Відгук громадськості

Захід

3.3.3.6.3. Проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, зазначених у підпункті 3.3.3.6.2, отримання експертних висновків та їх доопрацювання

Статус заходу:

Не розпочато

Захід спрямований на досягнення ОСР:

3.3.3.6. Підвищено ефективність АРМА завдяки посиленню інституційної спроможності органу, механізмів його міжнародного співробітництва, виявлення та розшуку активів за кордоном, а також завдяки кадровому перезавантаженню його керівного складу на основі принципів фаховості та незаангажованості

Вирішення Проблеми:

3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом

Строки виконання:

два місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 3.3.3.6.1 - три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 3.3.3.6.1

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

Результати моніторингу (щоквартально):

Ключові джерела оцінки:

Додаткові джерела інформації: