Прогрес виконання заходів станом на 30.05.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
1 1
2
Виконується Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 0 ( 0%)

Заходи — 2

3.3.3.1.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким:
1) деталізовано порядок визначення управителя активом, на який накладено арешт, зокрема, визначено особливості застосування законодавства про публічні закупівлі у зазначеній процедурі;
2) регламентовано порядок дій АРМА у разі встановлення під час перевірки ефективності управління арештованими активами фактів неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем

Головний виконавець: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

3.3.3.1.2. Приведення нормативно-правових актів у відповідність із законом, зазначеним у підпункті 3.3.3.1.1

Головний виконавець: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Індикатори — 3

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 50%

набрав чинності закон, яким:
а) деталізовано порядок визначення управителя активом, на який накладено арешт, зокрема, визначено особливості застосування законодавства про публічні закупівлі у зазначеній процедурі (25 відсотків)
б) регламентовано порядок дій АРМА у разі встановлення під час перевірки ефективності управління арештованими активами фактів неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем (25 відсотків)

2
0 / 20%

методичні рекомендації щодо управління активами, на які накладено арешт та які передані в управління АРМА, визначають, зокрема, особливості передачі в управління та здійснення управління корпоративними правами, цілісними майновими комплексами, цінними паперами, нерухомим майном

3
0 / 30%

щонайменше 80 відсотків фахівців у сфері формування та реалізації антикорупційної політики оцінюють, що:
а) законодавче регулювання порядку визначення управителя та порядку дій АРМА у разі встановлення фактів неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем є дієвим та не допускає необґрунтованої дискреції АРМА (10 відсотків);
б) методичні рекомендації щодо управління активами, на які накладено арешт та які передані в управління АРМА, є повними та всеохопними
(10 відсотків);
в) методичні рекомендації щодо управління активами, на які накладено арешт та які передані в управління АРМА, систематично належно застосовуються в практичній діяльності (10 відсотків)

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)