Прогрес виконання заходів станом на 30.05.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
14 3 5
22
Виконано Виконано частково Не виконано
Виконано заходів (повністю та частково) - 17 ( 77.3%)

Заходи — 22

2.4.4.6.1. Розроблення проекту Положення про форму та зміст структури власності юридичної особи

Головний виконавець: Міністерство фінансів України

2.4.4.6.2. Погодження проекту положення, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.1, із заінтересованими органами

Головний виконавець: Міністерство фінансів України

2.4.4.6.3. Затвердження положення, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.1, забезпечення його державної реєстрації

Головний виконавець: Міністерство фінансів України

2.4.4.6.4. Розроблення проекту Положення про форму та зміст структури власності юридичних осіб, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НКЦПФР

Головний виконавець: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

2.4.4.6.5. Погодження проекту положення, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.4, із заінтересованими органами

Головний виконавець: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

2.4.4.6.6. Затвердження положення, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.4

Головний виконавець: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

2.4.4.6.7. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України і Національному банку проекту Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника

Головний виконавець: Міністерство фінансів України

2.4.4.6.8. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Порядку проведення автоматичної перевірки відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг із використанням відомостей із Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб — платників податків

Головний виконавець: Міністерство цифрової трансформації України

2.4.4.6.9. Розроблення проекту Порядку надання юридичною особою пояснень та документів для підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності, а також порядку їх розгляду

Головний виконавець: Міністерство юстиції України

2.4.4.6.10. Проведення громадського обговорення проекту порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.9, отримання експертних висновків та його доопрацювання

Головний виконавець: Міністерство юстиції України

2.4.4.6.11. Погодження проекту порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.9, із заінтересованими органами

Головний виконавець: Міністерство юстиції України

2.4.4.6.12. Затвердження доопрацьованого проекту порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.9

Головний виконавець: Міністерство юстиції України

2.4.4.6.13. Розроблення проекту Порядку повідомлення держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань суб’єктами первинного фінансового моніторингу про виявлення розбіжностей щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб

Головний виконавець: Міністерство юстиції України

2.4.4.6.14. Проведення громадського обговорення проекту порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.13, отримання експертних висновків та його доопрацювання

Головний виконавець: Міністерство юстиції України

2.4.4.6.15. Затвердження доопрацьованого проекту порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.13

Головний виконавець: Міністерство юстиції України

2.4.4.6.16. Розроблення проекту Порядку передачі до спеціально уповноваженого органу відомостей про виявлені суб’єктами первинного фінансового моніторингу розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб

Головний виконавець: Міністерство юстиції України

2.4.4.6.17. Затвердження проекту Порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.16

Головний виконавець: Міністерство юстиції України

2.4.4.6.18. Розроблення проекту Порядку притягнення юридичних осіб до відповідальності та порядку визначення штрафів за внесення чи подання недостовірних відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (його відсутність), неподання, несвоєчасне подання відповідної інформації

Головний виконавець: Міністерство юстиції України

2.4.4.6.19. Проведення громадського обговорення проекту порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.18, отримання експертних висновків та його доопрацювання

Головний виконавець: Міністерство юстиції України

2.4.4.6.20. Затвердження доопрацьованого проекту порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.18

Головний виконавець: Міністерство юстиції України

2.4.4.6.21. Забезпечення технічної можливості вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відмітку про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи та про визнання Національним банком структури власності юридичної особи непрозорою (прозорою)

Головний виконавець: Міністерство юстиції України

2.4.4.6.22. Забезпечення технічної можливості проводити автоматичну перевірку відомостей про кінцевого бенефіціарного власника засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб — платників податків

Головний виконавець: Міністерство цифрової трансформації України

Індикатори — 2

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 80%

набрали чинності підзаконні нормативно-правові акти, якими затверджено:
а) Положення про форму та зміст структури власності юридичної особи
(10 відсотків);
б) Положення про форму та зміст структури власності юридичних осіб, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НКЦПФР
(10 відсотків);
в) Методологію визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника (10 відсотків);
г) Порядок проведення автоматичної перевірки відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг із використанням відомостей із Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (10 відсотків);
ґ) Порядок надання юридичною особою пояснень та документів для підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності, а також порядок їх розгляду (10 відсотків);
д) Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань суб’єктами первинного фінансового моніторингу про виявлення розбіжностей щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичної особи (10 відсотків);
е) Порядок передачі до спеціально уповноваженого органу відомостей про виявлені суб’єктами первинного фінансового моніторингу розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структури власності юридичних осіб (10 відсотків);
є) Порядок притягнення юридичних осіб до відповідальності та порядок визначення штрафів за внесення чи подання недостовірних відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (його відсутність), неподання, несвоєчасне подання відповідної інформації (10 відсотків)

2
0 / 20%

запроваджено технічну можливість для:
а) проведення автоматичної перевірки відомостей щодо кінцевого бенефіціарного власника засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (10 відсотків);
б) внесення відмітки про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи та про визнання Національним банком структури власності юридичної особи непрозорою (прозорою) (10 відсотків)

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)