Відгук громадськості

Захід

2.4.4.6.7. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України і Національному банку проекту Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника

Статус заходу:

Виконано

Фактична дата виконання:

19.09.2023

Захід спрямований на досягнення ОСР:

2.4.4.6. Запроваджено ефективні механізми верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб приватного права у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Вирішення Проблеми:

2.4.4. Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки

Строки виконання:

01.03.2023 - 31.08.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Міністерство фінансів України

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

Методологія Кабінетом Міністрів України затверджена

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

Міністерство фінансів України розробило та подало на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови «Про затвердження Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника» (лист Мінфіну від 14.09.2023 № 26120-02-3/25047). Методологію визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника затверджено постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 19.09.2023 № 1011.

Результати моніторингу (щоквартально):

15.11.2023:
Захід виконано невчасно та повністю
16.08.2023:
Виконання заходу розпочато вчасно

Ключові джерела оцінки:

1. Міністерство фінансів України: Постанова КМУ і НБУ від 19 вересня 2023 р. № 1011

Додаткові джерела інформації: