Відгук громадськості

Захід

3.3.3.1.2. Приведення нормативно-правових актів у відповідність із законом, зазначеним у підпункті 3.3.3.1.1

Статус заходу:

Не розпочато

Захід спрямований на досягнення ОСР:

3.3.3.1. Мінімізовано ризики дискреції, непрогнозованості та неефективності дій АРМА щодо арештованих активів шляхом запровадження чіткого нормативного регулювання здійснення управління корпоративними правами, цілісними майновими комплексами, житловими об’єктами та іншими видами активів

Вирішення Проблеми:

3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом

Строки виконання:

день набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 3.3.3.1.1 - чотири місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 3.3.3.1.1

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
співвиконавці:
Міністерство юстиції України

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

нормативно-правові акти набрали чинності

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

Результати моніторингу (щоквартально):

Ключові джерела оцінки:

Додаткові джерела інформації: