Відгук громадськості

Захід

3.3.3.5.2. Запровадження в постійну (промислову) експлуатацію Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні

Статус заходу:

Виконано

Фактична дата виконання:

25.08.2023

Захід спрямований на досягнення ОСР:

3.3.3.5. Посилено контроль за діяльністю АРМА з боку Громадської ради при АРМА, а також забезпечено прозорий публічний облік активів в управлінні, зокрема оприлюднення актуальної інформації щодо їх стану та характеристик

Вирішення Проблеми:

3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом

Строки виконання:

01.03.2023 - 29.02.2024

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, введено в промислову експлуатацію

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

Наказом АРМА від 30.01.2023 № 18 Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (далі - Реєстр) введено в промислову експлуатацію.

Наказом АРМА від 25.08.2023 № 187 відновлено публічний доступ до даних Реєстру.

За інформацією, наданою АРМА, "відкриття Реєстру відповідає політиці відкритих даних та практиці європейських офісів з розшуку та управління незаконними активами (ARO/AMO). АРМА доклало значних зусиль для безпеки даних, насамперед щодо стратегічних активів та об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема, перевірено тисячі записів, щоб не допустити оприлюднення відомостей про військові об'єкти, обмежено інформацію про найменування та опис активів зі сфери критичної інфраструктури. Також АРМА було проведено консультації з усіма уповноваженими органами та враховано їх застереження. І лише після досягнення повного консенсусу щодо можливості відкриття реєстру, публічний доступ до нього нарешті забезпечено. Через відкритий Реєстр Агентство демонструє відкритість до співпраці з потенційними управителями, відкриває для них простір для інвестицій, очікує зростання попиту на арештоване майно та відповідне збільшення надходжень до бюджету. Крім того, функціонування зрілого та безпечного публічного Реєстру означає, що АРМА не приховує ані інформацію про активи, ні про те, як ними управляє".

Результати моніторингу (щоквартально):

16.11.2023:
Захід виконано невчасно та повністю
10.08.2023:
Виконання заходу розпочато вчасно

Додаткові джерела інформації: