Відгук громадськості

Захід

3.3.3.5.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким:
1) передбачено, що Громадська рада при АРМА визначає з числа її членів не менше ніж
40 відсотків складу дисциплінарної комісії АРМА;
2) передбачено, що Громадська рада при АРМА визначає з числа її членів не менше ніж
40 відсотків складу конкурсної комісії з добору на вакантні посади в АРМА;
3) передбачено повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за законністю та прозорістю визначення управителів активами, зокрема шляхом визначення членів Громадської ради при АРМА, які беруть участь у визначенні управителів активами;
4) передбачено повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за законністю та прозорістю визначення реалізації активів;
5) передбачено повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за ефективністю управління активами, які передані АРМА;
6) передбачено повноваження Громадської ради при АРМА щодо надання висновків до щорічного звіту про діяльність АРМА;
7) передбачено можливість участі визначених Громадською радою при АРМА осіб (із числа її членів) у проведенні перевірок ефективності управління арештованими активами, переданими в управління;
8) передбачено оприлюднення АРМА результатів проведення перевірок ефективності управління активами, переданими АРМА в управління

Статус заходу:

Виконується

Захід спрямований на досягнення ОСР:

3.3.3.5. Посилено контроль за діяльністю АРМА з боку Громадської ради при АРМА, а також забезпечено прозорий публічний облік активів в управлінні, зокрема оприлюднення актуальної інформації щодо їх стану та характеристик

Вирішення Проблеми:

3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом

Строки виконання:

01.01.2024 - 31.05.2024

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

проект закону подано до Верховної Ради України

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

Захід виконується.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів листом від 10.05.2024 № 4243/1-31-24/7.7 надіслало вказаний законопроект до Національного агентства з питань запобігання корупції для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи.

Результати моніторингу (щоквартально):

14.05.2024:
Виконання заходу розпочато вчасно

Ключові джерела оцінки:

Додаткові джерела інформації: