Прогрес виконання заходів станом на 30.05.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
1 1
2
Виконано Виконується
Виконано заходів (повністю та частково) - 1 ( 50%)

Заходи — 2

3.3.3.5.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким:
1) передбачено, що Громадська рада при АРМА визначає з числа її членів не менше ніж
40 відсотків складу дисциплінарної комісії АРМА;
2) передбачено, що Громадська рада при АРМА визначає з числа її членів не менше ніж
40 відсотків складу конкурсної комісії з добору на вакантні посади в АРМА;
3) передбачено повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за законністю та прозорістю визначення управителів активами, зокрема шляхом визначення членів Громадської ради при АРМА, які беруть участь у визначенні управителів активами;
4) передбачено повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за законністю та прозорістю визначення реалізації активів;
5) передбачено повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за ефективністю управління активами, які передані АРМА;
6) передбачено повноваження Громадської ради при АРМА щодо надання висновків до щорічного звіту про діяльність АРМА;
7) передбачено можливість участі визначених Громадською радою при АРМА осіб (із числа її членів) у проведенні перевірок ефективності управління арештованими активами, переданими в управління;
8) передбачено оприлюднення АРМА результатів проведення перевірок ефективності управління активами, переданими АРМА в управління

Головний виконавець: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

3.3.3.5.2. Запровадження в постійну (промислову) експлуатацію Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні

Головний виконавець: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Індикатори — 3

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 40%

набрав чинності закон, яким передбачено:
а) що Громадська рада при АРМА визначає з числа її членів не менше ніж 40 відсотків складу дисциплінарної комісії АРМА (5 відсотків);
б) що Громадська рада при АРМА визначає з числа її членів не менше ніж 40 відсотків складу конкурсної комісії з добору на вакантні посади в АРМА (5 відсотків);
в) повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за законністю та прозорістю визначення управителів активами, зокрема шляхом визначення членів Громадської ради при АРМА, які беруть участь у визначенні управителів активами
(5 відсотків);
г) повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за законністю та прозорістю визначення реалізації активів (5 відсотків);
ґ) повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за ефективністю управління активами, які передані АРМА (5 відсотків);
д) повноваження Громадської ради при АРМА щодо надання висновків до щорічного звіту про діяльність АРМА (5 відсотків);
е) можливість участі визначених Громадською радою при АРМА осіб (з числа її членів) у проведенні перевірок ефективності управління арештованими активами, переданими в управління (5 відсотків);
є) оприлюднення АРМА результатів проведення перевірок ефективності управління активами, переданими АРМА в управління
(5 відсотків)

2
0 / 30%

запроваджено в постійну (промислову) експлуатацію Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні

3
0 / 30%

щонайменше 80 відсотків фахівців у сфері формування та реалізації антикорупційної політики оцінюють, що:
а) повноваження Громадської ради при АРМА із здійснення громадського контролю за реалізацією повноважень АРМА є повністю або загалом достатніми (7,5 відсотка);
б) Громадська рада при АРМА повністю чи загалом ефективно та неупереджено здійснює громадський контроль за реалізацією повноважень АРМА (7,5 відсотка);
в) Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, містить визначену законом інформацію у повному обсязі (7,5 відсотка);
г) АРМА систематично оприлюднює оголошення про відбори управителів активами, результати відборів управителів активами, результати проведення перевірок ефективності управління активами, переданими АРМА управителям (7,5 відсотка)

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)