Прогрес виконання заходів станом на 30.05.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
1 3
4
Виконується Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 0 ( 0%)

Заходи — 4

3.3.3.6.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким:
1) удосконалено порядок конкурсного добору Голови АРМА для досягнення вищого рівня прозорості добору, усунення ризиків політизації чи упередженості конкурсної комісії;
2) визначено вичерпний перелік серйозних підстав для дострокового звільнення або припинення повноважень Голови АРМА, а також передбачено можливість його відсторонення лише у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України;
3) запроваджено гарантії незалежності АРМА від неналежного втручання або впливу на діяльність органу;
4) процедуру проведення незалежної зовнішньої оцінки діяльності АРМА приведено у відповідність із Конституцією України, та створено передумови для її дієвого застосування у практичній діяльності

Головний виконавець: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

3.3.3.6.2. Розроблення проектів нормативно-правових актів, затвердження яких є необхідним для виконання закону, зазначеного у підпункті 3.3.3.6.1

Головний виконавець: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

3.3.3.6.3. Проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, зазначених у підпункті 3.3.3.6.2, отримання експертних висновків та їх доопрацювання

Головний виконавець: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

3.3.3.6.4. Видання нормативно-правових актів, зазначених у підпункті 3.3.3.6.2, та проведення їх державної реєстрації

Головний виконавець: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Індикатори — 2

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 60%

набрав чинності закон, яким:
а) удосконалено порядок конкурсного добору Голови АРМА для досягнення вищого рівня прозорості добору, усунення ризиків політизації чи упередженості конкурсної комісії (15 відсотків);
б) визначено вичерпний перелік серйозних підстав для дострокового звільнення або припинення повноважень Голови АРМА, а також передбачено можливість його відсторонення лише у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України
(15 відсотків);
в) запроваджено гарантії незалежності АРМА від неналежного втручання або впливу на діяльність органу (15 відсотків);
г) процедуру проведення незалежної зовнішньої оцінки діяльності АРМА приведено у відповідність із Конституцією України, та створено передумови для її дієвого застосування у практичній діяльності (15 відсотків)

2
0 / 40%

щонайменше 80 відсотків фахівців у сфері формування та реалізації антикорупційної політики оцінюють:
а) удосконалену процедуру конкурсного добору Голови АРМА як таку, що повністю або загалом забезпечує прозорість добору, усуває ризики політизації чи упередженості конкурсної комісії (6 відсотків);
б) запроваджений перелік підстав для дострокового звільнення або припинення повноважень Голови АРМА як такий, що містить лише серйозні підстави для зазначеного рішення (6 відсотків);
в) запроваджені гарантії незалежності АРМА від неналежного втручання або впливу на діяльність органу як такі, що повністю або загалом достатні для ефективного виконання завдань, визначених для АРМА (6 відсотків);
г) останню проведену процедуру добору на посаду Голови АРМА як таку, що була відкритою та прозорою, неупередженою, а Голова АРМА обраний на основі об’єктивної оцінки компетентності та доброчесності кандидатів
(6 відсотків);
ґ) законодавче регулювання процедури незалежної зовнішньої оцінки діяльності АРМА як таке, що приведене у відповідність із Конституцією України та забезпечує дієвість цієї процедури у практичній діяльності (6 відсотків);
д) зовнішнє незалежне оцінювання (аудит) ефективності діяльності АРМА проводиться безсторонньо та об’єктивно (5 відсотків);
е) зовнішнє незалежне оцінювання (аудит) ефективності діяльності АРМА проводиться практично з тією періодичністю, яка визначена законом, і аудит проводиться повно та всебічно (5 відсотків)

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)