ЗВЕДЕНА ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ В РОЗРІЗІ НАПРЯМКІВ, ПРОБЛЕМ ТА ОСР

Напрямок: 1.1. Формування та реалізація державної антикорупційної політики

Прогрес виконання заходів станом на 21.07.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
33 5 63 27 61
189
Виконано Виконано частково Виконується Не виконано Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 38 ( 20.1%)
Назва ОСР Назва заходу Головний виконавець Результати моніторингу (останні) Статус % виконання заходів (повністю та частково) Оцінка досягнення ОСР Середній рівень ОСР
Напрямок 1.1. Формування та реалізація державної антикорупційної політики
20.1% 38 / 189
0.0%
Проблема 1.1.1. Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані
28.6% 30 / 105
0.0%
1.1 ОСР 1.1.1.1. Дослідження, спрямовані на встановлення загальних показників та причин корупції в Україні, а також вимірювання досвіду та сприйняття корупції населенням здійснюються на регулярній основі 1.1.1.1.1 Організація проведення щорічного (у другому півріччі кожного року) стандартного опитування щодо корупції в Україні за методикою, затвердженою Національним агентством з питань запобігання корупції Національне агентство з питань запобігання корупції Прогрес виконання заходу наявний Виконується
0% 0 / 3
0.0%
1.2 1.1.1.1.2 Організація проведення експертного опитування щодо оцінки рівня корупції в Україні за методикою, затвердженою Національним агентством, у 2023 та 2025 роках Національне агентство з питань запобігання корупції Прогрес виконання заходу наявний Виконується
1.3 1.1.1.1.3 Оновлення Методики стандартного опитування щодо корупції в Україні, затвердженої наказом Національного агентства, з урахуванням змін, що відбулися у суспільно-політичній обстановці, а також результатів останніх досліджень, що присвячені вивченню корупційних практик у сферах, охоплених стандартним опитуванням Національне агентство з питань запобігання корупції Прогресу виконання заходу немає Виконується
2.1 ОСР 1.1.1.2. Запроваджено єдину уніфіковану систему збору, узагальнення та візуалізації статистичної інформації, передбаченої частиною другою статті 18-3 Закону України «Про запобігання корупції, про результати діяльності Національного агентства, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, АРМА, Національної поліції, органів прокуратури, судів та інших державних органів 1.1.1.2.1 Визначення Порядку надання Національному агентству інформації, передбаченої статтею 18-3 Закону, Національним антикорупційним бюро, Державним бюро розслідувань, АРМА, Національною поліцією, органами прокуратури, судами та іншими державними органами Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано вчасно і повністю Виконано
10% 1 / 10
0.0%
2.2 (1) 1.1.1.2.2 (1) Щорічне подання (до 15 лютого) спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та виконавцями Державної антикорупційної програми на 2023 –2025 роки (далі – Програма) до Національного агентства статистичної інформації про результати своєї роботи з обов’язковим зазначенням даних, визначених у частині другій статті 18-3 Закону Національне антикорупційне бюро Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
2.2 (2) 1.1.1.2.2 (2) Щорічне подання (до 15 лютого) спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та виконавцями Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки (далі — Програма) до Національного агентства статистичної інформації про результати своєї роботи з обов’язковим зазначенням даних, визначених у частині другій статті 18-3 Закону Державне бюро розслідувань Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
2.2 (3) 1.1.1.2.2 (3) Щорічне подання (до 15 лютого) спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та виконавцями Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки (далі — Програма) до Національного агентства статистичної інформації про результати своєї роботи з обов’язковим зазначенням даних, визначених у частині другій статті 18-3 Закону Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
2.2 (4) 1.1.1.2.2 (4) Щорічне подання (до 15 лютого) спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та виконавцями Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки (далі — Програма) до Національного агентства статистичної інформації про результати своєї роботи з обов’язковим зазначенням даних, визначених у частині другій статті 18-3 Закону Національна поліція України Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
2.2 (5) 1.1.1.2.2 (5) Щорічне подання (до 15 лютого) спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та виконавцями Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки (далі — Програма) до Національного агентства статистичної інформації про результати своєї роботи з обов’язковим зазначенням даних, визначених у частині другій статті 18-3 Закону Офіс Генерального прокурора Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
2.2 (6) 1.1.1.2.2 (6) Щорічне подання (до 15 лютого) спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та виконавцями Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки (далі — Програма) до Національного агентства статистичної інформації про результати своєї роботи з обов’язковим зазначенням даних, визначених у частині другій статті 18-3 Закону Державна судова адміністрація України Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
2.2 (7) 1.1.1.2.2 (7) Щорічне подання (до 15 лютого) спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та виконавцями Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки (далі — Програма) до Національного агентства статистичної інформації про результати своєї роботи з обов’язковим зазначенням даних, визначених у частині другій статті 18-3 Закону Бюро економічної безпеки України Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
2.2 (8) 1.1.1.2.2 (8) Щорічне подання (до 15 лютого) спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та виконавцями Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки (далі — Програма) до Національного агентства статистичної інформації про результати своєї роботи з обов’язковим зазначенням даних, визначених у частині другій статті 18-3 Закону Служба безпеки України Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
2.3 1.1.1.2.3 Збір, узагальнення та візуалізація (до 15 квітня) статистичної інформації, що надається спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та іншими державними органами відповідно до статті 18-3 Закону, на офіційному веб-сайті Національного агентства (після створення інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики (далі — інформаційна система моніторингу) — в рамках окремого розділу цієї системи) Національне агентство з питань запобігання корупції Прогрес виконання заходу наявний Виконується
3.1 ОСР 1.1.1.3. Під час формування та реалізації державної політики Національне агентство, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України та інші органи державної влади використовують офіційну статистичну інформацію, результати оцінки корупційних ризиків та узагальнення найбільш поширених корупційних практик, а також ураховують результати соціологічних та інших досліджень 1.1.1.3.1 Створення на офіційному веб-сайті Національного агентства окремої сторінки, на якій відображається ключова статистична інформація про стан протидії корупційним і пов’язаним з корупцією кримінальним правопорушенням Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано вчасно і повністю Виконано
62.5% 5 / 8
0.0%
3.2 1.1.1.3.2 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Закону, яким на Національне агентство покладено обов’язок запровадити та забезпечити постійне ведення Єдиного загальнодержавного обліку “Стан протидії адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією” як частини інформаційної системи моніторингу Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
3.3 1.1.1.3.3 Розроблення та затвердження Порядку ведення Національним агентством Єдиного загальнодержавного обліку “Стан протидії адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією”, а також форм надання відповідної інформації органами Національної поліції, органами прокуратури та ДСА Національне агентство з питань запобігання корупції Не розпочато
3.4 1.1.1.3.4 Забезпечення відкритого цілодобового доступу до Єдиного загальнодержавного обліку “Стан протидії адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією” через інформаційну систему моніторингу Національне агентство з питань запобігання корупції Не розпочато
3.5 1.1.1.3.5 Створення на офіційному веб-сайті Національного агентства окремої сторінки “Бібліотека основних соціологічних досліджень”, на якій розміщено соціологічні дослідження, що проводилися в Україні за останні десять років і розкривали ті чи інші питання сприйняття, поширеності чи причини корупції, а також ефективності запобігання та протидії їй Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано вчасно і повністю Виконано
3.6 1.1.1.3.6 Створення на офіційному веб-сайті Національного агентства окремої сторінки “Бібліотека ґрунтовних аналітичних досліджень”, на якій розміщено найбільш комплексні та ґрунтовні праці (монографії, дисертації, підручники, збірки праць тощо) останніх років у сфері запобігання та протидії корупції Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано вчасно і повністю Виконано
3.7 1.1.1.3.7 Створення на офіційному веб-сайті Національного агентства окремої сторінки “Наукова періодика”, на якій розміщено наукові статті останніх років, присвячені проблемам запобігання та протидії корупції Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано вчасно, але частково Виконано частково
3.8 1.1.1.3.8 Надсилання щопівроку ключової інформації у сфері запобігання та протидії корупції до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Президента України, комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією, Національної ради з питань антикорупційної політики, а також інших органів державної влади з метою надання зазначеним органам можливості враховувати цю інформацію під час формування антикорупційної та галузевої політики Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано вчасно і повністю Виконано
4.1 ОСР 1.1.1.4. Збір, аналіз та оприлюднення відомостей про стан реалізації антикорупційної політики здійснюються з використанням сучасних IT-інструментів 1.1.1.4.1 Створення та введення в експлуатацію інформаційної системи моніторингу Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано вчасно і повністю Виконано
100% 3 / 3
0.0%
4.2 1.1.1.4.2 Розроблення та затвердження Положення про інформаційну систему моніторингу реалізації державної антикорупційної політики, яке, зокрема, встановлює обов’язок усіх виконавців Програми щокварталу (не пізніше 15 днів з дня завершення звітного кварталу) подавати до Національного агентства інформацію про стан виконання передбачених нею заходів шляхом внесення такої інформації до закритої частини інформаційної системи моніторингу Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано вчасно і повністю Виконано
4.3 1.1.1.4.3 Забезпечення наповнення інформаційної системи моніторингу інформацією, зазначеною у частині першій статті 18-4 Закону Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано вчасно, але частково Виконано частково
5.1 ОСР 1.1.1.5. На потреби формування та реалізації антикорупційної політики виділяються достатні фінансові ресурси та інші необхідні ресурси 1.1.1.5.1 Щорічне формування результативних показників бюджетної програми 6331030 “Реалізація антикорупційних стратегій”, спрямованих на виконання заходів Програми Національне агентство з питань запобігання корупції Прогрес виконання заходу наявний Виконується
34% 17 / 50
0.0%
5.2 1.1.1.5.2 Визначення орієнтовного обсягу необхідних бюджетних призначень на відповідний плановий рік з метою здійснення заходів бюджетної програми 6331030 “Реалізація антикорупційних стратегій Національне агентство з питань запобігання корупції Прогрес виконання заходу наявний Виконується
5.3 1.1.1.5.3 Затвердження в Державному бюджеті України достатніх фінансових ресурсів, необхідних для належного здійснення заходів, визначених Національному агентству, за бюджетною програмою 6331030 “Реалізація антикорупційних стратегій” Міністерство фінансів України Прогресу виконання заходу немає Виконується
5.4 (1) 1.1.1.5.4 (1) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.5.3.1.6, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.5, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7––2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2—2.5.1.4.2, 2.5.4.3.2––2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5, 2.5.10.2.6, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.5.10.3.5, 2.6.4.1.2, 2.7.3.4.9, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.3) Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано вчасно і повністю Виконано
5.4 (2) 1.1.1.5.4 (2) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.5.3.1.6, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.5, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7––2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2—2.5.1.4.2, 2.5.4.3.2––2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5, 2.5.10.2.6, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.5.10.3.5, 2.6.4.1.2, 2.7.3.4.9, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.3) Міністерство цифрової трансформації України Захід не виконано Не виконано
5.4 (3) 1.1.1.5.4 (3) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.5.3.1.6, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.5, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7––2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2—2.5.1.4.2, 2.5.4.3.2––2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5, 2.5.10.2.6, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.5.10.3.5, 2.6.4.1.2, 2.7.3.4.9, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.3) Міністерство фінансів України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
5.4 (4) 1.1.1.5.4 (4) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.5.3.1.6, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.5, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7––2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2—2.5.1.4.2, 2.5.4.3.2––2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5, 2.5.10.2.6, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.5.10.3.5, 2.6.4.1.2, 2.7.3.4.9, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.3) Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Захід не виконано Не виконано
5.4 (5) 1.1.1.5.4 (5) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.5.3.1.6, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.5, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7––2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2—2.5.1.4.2, 2.5.4.3.2––2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5, 2.5.10.2.6, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.5.10.3.5, 2.6.4.1.2, 2.7.3.4.9, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.3) Міністерство юстиції України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
5.4 (6) 1.1.1.5.4 (6) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.5.3.1.6, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.5, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7––2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2—2.5.1.4.2, 2.5.4.3.2––2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5, 2.5.10.2.6, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.5.10.3.5, 2.6.4.1.2, 2.7.3.4.9, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.3) Міністерство економіки України Захід не виконано Не виконано
5.4 (7) 1.1.1.5.4 (7) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.5.3.1.6, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.5, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7––2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2—2.5.1.4.2, 2.5.4.3.2––2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5, 2.5.10.2.6, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.5.10.3.5, 2.6.4.1.2, 2.7.3.4.9, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.3) Міністерство аграрної політики та продовольства України Захід не виконано Не виконано
5.4 (8) 1.1.1.5.4 (8) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.5.3.1.6, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.5, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7––2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2—2.5.1.4.2, 2.5.4.3.2––2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5, 2.5.10.2.6, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.5.10.3.5, 2.6.4.1.2, 2.7.3.4.9, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.3) Міністерство соціальної політики України Захід не виконано Не виконано
5.4 (9) 1.1.1.5.4 (9) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.5.3.1.6, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.5, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7––2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2—2.5.1.4.2, 2.5.4.3.2––2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5, 2.5.10.2.6, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.5.10.3.5, 2.6.4.1.2, 2.7.3.4.9, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.3) Міністерство оборони України Захід не виконано Не виконано
5.4 (10) 1.1.1.5.4 (10) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.5.3.1.6, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.5, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7––2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2—2.5.1.4.2, 2.5.4.3.2––2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5, 2.5.10.2.6, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.5.10.3.5, 2.6.4.1.2, 2.7.3.4.9, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.3) Міністерство внутрішніх справ України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
5.4 (11) 1.1.1.5.4 (11) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.5.3.1.6, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.5, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7––2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2—2.5.1.4.2, 2.5.4.3.2––2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5, 2.5.10.2.6, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.5.10.3.5, 2.6.4.1.2, 2.7.3.4.9, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.3) Міністерство охорони здоров’я України Захід не виконано Не виконано
5.4 (12) 1.1.1.5.4 (12) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.5.3.1.6, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.5, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7––2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2—2.5.1.4.2, 2.5.4.3.2––2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5, 2.5.10.2.6, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.5.10.3.5, 2.6.4.1.2, 2.7.3.4.9, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.3) Міністерство освіти і науки України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
5.4 (13) 1.1.1.5.4 (13) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.5.3.1.6, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.5, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7––2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2—2.5.1.4.2, 2.5.4.3.2––2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5, 2.5.10.2.6, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.5.10.3.5, 2.6.4.1.2, 2.7.3.4.9, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.3) Офіс Генерального прокурора Захід не виконано Не виконано
5.4 (14) 1.1.1.5.4 (14) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.5.3.1.6, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.5, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7––2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2—2.5.1.4.2, 2.5.4.3.2––2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5, 2.5.10.2.6, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.5.10.3.5, 2.6.4.1.2, 2.7.3.4.9, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.3) Державне бюро розслідувань Захід не виконано Не виконано
5.4 (15) 1.1.1.5.4 (15) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.5.3.1.6, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.5, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7––2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2—2.5.1.4.2, 2.5.4.3.2––2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5, 2.5.10.2.6, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.5.10.3.5, 2.6.4.1.2, 2.7.3.4.9, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.3) Національна поліція України Захід виконано вчасно, але частково Виконано частково
5.4 (16) 1.1.1.5.4 (16) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.5.3.1.6, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.5, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7––2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2—2.5.1.4.2, 2.5.4.3.2––2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5, 2.5.10.2.6, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.5.10.3.5, 2.6.4.1.2, 2.7.3.4.9, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.3) Національне антикорупційне бюро Захід не виконано Не виконано
5.4 (17) 1.1.1.5.4 (17) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.5.3.1.6, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.5, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7––2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2—2.5.1.4.2, 2.5.4.3.2––2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5, 2.5.10.2.6, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.5.10.3.5, 2.6.4.1.2, 2.7.3.4.9, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.3) Бюро економічної безпеки України Захід не виконано Не виконано
5.4 (18) 1.1.1.5.4 (18) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.5.3.1.6, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.5, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7––2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2—2.5.1.4.2, 2.5.4.3.2––2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5, 2.5.10.2.6, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.5.10.3.5, 2.6.4.1.2, 2.7.3.4.9, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.3) Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Захід виконано вчасно і повністю Виконано
5.4 (19) 1.1.1.5.4 (19) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.5.3.1.6, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.5, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7––2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2—2.5.1.4.2, 2.5.4.3.2––2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5, 2.5.10.2.6, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.5.10.3.5, 2.6.4.1.2, 2.7.3.4.9, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.3) Служба безпеки України Захід не виконано Не виконано
5.4 (20) 1.1.1.5.4 (20) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.5.3.1.6, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.5, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7––2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2—2.5.1.4.2, 2.5.4.3.2––2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5, 2.5.10.2.6, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.5.10.3.5, 2.6.4.1.2, 2.7.3.4.9, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.3) Фонд державного майна України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
5.4 (21) 1.1.1.5.4 (21) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.5.3.1.6, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.5, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7––2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2—2.5.1.4.2, 2.5.4.3.2––2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5, 2.5.10.2.6, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.5.10.3.5, 2.6.4.1.2, 2.7.3.4.9, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.3) Антимонопольний комітет України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
5.4 (22) 1.1.1.5.4 (22) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.5.3.1.6, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.5, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7––2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2—2.5.1.4.2, 2.5.4.3.2––2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5, 2.5.10.2.6, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.5.10.3.5, 2.6.4.1.2, 2.7.3.4.9, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.3) Державна служба статистики України Захід не виконано Не виконано
5.4 (23) 1.1.1.5.4 (23) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.5.3.1.6, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.5, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7––2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2—2.5.1.4.2, 2.5.4.3.2––2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5, 2.5.10.2.6, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.5.10.3.5, 2.6.4.1.2, 2.7.3.4.9, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.3) Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Захід виконано вчасно, але частково Виконано частково
5.4 (24) 1.1.1.5.4 (24) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.5.3.1.6, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.5, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7––2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2—2.5.1.4.2, 2.5.4.3.2––2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5, 2.5.10.2.6, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.5.10.3.5, 2.6.4.1.2, 2.7.3.4.9, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.3) Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру Захід не виконано Не виконано
5.4 (25) 1.1.1.5.4 (25) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.5.3.1.6, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.5, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7––2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2—2.5.1.4.2, 2.5.4.3.2––2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5, 2.5.10.2.6, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.5.10.3.5, 2.6.4.1.2, 2.7.3.4.9, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.3) Державна податкова служба України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
5.4 (26) 1.1.1.5.4 (26) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.5.3.1.6, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.5, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7––2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2—2.5.1.4.2, 2.5.4.3.2––2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5, 2.5.10.2.6, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.5.10.3.5, 2.6.4.1.2, 2.7.3.4.9, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.3) Державна регуляторна служба України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
5.4 (27) 1.1.1.5.4 (27) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.5.3.1.6, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.5, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7––2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2—2.5.1.4.2, 2.5.4.3.2––2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5, 2.5.10.2.6, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.5.10.3.5, 2.6.4.1.2, 2.7.3.4.9, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.3) Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України Захід виконано вчасно, але частково Виконано частково
5.4 (28) 1.1.1.5.4 (28) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.5.3.1.6, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.5, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7––2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2—2.5.1.4.2, 2.5.4.3.2––2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5, 2.5.10.2.6, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.5.10.3.5, 2.6.4.1.2, 2.7.3.4.9, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.3) Національна служба здоров’я України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
5.4 (29) 1.1.1.5.4 (29) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.5.3.1.6, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.5, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7––2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2—2.5.1.4.2, 2.5.4.3.2––2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5, 2.5.10.2.6, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.5.10.3.5, 2.6.4.1.2, 2.7.3.4.9, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.3) Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю Захід виконано вчасно і повністю Виконано
5.4 (30) 1.1.1.5.4 (30) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.5.3.1.6, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.5, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7––2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2—2.5.1.4.2, 2.5.4.3.2––2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5, 2.5.10.2.6, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.5.10.3.5, 2.6.4.1.2, 2.7.3.4.9, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.3) Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти Захід виконано вчасно і повністю Виконано
5.4 (31) 1.1.1.5.4 (31) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.5.3.1.6, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.5, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7––2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2—2.5.1.4.2, 2.5.4.3.2––2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5, 2.5.10.2.6, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.5.10.3.5, 2.6.4.1.2, 2.7.3.4.9, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.3) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Захід виконано вчасно і повністю Виконано
5.5 (1) 1.1.1.5.5 (1) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів протягом 2024 і 2025 років, що обумовлені прийняттям нормативно-правових актів, та тих, які потребуватимуть додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.3.2.2–1.4.3.2.4, 2.2.1.1.5-2.2.1.1.7, 2.2.2.1.3, 2.2.2.1.4, 2.2.2.2.6, 2.5.5.1.3–2.5.5.1.6, 2.6.1.3.4–2.6.1.3.7, 2.7.1.1.3, 2.7.1.2.3, 2.7.1.1.4, 2.7.1.2.4, 2.7.3.2.6, 2.7.3.2.7, 2.7.3.3.5, 2.7.3.3.6, 3.3.3.9.1) Національне агентство з питань запобігання корупції Не розпочато
5.5 (2) 1.1.1.5.5 (2) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів протягом 2024 і 2025 років, що обумовлені прийняттям нормативно-правових актів, та тих, які потребуватимуть додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.3.2.2––1.4.3.2.4, 2.2.1.1.5––2.2.1.1.7, 2.2.2.1.3, 2.2.2.1.4, 2.2.2.2.6, 2.5.5.1.3––2.5.5.1.6, 2.6.1.3.4––2.6.1.3.7, 2.7.1.1.3, 2.7.1.2.3, 2.7.1.1.4, 2.7.1.2.4, 2.7.3.2.6, 2.7.3.2.7, 2.7.3.3.5, 2.7.3.3.6, 3.3.3.9.1) Міністерство цифрової трансформації України Не розпочато
5.5 (3) 1.1.1.5.5 (3) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів протягом 2024 і 2025 років, що обумовлені прийняттям нормативно-правових актів, та тих, які потребуватимуть додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.3.2.2––1.4.3.2.4, 2.2.1.1.5––2.2.1.1.7, 2.2.2.1.3, 2.2.2.1.4, 2.2.2.2.6, 2.5.5.1.3––2.5.5.1.6, 2.6.1.3.4––2.6.1.3.7, 2.7.1.1.3, 2.7.1.2.3, 2.7.1.1.4, 2.7.1.2.4, 2.7.3.2.6, 2.7.3.2.7, 2.7.3.3.5, 2.7.3.3.6, 3.3.3.9.1) Міністерство аграрної політики та продовольства України Захід не виконано Не виконано
5.5 (4) 1.1.1.5.5 (4) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів протягом 2024 і 2025 років, що обумовлені прийняттям нормативно-правових актів, та тих, які потребуватимуть додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.3.2.2––1.4.3.2.4, 2.2.1.1.5––2.2.1.1.7, 2.2.2.1.3, 2.2.2.1.4, 2.2.2.2.6, 2.5.5.1.3––2.5.5.1.6, 2.6.1.3.4––2.6.1.3.7, 2.7.1.1.3, 2.7.1.2.3, 2.7.1.1.4, 2.7.1.2.4, 2.7.3.2.6, 2.7.3.2.7, 2.7.3.3.5, 2.7.3.3.6, 3.3.3.9.1) Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
5.5 (5) 1.1.1.5.5 (5) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів протягом 2024 і 2025 років, що обумовлені прийняттям нормативно-правових актів, та тих, які потребуватимуть додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.3.2.2––1.4.3.2.4, 2.2.1.1.5––2.2.1.1.7, 2.2.2.1.3, 2.2.2.1.4, 2.2.2.2.6, 2.5.5.1.3––2.5.5.1.6, 2.6.1.3.4––2.6.1.3.7, 2.7.1.1.3, 2.7.1.2.3, 2.7.1.1.4, 2.7.1.2.4, 2.7.3.2.6, 2.7.3.2.7, 2.7.3.3.5, 2.7.3.3.6, 3.3.3.9.1) Міністерство оборони України Не розпочато
5.5 (6) 1.1.1.5.5 (6) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів протягом 2024 і 2025 років, що обумовлені прийняттям нормативно-правових актів, та тих, які потребуватимуть додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.3.2.2––1.4.3.2.4, 2.2.1.1.5––2.2.1.1.7, 2.2.2.1.3, 2.2.2.1.4, 2.2.2.2.6, 2.5.5.1.3––2.5.5.1.6, 2.6.1.3.4––2.6.1.3.7, 2.7.1.1.3, 2.7.1.2.3, 2.7.1.1.4, 2.7.1.2.4, 2.7.3.2.6, 2.7.3.2.7, 2.7.3.3.5, 2.7.3.3.6, 3.3.3.9.1) Міністерство соціальної політики України Прогресу виконання заходу немає Виконується
5.5 (7) 1.1.1.5.5 (7) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів протягом 2024 і 2025 років, що обумовлені прийняттям нормативно-правових актів, та тих, які потребуватимуть додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.3.2.2––1.4.3.2.4, 2.2.1.1.5––2.2.1.1.7, 2.2.2.1.3, 2.2.2.1.4, 2.2.2.2.6, 2.5.5.1.3––2.5.5.1.6, 2.6.1.3.4––2.6.1.3.7, 2.7.1.1.3, 2.7.1.2.3, 2.7.1.1.4, 2.7.1.2.4, 2.7.3.2.6, 2.7.3.2.7, 2.7.3.3.5, 2.7.3.3.6, 3.3.3.9.1) Міністерство охорони здоров’я України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
5.5 (8) 1.1.1.5.5 (8) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів протягом 2024 і 2025 років, що обумовлені прийняттям нормативно-правових актів, та тих, які потребуватимуть додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.3.2.2––1.4.3.2.4, 2.2.1.1.5––2.2.1.1.7, 2.2.2.1.3, 2.2.2.1.4, 2.2.2.2.6, 2.5.5.1.3––2.5.5.1.6, 2.6.1.3.4––2.6.1.3.7, 2.7.1.1.3, 2.7.1.2.3, 2.7.1.1.4, 2.7.1.2.4, 2.7.3.2.6, 2.7.3.2.7, 2.7.3.3.5, 2.7.3.3.6, 3.3.3.9.1) Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Не розпочато
5.5 (9) 1.1.1.5.5 (9) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів протягом 2024 і 2025 років, що обумовлені прийняттям нормативно-правових актів, та тих, які потребуватимуть додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.3.2.2––1.4.3.2.4, 2.2.1.1.5––2.2.1.1.7, 2.2.2.1.3, 2.2.2.1.4, 2.2.2.2.6, 2.5.5.1.3––2.5.5.1.6, 2.6.1.3.4––2.6.1.3.7, 2.7.1.1.3, 2.7.1.2.3, 2.7.1.1.4, 2.7.1.2.4, 2.7.3.2.6, 2.7.3.2.7, 2.7.3.3.5, 2.7.3.3.6, 3.3.3.9.1) Державне агентство лісових ресурсів України Прогресу виконання заходу немає Виконується
5.5 (10) 1.1.1.5.5 (10) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів протягом 2024 і 2025 років, що обумовлені прийняттям нормативно-правових актів, та тих, які потребуватимуть додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.3.2.2––1.4.3.2.4, 2.2.1.1.5––2.2.1.1.7, 2.2.2.1.3, 2.2.2.1.4, 2.2.2.2.6, 2.5.5.1.3––2.5.5.1.6, 2.6.1.3.4––2.6.1.3.7, 2.7.1.1.3, 2.7.1.2.3, 2.7.1.1.4, 2.7.1.2.4, 2.7.3.2.6, 2.7.3.2.7, 2.7.3.3.5, 2.7.3.3.6, 3.3.3.9.1) Державне агентство водних ресурсів України Не розпочато
5.5 (11) 1.1.1.5.5 (11) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів протягом 2024 і 2025 років, що обумовлені прийняттям нормативно-правових актів, та тих, які потребуватимуть додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.3.2.2––1.4.3.2.4, 2.2.1.1.5––2.2.1.1.7, 2.2.2.1.3, 2.2.2.1.4, 2.2.2.2.6, 2.5.5.1.3––2.5.5.1.6, 2.6.1.3.4––2.6.1.3.7, 2.7.1.1.3, 2.7.1.2.3, 2.7.1.1.4, 2.7.1.2.4, 2.7.3.2.6, 2.7.3.2.7, 2.7.3.3.5, 2.7.3.3.6, 3.3.3.9.1) Державна служба геології та надр України Не розпочато
5.5 (12) 1.1.1.5.5 (12) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів протягом 2024 і 2025 років, що обумовлені прийняттям нормативно-правових актів, та тих, які потребуватимуть додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.3.2.2––1.4.3.2.4, 2.2.1.1.5––2.2.1.1.7, 2.2.2.1.3, 2.2.2.1.4, 2.2.2.2.6, 2.5.5.1.3––2.5.5.1.6, 2.6.1.3.4––2.6.1.3.7, 2.7.1.1.3, 2.7.1.2.3, 2.7.1.1.4, 2.7.1.2.4, 2.7.3.2.6, 2.7.3.2.7, 2.7.3.3.5, 2.7.3.3.6, 3.3.3.9.1) Державне агентство меліорації та рибного господарства України Захід не виконано Не виконано
5.5 (13) 1.1.1.5.5 (13) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів протягом 2024 і 2025 років, що обумовлені прийняттям нормативно-правових актів, та тих, які потребуватимуть додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.3.2.2––1.4.3.2.4, 2.2.1.1.5––2.2.1.1.7, 2.2.2.1.3, 2.2.2.1.4, 2.2.2.2.6, 2.5.5.1.3––2.5.5.1.6, 2.6.1.3.4––2.6.1.3.7, 2.7.1.1.3, 2.7.1.2.3, 2.7.1.1.4, 2.7.1.2.4, 2.7.3.2.6, 2.7.3.2.7, 2.7.3.3.5, 2.7.3.3.6, 3.3.3.9.1) Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру Захід не виконано Не виконано
5.5 (14) 1.1.1.5.5 (14) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів протягом 2024 і 2025 років, що обумовлені прийняттям нормативно-правових актів, та тих, які потребуватимуть додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.3.2.2––1.4.3.2.4, 2.2.1.1.5––2.2.1.1.7, 2.2.2.1.3, 2.2.2.1.4, 2.2.2.2.6, 2.5.5.1.3––2.5.5.1.6, 2.6.1.3.4––2.6.1.3.7, 2.7.1.1.3, 2.7.1.2.3, 2.7.1.1.4, 2.7.1.2.4, 2.7.3.2.6, 2.7.3.2.7, 2.7.3.3.5, 2.7.3.3.6, 3.3.3.9.1) Державна регуляторна служба України Прогрес виконання заходу наявний Виконується
5.5 (15) 1.1.1.5.5 (15) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів протягом 2024 і 2025 років, що обумовлені прийняттям нормативно-правових актів, та тих, які потребуватимуть додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.3.2.2––1.4.3.2.4, 2.2.1.1.5––2.2.1.1.7, 2.2.2.1.3, 2.2.2.1.4, 2.2.2.2.6, 2.5.5.1.3––2.5.5.1.6, 2.6.1.3.4––2.6.1.3.7, 2.7.1.1.3, 2.7.1.2.3, 2.7.1.1.4, 2.7.1.2.4, 2.7.3.2.6, 2.7.3.2.7, 2.7.3.3.5, 2.7.3.3.6, 3.3.3.9.1) Національна служба здоров’я України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
5.5 (16) 1.1.1.5.5 (16) Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів протягом 2024 і 2025 років, що обумовлені прийняттям нормативно-правових актів, та тих, які потребуватимуть додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.3.2.2––1.4.3.2.4, 2.2.1.1.5––2.2.1.1.7, 2.2.2.1.3, 2.2.2.1.4, 2.2.2.2.6, 2.5.5.1.3––2.5.5.1.6, 2.6.1.3.4––2.6.1.3.7, 2.7.1.1.3, 2.7.1.2.3, 2.7.1.1.4, 2.7.1.2.4, 2.7.3.2.6, 2.7.3.2.7, 2.7.3.3.5, 2.7.3.3.6, 3.3.3.9.1) ДП "Медзакупівлі України" Прогресу виконання заходу немає Виконується
6.1 ОСР 1.1.1.6. Координація реалізації антикорупційної політики є дієвою та ефективною, у тому числі завдяки створенню ефективних механізмів взаємодії антикорупційних інституцій з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування 1.1.1.6.1 Розроблення та затвердження Порядку координації реалізації Антикорупційної стратегії на 2021—2025 роки, затвердженої Законом України від 20 червня 2022 р. № 2322-IX “Про засади державної антикорупційної політики на 2021—2025 роки” (далі — Антикорупційна стратегія), та Програми Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано вчасно і повністю Виконано
33.3% 3 / 9
0.0%
6.2 1.1.1.6.2 Розроблення та затвердження наказом Національного агентства Положення про Раду з питань формування та реалізації антикорупційної політики (як консультативно-дорадчого органу при Національному агентстві) Національне агентство з питань запобігання корупції Захід не виконано Не виконано
6.3 1.1.1.6.3 Затвердження персонального складу Ради з питань формування та реалізації антикорупційної політики, до якого передусім входять Голова Національного агентства (співголова Ради), голова комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією (співголова Ради), Міністр юстиції або його заступник, Директор Національного антикорупційного бюро, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (за згодою), Голова АРМА, Голова Вищого антикорупційного суду (за згодою) Національне агентство з питань запобігання корупції Захід не виконано Не виконано
6.4 1.1.1.6.4 Розроблення та затвердження наказом Національного агентства Положення про Координаційну робочу групу з питань антикорупційної політики (як консультативно-дорадчого органу при Національному агентстві), яке, зокрема, визначає, що основними завданнями цього органу є: 1) сприяння координації дій органів державної влади щодо реалізації Антикорупційної стратегії і виконання заходів Програми; 2) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної антикорупційної політики (зокрема щодо удосконалення нормативно-правової бази) Національне агентство з питань запобігання корупції Захід не виконано Не виконано
6.5 1.1.1.6.5 Формування пропозицій щодо персонального складу Координаційної робочої групи з питань антикорупційної політики та подання їх Кабінету Міністрів України Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано невчасно та повністю Виконано
6.6 1.1.1.6.6 Затвердження персонального складу Координаційної робочої групи з питань антикорупційної політики, співголовами якої за посадами є Голова Національного агентства та Міністр Кабінету Міністрів України Національне агентство з питань запобігання корупції Захід не виконано Не виконано
6.7 1.1.1.6.7 Вжиття Національним агентством заходів, спрямованих на спонукання виконавців Програми до вчасного та ефективного виконання передбачених нею заходів. Зокрема, не рідше ніж один раз на квартал Національне агентство звертається з офіційними листами до тих виконавців Програми, які не виконали чи неналежним чином виконали заходи, щодо яких вони визначені виконавцями Національне агентство з питань запобігання корупції Прогрес виконання заходу наявний Виконується
6.8 1.1.1.6.8 Забезпечення щоквартального інформування Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України (зокрема комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією) та Президента України про стан реалізації Програми Національне агентство з питань запобігання корупції Прогрес виконання заходу наявний Виконується
6.9 1.1.1.6.9 Проведення аналізу питання щодо створення територіальних органів Національного агентства та прийняття за його результатами обґрунтованого рішення щодо їх створення або відсутності такої необхідності Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано вчасно і повністю Виконано
7.1 ОСР 1.1.1.7. Результати моніторингу та оцінки ефективності антикорупційної політики є повними, достовірними, об’єктивними та публічними 1.1.1.7.1 Розроблення та затвердження Порядку моніторингу та оцінки реалізації Антикорупційної стратегії та Програми Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано вчасно і повністю Виконано
7.1% 1 / 14
0.0%
7.2 1.1.1.7.2 Проведення щоквартального моніторингу стану виконання заходів, передбачених Програмою, у порядку, визначеному Національним агентством Національне агентство з питань запобігання корупції Прогрес виконання заходу наявний Виконується
7.3 1.1.1.7.3 Оприлюднення на офіційному веб-сайті Національного агентства результатів щоквартального моніторингу стану виконання заходів, передбачених Програмою, після введення в експлуатацію інформаційної системи моніторингу результати такого моніторингу оприлюднюються за її допомогою Національне агентство з питань запобігання корупції Прогрес виконання заходу наявний Виконується
7.4 1.1.1.7.4 Здійснення щорічної оцінки стану досягнення очікуваних стратегічних результатів, визначених Антикорупційною стратегією та Програмою, у порядку, встановленому Національним агентством Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
7.5 1.1.1.7.5 Організація проведення двох експертних опитувань (І квартал 2024 р., І квартал 2025 р.) фахівців у сферах формування та реалізації антикорупційної та правової політик з метою оцінки досягнення показників (індикаторів) очікуваних стратегічних результатів, зазначених у пунктах 1—3 цього додатка Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
7.6 1.1.1.7.6 Організація проведення двох експертних опитувань (І квартал 2024 р., І квартал 2025 р.) фахівців у сферах правосуддя, діяльності органів правопорядку та прокуратури з метою оцінки досягнення показників (індикаторів) очікуваних стратегічних результатів, зазначених у пунктах 2 і 3 цього додатка Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
7.7 1.1.1.7.7 Організація проведення двох експертних опитувань (І квартал 2024 р., І квартал 2025 р.) фахівців у сферах регулювання економіки та діяльності бізнесу з метою оцінки досягнення показників (індикаторів) очікуваних стратегічних результатів, зазначених у підпунктах 2.2, 2.3 та 2.4 пункту 2 цього додатка Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
7.8 1.1.1.7.8 Організація проведення двох експертних опитувань (І квартал 2024 р., І квартал 2025 р.) фахівців у сфері земельних відносин з метою оцінки досягнення показників (індикаторів) очікуваних стратегічних результатів, зазначених у підпункті 2.5 пункту 2 цього додатка Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
7.9 1.1.1.7.9 Організація проведення двох експертних опитувань (І квартал 2024 р., І квартал 2025 р.) фахівців у сфері митної політики з метою оцінки досягнення показників (індикаторів) очікуваних стратегічних результатів, зазначених у підпункті 2.3 пункту 2 цього додатка Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
7.10 1.1.1.7.10 Організація проведення двох експертних опитувань (І квартал 2024 р., І квартал 2025 р.) фахівців у сфері оборони з метою оцінки досягнення показників (індикаторів) очікуваних стратегічних результатів, зазначених у підпункті 2.6 пункту 2 цього додатка Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
7.11 1.1.1.7.11 Оприлюднення на офіційному веб-сайті Національного агентства результатів щорічної оцінки стану досягнення очікуваних стратегічних результатів, визначених Антикорупційною стратегією, Програмою (після введення в експлуатацію інформаційної системи моніторингу результати такої оцінки оприлюднюються за її допомогою) Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу не розпочато Не розпочато
7.12 1.1.1.7.12 Підготовка звіту про стан реалізації Антикорупційної стратегії та Програми із зазначенням здійснених заходів, заходів, що здійснюються, а також нездійснених заходів і відповідальних за невиконання та причини невиконання цих заходів Національне агентство з питань запобігання корупції Не розпочато
7.13 1.1.1.7.13 Підготовка Національної доповіді щодо ефективності реалізації державної антикорупційної політики у 2023—2025 роках, яка включає в себе всю інформацію, визначену частиною третьою статті 20 Закону Національне агентство з питань запобігання корупції Не розпочато
7.14 1.1.1.7.14 Оприлюднення на офіційному веб-сайті Національного агентства Національної доповіді щодо ефективності реалізації державної антикорупційної політики у 2023—2025 роках та її подання Кабінету Міністрів України, Верховній Раді України та Президенту України Національне агентство з питань запобігання корупції Не розпочато
8.1 ОСР 1.1.1.8. Антикорупційні програми та інші програмні документи антикорупційного характеру органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших публічних інституцій є дієвим механізмом подолання та упередження корупційних практик у публічному секторі; до їх розробки і моніторингу виконання долучається громадськість 1.1.1.8.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Закону, яким: 1) розмежовано антикорупційні програми публічних інституцій та юридичних осіб; 2) у статті 19 Закону визначено вичерпний перелік суб’єктів, які зобов’язані приймати документи щодо управління корупційними ризиками в координації з Національним агентством; 3) повноваження Національного агентства проводити аналіз антикорупційних програм замінено на повноваження подавати обов’язкові для розгляду пропозиції до документів з управління корупційними ризиками; 4) визначено повноваження Національного агентства затверджувати методологію управління корупційними ризиками; проводити стратегічний аналіз корупційних ризиків у визначених ним сферах із наданням обов’язкових для врахування пропозицій за результатами його проведення; здійснювати моніторинг виконання планів управління корупційними ризиками суб’єктів, визначених у статті 19 Закону; 5) визначено роль керівника та завдання уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції з управління корупційними ризиками відповідно до методології, затвердженої Національним агентством; 6) скасовано вимогу щодо погодження Національним агентством антикорупційних програм суб’єктів, визначених у статті 19 Закону; 7) визначено обов’язок суб’єктів, визначених у статті 19 Закону, затверджувати документи з управління корупційними ризиками з урахуванням пропозицій і зауважень, наданих Національним агентством, а також забезпечити обов’язкове виконання таких документів; 8) визначено завдання уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів відповідного органу на підставі ризик орієнтованого підходу та подавати пропозиції керівникові такого органу; 9) у статті 62 Закону переглянуто перелік суб’єктів господарювання, які зобов’язані приймати антикорупційні програми, зокрема передбачено обов’язок приймати антикорупційні програми для всіх державних, комунальних підприємств, господарських товариств, у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків, господарських структур, господарських товариств, 100 відсотків акцій (часток) яких належить іншому господарському товариству, 100 відсотків акцій (часток) якого належить державі Національне агентство з питань запобігання корупції Прогрес виконання заходу наявний Виконується
0% 0 / 8
0.0%
8.2 1.1.1.8.2 Розроблення проекту наказу Національного агентства про внесення змін до Методології управління корупційними ризиками Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу не розпочато Не розпочато
8.3 1.1.1.8.3 Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 1.1.1.8.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), затвердження та подання на державну реєстрацію Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу не розпочато Не розпочато
8.4 1.1.1.8.4 Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного у підпункті 1.1.1.8.2, та його офіційного опублікування Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу не розпочато Не розпочато
8.5 1.1.1.8.5 Розроблення проекту наказу Національного агентства про внесення змін до Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції в частині уточнення завдань уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з організації роботи з управління корупційними ризиками, проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів і надання інформації про них керівникові такого органу, щорічне надання Національному агентству через антикорупційний портал інформації щодо здійснення заходів, передбачених антикорупційною програмою відповідного органу Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу не розпочато Не розпочато
8.6 1.1.1.8.6 Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 1.1.1.8.5, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), видання та подання на державну реєстрацію Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу не розпочато Не розпочато
8.7 1.1.1.8.7 Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного у підпункті 1.1.1.8.5, та його офіційного опублікування Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу не розпочато Не розпочато
8.8 1.1.1.8.8 Щорічне здійснення стратегічного аналізу корупційних ризиків у пріоритетних сферах, визначених Національним агентством, оприлюднення результатів стратегічного аналізу Національне агентство з питань запобігання корупції Прогрес виконання заходу наявний Виконується
Проблема 1.1.2. Безсистемні зміни до законодавства у сфері запобігання та протидії корупції негативно впливають на ефективність правозастосування
0% 0 / 2
0.0%
1.1 ОСР 1.1.2.1. Якість законодавства про запобігання та протидію корупції забезпечується шляхом планування законотворчої роботи відповідно до засад антикорупційної політики та багаторівневої експертизи із залученням Національного агентства та громадськості (зокрема шляхом внесення змін до законодавства, що визначає процедури підготовки нормативно-правових актів) 1.1.2.1.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким: 1) визначено механізм координації, моніторингу та оцінки реалізації плану законопроектних робіт Верховної Ради України; 2) встановлено обов’язковість опублікування звіту Верховної Ради України про виконання плану законопроектних робіт за певний рік; 3) встановлено, що під час підготовки проекту закону до першого читання головний комітет повинен враховувати висновки антикорупційної експертизи Національного агентства у разі її проведення відповідно до закону Національне агентство з питань запобігання корупції Захід не виконано Не виконано
0% 0 / 1
0.0%
2.1 ОСР 1.1.2.2. Недоліки правозастосування виявляються за результатами аналізу правозастосовної практики, який проводять Національне агентство або інші уповноважені на це інституції, та усуваються завдяки своєчасному внесенню необхідних змін до законодавства 1.1.2.2.1 Здійснення на постійній основі правового моніторингу з використанням законодавчо визначених способів, за результатами якого виявляється необхідність удосконалення або скасування чинних або підготовка нових нормативно-правових актів, усунення колізій та прогалин у правовому врегулюванні та підготовка відповідних звітів за результатами такого моніторингу Міністерство юстиції України Прогресу виконання заходу немає Виконується
0% 0 / 1
0.0%
Проблема 1.1.3. Положення нормативно-правових актів та їх проектів потребують подальшого удосконалення для усунення можливих корупціогенних факторів
5.7% 2 / 35
0.0%
1.1 ОСР 1.1.3.1. Прийнято закон, який визначає види та юридичну силу нормативно-правових актів, встановлює вимоги до процедури їх підготовки (зокрема громадського обговорення), прийняття та набрання чинності, містить правила нормопроектувальної техніки, тлумачення, обліку і систематизації, регулює порядок подолання прогалин і суперечностей 1.1.3.1.1 Супроводження розгляду проекту Закону України “Про правотворчу діяльність” (реєстраційний номер 5707 від 25 червня 2021 р.) у Верховній Раді України (зокрема у разі застосування до нього Президентом України права вето) Міністерство юстиції України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
50% 1 / 2
0.0%
1.2 1.1.3.1.2 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України, що впроваджує повноцінний цикл формування публічної політики, який визначає: 1) процедури, що забезпечують системне вивчення ситуації у кожній сфері суспільного життя та ідентифікацію в ній усіх ключових проблем; 2) обов’язок аналізу всіх ідентифікованих проблем у кожній такій сфері та закріплює принцип пріоритезації їх розв’язання; 3) обов’язок пошуку та аналізу різних варіантів розв’язання проблеми; 4) загальні засади щодо обрання найбільш оптимального варіанта розв’язання проблеми з огляду на результати проведеного аналізу кожного з потенційних варіантів та ухвалення відповідного рішення; 5) обов’язок та потенційні форми координації виконання прийнятого рішення; 6) обов’язок та потенційні форми моніторингу стану виконання прийнятого рішення; 7) загальні засади здійснення оцінки результатів реалізації прийнятого рішення не лише як інструменту визначення його ефективності, а як інструменту з формування основи для нового циклу політики у відповідній сфері; 8) обов’язок підготовки науково обґрунтованих концепцій розвитку законодавства та впроваджує більш ефективне планування правотворчої діяльності Кабінету Міністрів України Міністерство юстиції України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
2.1 ОСР 1.1.3.2. Системно проводиться обов’язкова антикорупційна експертиза проектів та чинних нормативно-правових актів уповноваженими на це суб’єктами; результати антикорупційної (у тому числі громадської) експертизи підлягають оприлюдненню та обов’язковому розгляду 1.1.3.2.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким: 1) встановлено, що результати антикорупційної (зокрема громадської) експертизи підлягають оприлюдненню та обов’язковому розгляду; 2) покладено на Національне агентство обов’язок з проведення антикорупційної експертизи всіх актів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України; 3) покладено на Національне агентство обов’язок проведення антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано вчасно і повністю Виконано
16.7% 1 / 6
0.0%
2.2 1.1.3.2.2 Здійснення аналізу практики реалізації Національним агентством у 2022—2024 роках повноважень з проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів та періодичного перегляду законодавства на наявність у ньому корупціогенних норм Національне агентство з питань запобігання корупції Не розпочато
2.3 1.1.3.2.3 Розроблення пропозицій щодо оновлення Порядку та Методології проведення антикорупційної експертизи Національним агентством Національне агентство з питань запобігання корупції Не розпочато
2.4 1.1.3.2.4 Проведення громадського обговорення пропозицій щодо оновлення Порядку та Методології проведення антикорупційної експертизи Національним агентством Національне агентство з питань запобігання корупції Не розпочато
2.5 1.1.3.2.5 Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та затвердження оновлених Порядку та Методології проведення антикорупційної експертизи Національним агентством Національне агентство з питань запобігання корупції Не розпочато
2.6 1.1.3.2.6 Забезпечення проведення Мін’юстом (до передачі цих повноважень Національному агентству) та Національним агентством (після отримання відповідних повноважень) антикорупційної експертизи всіх проектів актів, поданих на розгляд Кабінету Міністрів України Міністерство юстиції України Прогрес виконання заходу наявний Виконується
3.1 (1) ОСР 1.1.3.3. Усунуто колізії, прогалини та інші корупціогенні фактори, що зумовлюють неоднозначне тлумачення, порушення принципу правової визначеності та системні корупційні ризики у сферах запобігання корупції та пріоритетних сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії 1.1.3.3.1 (1) Здійснення заходів правового моніторингу — систематичної, комплексної діяльності, спрямованої на спостереження, аналіз та оцінку ефективності застосування галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, з метою виявлення проблем та недоліків, а отже, і потреб у його подальшому вдосконаленні Міністерство юстиції України Прогресу виконання заходу немає Виконується
0% 0 / 27
0.0%
3.1 (2) 1.1.3.3.1 (2) Здійснення заходів правового моніторингу — систематичної, комплексної діяльності, спрямованої на спостереження, аналіз та оцінку ефективності застосування галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, з метою виявлення проблем та недоліків, а отже, і потреб у його подальшому вдосконаленні Міністерство внутрішніх справ України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
3.1 (3) 1.1.3.3.1 (3) Здійснення заходів правового моніторингу — систематичної, комплексної діяльності, спрямованої на спостереження, аналіз та оцінку ефективності застосування галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, з метою виявлення проблем та недоліків, а отже, і потреб у його подальшому вдосконаленні Національна поліція України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
3.1 (4) 1.1.3.3.1 (4) Здійснення заходів правового моніторингу — систематичної, комплексної діяльності, спрямованої на спостереження, аналіз та оцінку ефективності застосування галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, з метою виявлення проблем та недоліків, а отже, і потреб у його подальшому вдосконаленні Міністерство економіки України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
3.1 (5) 1.1.3.3.1 (5) Здійснення заходів правового моніторингу — систематичної, комплексної діяльності, спрямованої на спостереження, аналіз та оцінку ефективності застосування галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, з метою виявлення проблем та недоліків, а отже, і потреб у його подальшому вдосконаленні Міністерство фінансів України Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
3.1 (6) 1.1.3.3.1 (6) Здійснення заходів правового моніторингу — систематичної, комплексної діяльності, спрямованої на спостереження, аналіз та оцінку ефективності застосування галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, з метою виявлення проблем та недоліків, а отже, і потреб у його подальшому вдосконаленні Міністерство аграрної політики та продовольства України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
3.1 (7) 1.1.3.3.1 (7) Здійснення заходів правового моніторингу — систематичної, комплексної діяльності, спрямованої на спостереження, аналіз та оцінку ефективності застосування галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, з метою виявлення проблем та недоліків, а отже, і потреб у його подальшому вдосконаленні Міністерство культури та інформаційної політики України Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
3.1 (8) 1.1.3.3.1 (8) Здійснення заходів правового моніторингу — систематичної, комплексної діяльності, спрямованої на спостереження, аналіз та оцінку ефективності застосування галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, з метою виявлення проблем та недоліків, а отже, і потреб у його подальшому вдосконаленні Міністерство оборони України Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
3.1 (9) 1.1.3.3.1 (9) Здійснення заходів правового моніторингу — систематичної, комплексної діяльності, спрямованої на спостереження, аналіз та оцінку ефективності застосування галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, з метою виявлення проблем та недоліків, а отже, і потреб у його подальшому вдосконаленні Міністерство охорони здоров’я України Прогрес виконання заходу наявний Виконується
3.1 (10) 1.1.3.3.1 (10) Здійснення заходів правового моніторингу — систематичної, комплексної діяльності, спрямованої на спостереження, аналіз та оцінку ефективності застосування галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, з метою виявлення проблем та недоліків, а отже, і потреб у його подальшому вдосконаленні Міністерство освіти і науки України Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
3.1 (11) 1.1.3.3.1 (11) Здійснення заходів правового моніторингу — систематичної, комплексної діяльності, спрямованої на спостереження, аналіз та оцінку ефективності застосування галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, з метою виявлення проблем та недоліків, а отже, і потреб у його подальшому вдосконаленні Бюро економічної безпеки України Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
3.2 1.1.3.3.2 Утворення секторальних робочих груп з виявлення та усунення корупціогенних факторів у ключових сферах суспільного життя (передусім визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії) Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
3.3 1.1.3.3.3 Забезпечення проведення секторальними робочими групами, передбаченими у підпункті 1.1.3.3.2, аналітичних досліджень, предметом яких є виявлення корупціогенних факторів у сферах, передбачених розділом 3 Антикорупційної стратегії, та подання пропозицій щодо їх усунення Національне агентство з питань запобігання корупції Не розпочато
3.4 1.1.3.3.4 Проведення антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу не розпочато Не розпочато
3.5 (1) 1.1.3.3.5 (1) Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законів щодо вдосконалення галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, на основі результатів правового моніторингу, аналітичних досліджень, зазначених у підпункті 1.1.3.3.3, та/або результатів антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів, проведеної на виконання заходу, зазначеного у підпункті 1.1.3.3.4 Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу не розпочато Не розпочато
3.5 (2) 1.1.3.3.5 (2) Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законів щодо вдосконалення галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, на основі результатів правового моніторингу, аналітичних досліджень, зазначених у підпункті 1.1.3.3.3, та/або результатів антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів, проведеної на виконання заходу, зазначеного у підпункті 1.1.3.3.4 Міністерство юстиції України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
3.5 (3) 1.1.3.3.5 (3) Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законів щодо вдосконалення галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, на основі результатів правового моніторингу, аналітичних досліджень, зазначених у підпункті 1.1.3.3.3, та/або результатів антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів, проведеної на виконання заходу, зазначеного у підпункті 1.1.3.3.4 Міністерство внутрішніх справ України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
3.5 (4) 1.1.3.3.5 (4) Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законів щодо вдосконалення галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, на основі результатів правового моніторингу, аналітичних досліджень, зазначених у підпункті 1.1.3.3.3, та/або результатів антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів, проведеної на виконання заходу, зазначеного у підпункті 1.1.3.3.4 Національна поліція України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
3.5 (5) 1.1.3.3.5 (5) Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законів щодо вдосконалення галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, на основі результатів правового моніторингу, аналітичних досліджень, зазначених у підпункті 1.1.3.3.3, та/або результатів антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів, проведеної на виконання заходу, зазначеного у підпункті 1.1.3.3.4 Міністерство економіки України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
3.5 (6) 1.1.3.3.5 (6) Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законів щодо вдосконалення галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, на основі результатів правового моніторингу, аналітичних досліджень, зазначених у підпункті 1.1.3.3.3, та/або результатів антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів, проведеної на виконання заходу, зазначеного у підпункті 1.1.3.3.4 Міністерство фінансів України Прогрес виконання заходу наявний Виконується
3.5 (7) 1.1.3.3.5 (7) Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законів щодо вдосконалення галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, на основі результатів правового моніторингу, аналітичних досліджень, зазначених у підпункті 1.1.3.3.3, та/або результатів антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів, проведеної на виконання заходу, зазначеного у підпункті 1.1.3.3.4 Міністерство аграрної політики та продовольства України Прогрес виконання заходу наявний Виконується
3.5 (8) 1.1.3.3.5 (8) Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законів щодо вдосконалення галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, на основі результатів правового моніторингу, аналітичних досліджень, зазначених у підпункті 1.1.3.3.3, та/або результатів антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів, проведеної на виконання заходу, зазначеного у підпункті 1.1.3.3.4 Міністерство культури та інформаційної політики України Прогресу виконання заходу немає Виконується
3.5 (9) 1.1.3.3.5 (9) Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законів щодо вдосконалення галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, на основі результатів правового моніторингу, аналітичних досліджень, зазначених у підпункті 1.1.3.3.3, та/або результатів антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів, проведеної на виконання заходу, зазначеного у підпункті 1.1.3.3.4 Міністерство оборони України Прогресу виконання заходу немає Виконується
3.5 (10) 1.1.3.3.5 (10) Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законів щодо вдосконалення галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, на основі результатів правового моніторингу, аналітичних досліджень, зазначених у підпункті 1.1.3.3.3, та/або результатів антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів, проведеної на виконання заходу, зазначеного у підпункті 1.1.3.3.4 Міністерство охорони здоров’я України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
3.5 (11) 1.1.3.3.5 (11) Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законів щодо вдосконалення галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, на основі результатів правового моніторингу, аналітичних досліджень, зазначених у підпункті 1.1.3.3.3, та/або результатів антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів, проведеної на виконання заходу, зазначеного у підпункті 1.1.3.3.4 Міністерство освіти і науки України Прогрес виконання заходу наявний Виконується
3.5 (12) 1.1.3.3.5 (12) Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законів щодо вдосконалення галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, на основі результатів правового моніторингу, аналітичних досліджень, зазначених у підпункті 1.1.3.3.3, та/або результатів антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів, проведеної на виконання заходу, зазначеного у підпункті 1.1.3.3.4 Бюро економічної безпеки України Прогресу виконання заходу немає Виконується
3.5 (13) 1.1.3.3.5 (13) Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законів щодо вдосконалення галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, на основі результатів правового моніторингу, аналітичних досліджень, зазначених у підпункті 1.1.3.3.3, та/або результатів антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів, проведеної на виконання заходу, зазначеного у підпункті 1.1.3.3.4 Державне бюро розслідувань Виконання заходу не розпочато Не розпочато
Проблема 1.1.4. Інститут уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції не повною мірою реалізує свій потенціал у зв’язку з недостатніми гарантіями автономності
14.8% 4 / 27
0.0%
1.1 ОСР 1.1.4.1. Інститут уповноважених з питань запобігання корупції функціонує як доброчесна, незалежна, лідерська мережа з урахуванням кращих світових і національних практик та отримує комплексну координаційну підтримку з боку Національного агентства 1.1.4.1.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким: 1) у Законі України “Про центральні органи виконавчої влади” визначено лідерську роль керівника інституції у формуванні та реалізації відомчої антикорупційної політики та виключено норму про наявність у міністра заступника з питань боротьби з корупцією; 2) передбачено утворення уповноваженого підрозділу (визначення уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції на комунальних підприємствах, у господарських структурах, суб’єктах господарювання, управління якими (корпоративними правами яких) здійснюють державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, інші державні господарські організації; а також можливість призначення/визначення уповноваженої особи в судах загальної юрисдикції, сільських, селищних радах; 3) уніфіковано засади організації діяльності уповноважених осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, а також юридичних осіб приватного права; 4) включено керівників уповноважених підрозділів обласних державних адміністрацій, виконавчих апаратів обласних рад, державних підприємств, господарських структур до переліку керівників уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції, на звільнення яких за ініціативою керівника інституції надає згоду Національне агентство; 5) розширено мету, з якою надається згода Національного агентства на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи); 6) визначено повноваження Національного агентства встановлювати рекомендаційні вимоги до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу в органах місцевого самоврядування; 7) встановлено обов’язок виконання керівником державного органу вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах; 8) встановлено обов’язок погоджувати з Національним агентством зміну структури та штату органів, зазначених у частині першій статті 19 Закону, що призводить до реорганізації уповноваженого підрозділу, переміщення або звільнення його керівника або працівників, а також затверджувати таку структуру та штатний розпис, що передбачають утворення уповноваженого підрозділу (призначення уповноваженої особи) вперше; 9) передбачено обов’язок керівників органів, підприємств, установ, організацій укладати з керівником уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою) декларацію незалежності за типовою формою, затвердженою Національним агентством, та забезпечити її дотримання, що дасть змогу конкретизувати гарантії незалежності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) від впливу чи втручання у його роботу; 10) передбачено погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) територіальних органів державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління державних органів, з керівниками уповноважених підрозділів (уповноваженими особами) відповідних державних органів, а керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) комунальних підприємств — з керівниками уповноважених підрозділів (уповноваженими особами) відповідних органів місцевого самоврядування Національне агентство з питань запобігання корупції Прогрес виконання заходу наявний Виконується
18.8% 3 / 16
0.0%
1.2 1.1.4.1.2 Розроблення проекту наказу Національного агентства про внесення змін до Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, затвердженого наказом Національного агентства від 21 травня 2021 р. № 268/21, в частині перегляду обставин, які з’ясовує Національне агентство під час надання згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України; регламентації процедури надання згоди Національним агентством на звільнення керівників уповноважених підрозділів обласних державних адміністрацій, виконавчих апаратів обласних рад, державних підприємств, господарських структур Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.3 1.1.4.1.3 Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 1.1.4.1.2, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), видання та подання на державну реєстрацію Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.4 1.1.4.1.4 Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного у підпункті 1.1.4.1.2, та його офіційного опублікування Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.5 1.1.4.1.5 Розроблення проекту наказу Національного агентства, яким встановлено порядок надання Національним агентством згоди на зміну структури та/або штатного розпису, що призводить до реорганізації уповноваженого підрозділу, переміщення або звільнення його керівника або працівників, а також затвердження такої структури та штатного розпису, що передбачають утворення уповноваженого підрозділу (призначення уповноваженої особи) вперше, для органів, зазначених у частині першій статті 19 Закону Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.6 1.1.4.1.6 Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 1.1.4.1.5, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), видання та подання на державну реєстрацію Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.7 1.1.4.1.7 Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного у підпункті 1.1.4.1.5, та його офіційного опублікування Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.8 1.1.4.1.8 Розроблення проекту наказу Національного агентства, яким затверджена типова форма декларації незалежності керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції організації Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.9 1.1.4.1.9 Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 1.1.4.1.8, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), видання та подання на державну реєстрацію Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.10 1.1.4.1.10 Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного у підпункті 1.1.4.1.8, та його офіційного опублікування Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.11 1.1.4.1.11 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606, в частині включення уповноваженого підрозділу з питань запобігання корупції до рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
1.12 1.1.4.1.12 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. № 597, в частині визначення у Типовій формі обов’язку керівника підприємства впроваджувати стандарти запобігання корупції у діяльності підприємства та забезпечувати гарантії незалежності антикорупційного уповноваженого Міністерство економіки України Захід не виконано Не виконано
1.13 1.1.4.1.13 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “А”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 448, та визначення одним із компонентів вимоги “Лідерство” створення культури нульової толерантності до корупції, відкритості та відповідальності Національне агентство з питань державної служби України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
1.14 1.1.4.1.14 Розроблення та впровадження онлайн-курсу про роль керівника у розбудові доброчесного середовища організації. Навчання пройшли та успішно склали вихідне тестування щонайменше 300 керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, міських, селищних, сільських голів, голів обласних рад, керівників підприємств, установ, організацій всіх форм власності Національне агентство з питань запобігання корупції Прогрес виконання заходу наявний Виконується
1.15 1.1.4.1.15 Розроблення загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації державних службовців категорії “А” щодо ролі керівника у побудові доброчесного середовища організації Національне агентство з питань державної служби України Захід виконано невчасно та повністю Виконано
1.16 1.1.4.1.16 Забезпечення проведення навчання державних службовців категорії “А” за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації щодо ролі керівника у побудові доброчесного середовища організації Національне агентство з питань державної служби України Прогрес виконання заходу наявний Виконується
2.1 ОСР 1.1.4.2. Уповноважені з питань запобігання корупції мають, поділяють і впроваджують зрозумілі та ефективні стандарти діяльності, які розроблені Національним агентством спільно з іншими заінтересованими сторонами та базуються на обґрунтованих кваліфікаційних вимогах, якісному доборі на ці посади, ресурсній достатності та захищеності від втручання 1.1.4.2.1 Розроблення та запровадження разом з партнерськими закладами вищої освіти освітніх програм освітнього рівня магістр (зокрема міждисциплінарних) антикорупційного спрямування у межах діючих спеціальностей та галузей знань Міністерство освіти і науки України Прогрес виконання заходу наявний Виконується
20% 1 / 5
0.0%
2.2 1.1.4.2.2 Щорічне проведення Національного антикорупційного форуму, на якому уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції презентують кращі практики роботи, обговорюють міжнародні та національні практики і виклики у сфері запобігання та виявлення корупції Національне агентство з питань запобігання корупції Прогресу виконання заходу немає Виконується
2.3 1.1.4.2.3 Розроблення спеціалізованих онлайн-курсів для професійного розвитку уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції за такими темами: 1) візування антикорупційним уповноваженим проектів актів органу/організації; 2) управління корупційними ризиками у діяльності органу/організації; 3) здійснення повноважень у сфері захисту викривачів та розгляд повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства; 4) запобігання конфлікту інтересів та порушенню інших антикорупційних обмежень; 5) проведення антикорупційної перевірки контрагентів; 6) інформування та забезпечення обізнаності з питань додержання антикорупційного законодавства Національне агентство з питань запобігання корупції Прогрес виконання заходу наявний Виконується
2.4 1.1.4.2.4 Забезпечення розроблення загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції за ключовими функціями професійного стандарту “Уповноважений з антикорупційної діяльності” з подальшим проведенням навчання Національне агентство з питань державної служби України Прогрес виконання заходу наявний Виконується
2.5 1.1.4.2.5 Оновлення методології з оцінки ефективності роботи уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції з фокусом на оцінці ефективності виконання пріоритетних напрямів діяльності уповноважених Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано невчасно та повністю Виконано
3.1 ОСР 1.1.4.3. Пріоритетом у діяльності уповноважених з питань запобігання корупції визначено запобігання поширенню корупційних практик, залучення громадськості до аналізу та усунення корупційних ризиків у нормативно-правових актах органів державної влади та органів місцевого самоврядування 1.1.4.3.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, згідно з яким пріоритетом у діяльності уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції визначено запобігання поширенню корупційних практик, залучення громадськості до аналізу та усунення корупційних ризиків у нормативно-правових актах органів державної влади та органів місцевого самоврядування Національне агентство з питань запобігання корупції Захід не виконано Не виконано
0% 0 / 6
0.0%
3.2 1.1.4.3.2 Розроблення проекту наказу Національного агентства про внесення змін до Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, відповідно до яких пріоритетом у діяльності уповноважених осіб з питань запобігання корупції визначено запобігання поширенню корупційних практик, залучення громадськості до аналізу та усунення корупційних ризиків у нормативно-правових актах органів державної влади та органів місцевого самоврядування Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу не розпочато Не розпочато
3.3 1.1.4.3.3 Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 1.1.4.3.2, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), видання та подання на державну реєстрацію Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу не розпочато Не розпочато
3.4 1.1.4.3.4 Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного у підпункті 1.1.4.3.2, та його офіційного опублікування Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу не розпочато Не розпочато
3.5 1.1.4.3.5 Організація проходження навчання за спеціалізованим онлайн-курсом Національного агентства з управління корупційними ризиками у діяльності організації уповноваженими особами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, виконавчих апаратів обласних рад та апаратів міських рад. Навчання пройшли та успішно склали вихідне тестування щонайменше 180 уповноважених осіб Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу не розпочато Не розпочато
3.6 1.1.4.3.6 Забезпечення проведення навчання уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації з питань управління корупційними ризиками Національне агентство з питань запобігання корупції Прогрес виконання заходу наявний Виконується
Проблема 1.1.5. У багатьох сферах суспільного життя застосування корупційних практик є зручнішим, оперативнішим, ефективнішим, а інколи і єдиним способом задоволення потреб фізичних та юридичних осіб порівняно із задоволенням таких потреб у законний спосіб
10% 2 / 20
0.0%
1.1 ОСР 1.1.5.1. У сферах освіти, науки, охорони здоров’я, адміністративних, соціальних та комунальних послуг, а також державного регулювання економіки на противагу існуючим корупційним практикам створено зручні законні способи задоволення потреб фізичних та юридичних осіб, що передусім передбачають: ідентифікацію найбільш поширених корупційних практик та причин їх існування; удосконалення законних форм задоволення потреб фізичних та юридичних осіб, за яких вони будуть упевнені, що гарантовано, швидко та комфортно отримають бажаний і законний результат; забезпечення належної нормативно-правової, організаційної і фінансової бази для скоординованих дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування, спрямованих на спрощення процедур надання адміністративних, соціальних, комунальних та інших послуг, а також захисту суб’єктів господарювання від недобросовісної поведінки цих органів; приведення системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування у відповідність з адміністративно-територіальним устроєм; впровадження електронних сервісів, підвищення прозорості та підзвітності процесів, які стосуються взаємодії держави з населенням і бізнесом 1.1.5.1.1 Проведення комплексного дослідження з метою ідентифікації 10 найбільш уражених корупцією сфер (з використанням соціологічних, аналітичних, наукових та інших джерел інформації) Національне агентство з питань запобігання корупції Захід не виконано Не виконано
11.1% 1 / 9
0.0%
1.2 1.1.5.1.2 Проведення комплексного дослідження (досліджень) з метою ідентифікації найбільш поширених та найбільш економічно шкідливих корупційних практик у 10 найбільш уражених корупцією сферах Національне агентство з питань запобігання корупції Захід не виконано Не виконано
1.3 1.1.5.1.3 Проведення 10 аналітичних досліджень (по п’ять щороку), присвячених: 1) детальному вивченню найбільш поширених або найбільш економічно шкідливих корупційних практик та причин їх існування у 10 найбільш вражених корупцією сферах; 2) пошуку та моделюванню впровадження зручних та законних форм задоволення відповідних потреб фізичних або юридичних осіб на противагу існуючим корупційним практикам (зокрема шляхом впровадження електронних сервісів) Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
1.4 1.1.5.1.4 Щорічне обговорення висновків та рекомендацій, зазначених в аналітичних дослідженнях, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти Національне агентство з питань запобігання корупції Прогрес виконання заходу наявний Виконується
1.5 1.1.5.1.5 Удосконалення законних форм задоволення потреб фізичних та юридичних осіб з урахуванням рекомендацій, наданих в аналітичних дослідженнях (зокрема шляхом впровадження електронних сервісів, підвищення прозорості та підзвітності процесів, які стосуються взаємодії держави з населенням і бізнесом, застосування процедур реінжинірингу, а також впровадження технологічних інструментів усунення типових корупційних ризиків: модулі випадкового розподілу матеріалів для проведення певних адміністративних дій, технології реалізації принципу екстериторіальності розгляду певних матеріалів і прийняття рішень, експертні системи з використанням штучного інтелекту для агрегації та оцінки значних масивів інформації тощо) Центральні органи виконавчої влади, які формують чи реалізують державну політику у найбільш уражених корупцією сферах Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.6 1.1.5.1.6 Супроводження розгляду проекту Закону України “Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою України” (реєстраційний номер 4664 від 28 січня 2021 р.) у Верховній Раді України (зокрема у разі застосування до нього Президентом України права вето) Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Прогресу виконання заходу немає Виконується
1.7 1.1.5.1.7 Розроблення та супроводження розгляду підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для реалізації закону, зазначеного у підпункті 1.1.5.1.6 Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.8 1.1.5.1.8 Приведення нормативно-правових актів у відповідність із законом, зазначеним у підпункті 1.1.5.1.6 Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.9 1.1.5.1.9 Проведення аналітичного дослідження щодо приведення системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування у відповідність із системою адміністративно-територіального устрою із розробленням рекомендацій щодо вдосконалення законодавства Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
2.1 ОСР 1.1.5.2. Громадяни утримуються від корупційних практик завдяки проведенню інформаційно-просвітницьких кампаній, спрямованих на підвищення обізнаності про наявність електронних сервісів, спрощення процедур тощо 1.1.5.2.1 Утворення міжвідомчої робочої групи для обміну інформацією про альтернативні корупційним практикам ініціативи та сервіси, зокрема електронні чи спрощені, які запроваджено органами виконавчої влади Національне агентство з питань запобігання корупції Захід не виконано Не виконано
0% 0 / 8
0.0%
2.2 1.1.5.2.2 Розроблення інформаційних матеріалів у рамках запуску сервісів, інструментів для фізичних та/або юридичних осіб, що є зручними і законними способами задоволення потреб і слугують альтернативами корупційним практикам, які описують, як користуватися цими сервісами, зокрема: 1) інструкцій з користування, які розміщені на офіційному веб-сайті, в соціальних мережах (за наявності); 2) інфографік; 3) ознайомчих відео, скринкастів; 4) інших тематичних матеріалів Центральні органи виконавчої влади, визначені міжвідомчою робочою групою Виконання заходу не розпочато Не розпочато
2.3 1.1.5.2.3 Забезпечення розроблення дизайну пілотної інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої успіхам держави в подоланні корупції в частині створення зручних законних альтернатив на противагу корупційним практикам Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
2.4 1.1.5.2.4 Проведення пілотної інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої успіхам держави в подоланні корупції в частині створення зручних законних альтернатив на противагу корупційним практикам Національне агентство з питань запобігання корупції Не розпочато
2.5 1.1.5.2.5 Забезпечення розроблення дизайну спільної інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої електронним сервісам як альтернативам корупційних практик Міністерство цифрової трансформації України Не розпочато
2.6 1.1.5.2.6 Проведення спільної інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої електронним сервісам як альтернативам корупційних практик Міністерство цифрової трансформації України Не розпочато
2.7 1.1.5.2.7 Забезпечення розроблення спільної інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої новим засадам здійснення адміністративної процедури, зокрема через центри “ДІЯ” (центри надання адміністративних послуг) Міністерство юстиції України Не розпочато
2.8 1.1.5.2.8 Проведення спільної інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої новим засадам здійснення адміністративної процедури, зокрема через центри “ДІЯ” (центри надання адміністративних послуг) Міністерство юстиції України Не розпочато
3.1 ОСР 1.1.5.3. Представники бізнес-спільноти та Ради бізнес-омбудсмена є активними учасниками процесу мінімізації корупційних ризиків та запровадження ефективного регулювання, що сприяє розвитку економіки та залученню інвестицій 1.1.5.3.1 Внесення змін до меморандуму між Національним агентством та Установою бізнес-омбудсмена від 22 вересня 2016 р. про співпрацю та обмін інформацією щодо порядку обміну інформацією про найбільш поширені корупційні практики у взаємодії бізнесу з публічним сектором Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано вчасно і повністю Виконано
33.3% 1 / 3
0.0%
3.2 1.1.5.3.2 Періодичний (не рідше ніж двічі на рік) обмін інформацією про найбільш поширені корупційні практики у взаємодії бізнесу з публічним сектором Рада бізнес-омбудсмена Прогресу виконання заходу немає Виконується
3.3 1.1.5.3.3 Використання інформації, отриманої Національним агентством від Ради бізнес-омбудсмена: 1) з метою моделювання впровадження зручних та законних форм задоволення відповідних потреб фізичних або юридичних осіб на противагу існуючим корупційним практикам (зокрема шляхом впровадження електронних сервісів); 2) під час розроблення та погодження антикорупційних програм; 3) під час здійснення антикорупційної експертизи Національне агентство з питань запобігання корупції Прогрес виконання заходу наявний Виконується