1.1. Результати досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією
1.1.1. Статистичні дані щодо кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень, обвинувальних актів, переданих до суду у відповідних провадженнях, та інших результатів досудового розслідування

Основні статистичні відомості за результатами досудового розслідування у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією.

У 2023 році зареєстровано 13495 кримінальних правопорушень, обліковано10887, з них за повідомленнями викривачів - 32

Загалом у 2023 році розслідувалось 25 791 кримінальне правопорушення (з урахуванням правопорушень, облікованих у 2023 році та у минулі роки).
Повідомлено про підозру 5481 особу.

У 2023 році за результатами досудового розслідування прийнято рішення про звернення до суду стосовно 6296 правопорушень, з них:

  • з обвинувальним актом стосовно 6279 правопорушень, у т.ч. з  угодою про визнання винуватості 885 правопорушень;
  • облікованих за повідомленнями викривачів 41 правопорушення;
  • стосовно 3919 осіб складено обвинувальні акти.

Для детального аналізу статистичних даних за різними показниками (органами досудового розслідування, статтями Кримінального кодексу України тощо) використовуйте інтерактивну графіку нижче.

Джерело даних: статистичні дані сформовані Офісом Генерального прокурора на підставі відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за формою № 1 «Відомості про результати досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією, досудове розслідування за якими здійснювалось у звітному періоді (з урахуванням правопорушень, облікованих у попередні звітні періоди)» та формою № 2 «Відомості про результати досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією, зареєстрованих у звітному періоді».
Статистичні дані за формами №№ 1, 2 надаються у цілому по державі та окремо по кожному органу досудового розслідування.
Форми визначені Порядком надання спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції та виконавцями державної антикорупційної програми з виконання Антикорупційної стратегії статистичних даних та іншої інформації, пов'язаної з реалізацією державної антикорупційної політики (наказ НАЗК від 31.05.2023 № 115/23).

Інтерактивна графіка: Досудове розслідування корупційних кримінальних правопорушень (2023 рік)Додаткові дані

Облік статистичних даних стосовно корупційних кримінальних правопорушень, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем (за статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 КК України) розпочато з 2023 року. У зв’язку з цим порівняння даних за 2023 рік з даними за попередні роки не є можливим.
Для детального аналізу статистичних даних досудової статистики щодо корупційних кримінальних правопорушень, які відповідно до примітки до ст. 45 КК є безумовно корупційними (статті 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368 – 369-2 КК України) за різними показниками, зокрема в динаміці за 2016-2023 роки, використовуйте інтерактивну графіку нижче.

Інтерактивна графіка: Досудове розслідування корупційних кримінальних правопорушень (2016-2023 роки)
1.1.2. Кількість заведених оперативно-розшукових справ та їх результативність
1.2. Результати судового розгляду корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією
1.3. Відомості про розмір збитків і шкоди, завданих корупційними правопорушеннями та правопорушеннями, пов’язаними з корупцією
1.4. Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією
1.5. Відомості щодо виявлення та розшуку активів
1.6. Відомості про звільнення з посади (роботи, служби) у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення або правопорушення пов’язані з корупцією
1.7. Відомості про заходи щодо виявлення та усунення причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушень, скасування/визнання незаконними нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих) внаслідок вчинення правопорушень