформацією “SIENA”
Захід не виконано
Не виконано
3 3.3.3.9.2 Формування міжвідомчої робочої групи, відповідальної за координацію діяльності органів державної влади із повернення активів та реалізацію Стратегії із повернення активів Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів міжвідомча робоча група, відповідальна за координацію діяльності органів державної влади із повернення активів та реалізацію Стратегії із повернення активів, розпочала діяльність
Захід не виконано
Не виконано
4 3.3.3.9.3 Розроблення та затвердження плану дій з реалізації Стратегії із повернення активів Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів план дій з реалізації Стратегії із повернення активів затверджено Кабінетом Міністрів України
Захід не виконано
Не виконано
5 3.3.3.9.4 Підготовка щорічного звіту про стан реалізації Стратегії із повернення активів та плану дій з її реалізації, який у разі потреби містить рекомендації щодо перегляду Стратегії із повернення активів та плану дій з її реалізації Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів звіт про стан реалізації Стратегії із повернення активів та плану дій з її реалізації підготовлено та оприлюднено Не розпочато

Індикатори досягнення ОСР

Загальна кількість індикаторів – 3

Повністю досягнуті індикатори – 0

Частково досягнуті індикатори – 0

Індикатори з оцінкою 0% – 3

Зведена загальна інформація про Індикатори досягнення

Індикатори Вага (%)
1 забезпечено можливість ефективного міжнародного співробітництва АРМА з компетентними органами іноземних держав відповідно до Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво шляхом:
а) визначення АРМА як компетентного органу в Україні для цілей зазначеної Угоди (15 відсотків);
б) приєднання АРМА до захищеної системи обміну інформацією SIENA
(15 відсотків)
30%
2 належно втілюється Стратегія із повернення активів:
а) Стратегія із повернення активів актуалізована та затверджена (10 відсотків);
б) план дій з реалізації Стратегії із повернення активів підготовлено та затверджено (10 відсотків);
в) координацію діяльності органів державної влади із повернення активів та реалізації Стратегії із повернення активів здійснює міжвідомча робоча група з цих питань, до якої включено представників усіх заінтересованих органів державної влади (10 відсотків);
г) заходи, передбачені Стратегією із повернення активів та планом дій з її реалізації, втілено принаймні на 90 відсотків (10 відсотків)
40%
3 щонайменше 80 відсотків фахівців у сфері формування та реалізації антикорупційної політики оцінюють:
а) наявні для АРМА механізми міжнародного співробітництва як такі, що повністю або загалом достатні для ефективного виконання завдань, визначених для АРМА (7,5 відсотка);
б) інституційну спроможність АРМА як таку, що повністю або загалом достатня для ефективного виконання завдань, визначених для АРМА
(7,5 відсотка);
в) затверджені Стратегія із повернення активів та план дій з її реалізації як такі, що повністю або загалом дають змогу забезпечити ефективність повернення до України активів, одержаних корупційним шляхом
(7,5 відсотка);
г) Стратегія із повернення активів та план дій з її реалізації як такі, що повністю або загалом належно втілюються на практиці (7,5 відсотка)
30%

Ключові джерела оцінки:

Додаткові джерела інформації: