Відгук громадськості

Захід

3.3.3.1.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким:
1) деталізовано порядок визначення управителя активом, на який накладено арешт, зокрема, визначено особливості застосування законодавства про публічні закупівлі у зазначеній процедурі;
2) регламентовано порядок дій АРМА у разі встановлення під час перевірки ефективності управління арештованими активами фактів неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем

Статус заходу:

Виконується

Захід спрямований на досягнення ОСР:

3.3.3.1. Мінімізовано ризики дискреції, непрогнозованості та неефективності дій АРМА щодо арештованих активів шляхом запровадження чіткого нормативного регулювання здійснення управління корпоративними правами, цілісними майновими комплексами, житловими об’єктами та іншими видами активів

Вирішення Проблеми:

3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом

Строки виконання:

01.01.2024 - 31.07.2024

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

проект закону подано до Верховної Ради України

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

На виконання заходу, передбаченого пп. 1 п. 3.3.3.1.1 додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки, було розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до частини другої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо встановлення чіткого і прозорого механізму відбору управителів активам (реєстр. від 05.01.2024 № 10390).

Результати моніторингу (щоквартально):

14.05.2024:
Виконання заходу розпочато вчасно

Ключові джерела оцінки:

Додаткові джерела інформації: