Відгук громадськості

Захід

3.3.3.9.3. Розроблення та затвердження плану дій з реалізації Стратегії із повернення активів

Статус заходу:

Не виконано

Захід спрямований на досягнення ОСР:

3.3.3.9. Управління активами, на які накладено арешт у кримінальних провадженнях, розшук незаконно одержаних активів за межами України та їх повернення здійснюються ефективно, серед іншого, завдяки:
посиленню інституційної спроможності АРМА;
удосконаленню законодавства щодо передачі активів в управління; забезпеченню ефективного міжнародного співробітництва

Вирішення Проблеми:

3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом

Строки виконання:

02.09.2023 - 02.11.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

план дій з реалізації Стратегії із повернення активів затверджено Кабінетом Міністрів України

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

АРМА розробило проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії повернення активів на 2023–2025 роки» (далі – проєкт розпорядження), доопрацьовано з урахуванням пропозицій всіх заінтересованих сторін та погоджено з органами державної влади.

Відповідно до вимог § 37-2 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (далі – Регламент), для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи проєкт розпорядження було надіслано до Національного агентства з питань запобігання корупції (вх. № 40534/0/03-23 від 29.11.2023).

Відповідно до вимог § 44, 46 Регламенту, за результатами правової експертизи проєкту розпорядження отримано висновок Міністерства юстиції України з загальною підсумковою оцінкою – «відповідний із зауваженнями в частині недотримання вимог нормопроєктувальної техніки».

Під час опрацювання пропозицій та зауважень заінтересованих органів державної влади, надано пропозиції щодо залучення до виконання Плану заходів з реалізації Стратегії додаткових співвиконавців, що потребує додаткового погодження ними проєкту розпорядження.

У зв’язку з чим, відповідно до § 37 Регламенту, листом АРМА від 28.12.2023 № 11932/1-17-23/8.2 проєкт розпорядження надіслано на погодження таким заінтересованим органам: Адміністрації Державної прикордонної служби України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державній судовій адміністрації України, Вищому антикорупційному суду та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

АРМА повідомляє, що у ході опрацювання проєкту розпорядження Вищий антикорупційний суд запропонував включити Верховний Суд до складу суб’єктів, відповідальних за реалізацію заходів з реалізації Стратегії.

АРМА інформує, що проєкт розпорядження подано на розгляд Уряду листом від 12.04.2024 №3671/1-9-24/8.2.

Результати моніторингу (щоквартально):

13.05.2024:
Захід не виконано
13.02.2024:
Захід не виконано
09.11.2023:
Виконання заходу розпочато невчасно

Ключові джерела оцінки:

Додаткові джерела інформації: