Відгук громадськості

Захід

3.3.3.6.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким:
1) удосконалено порядок конкурсного добору Голови АРМА для досягнення вищого рівня прозорості добору, усунення ризиків політизації чи упередженості конкурсної комісії;
2) визначено вичерпний перелік серйозних підстав для дострокового звільнення або припинення повноважень Голови АРМА, а також передбачено можливість його відсторонення лише у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України;
3) запроваджено гарантії незалежності АРМА від неналежного втручання або впливу на діяльність органу;
4) процедуру проведення незалежної зовнішньої оцінки діяльності АРМА приведено у відповідність із Конституцією України, та створено передумови для її дієвого застосування у практичній діяльності

Статус заходу:

Виконується

Захід спрямований на досягнення ОСР:

3.3.3.6. Підвищено ефективність АРМА завдяки посиленню інституційної спроможності органу, механізмів його міжнародного співробітництва, виявлення та розшуку активів за кордоном, а також завдяки кадровому перезавантаженню його керівного складу на основі принципів фаховості та незаангажованості

Вирішення Проблеми:

3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом

Строки виконання:

01.03.2023 - 30.04.2024

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

проект закону подано до Верховної Ради України

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

Захід виконується.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів листом від 16.04.2024 № 3737/1-31-24/7.7 надіслало вказаний законопроект до Національного агентства з питань запобігання корупції для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи.

Результати моніторингу (щоквартально):

14.05.2024:
Виконання заходу розпочато вчасно
16.02.2024:
Прогресу виконання заходу немає
08.11.2023:
Прогрес виконання заходу наявний
10.08.2023:
Виконання заходу розпочато вчасно

Додаткові джерела інформації: