ЗВЕДЕНА ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ В РОЗРІЗІ НАПРЯМКІВ, ПРОБЛЕМ ТА ОСР

Напрямок: 1.2. Формування негативного ставлення до корупції

Прогрес виконання заходів станом на 14.06.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
16 13 6 33
68
Виконано Виконується Не виконано Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 16 ( 23.5%)
Назва ОСР Назва заходу Головний виконавець Результати моніторингу (останні) Статус % виконання заходів (повністю та частково) Оцінка досягнення ОСР Середній рівень ОСР
Напрямок 1.2. Формування негативного ставлення до корупції
23.5% 16 / 68
0.0%
Проблема 1.2.1. Корупційні практики на побутовому рівні є усталеною нормою поведінки і не сприймаються як порушення моральних чи правових норм. З боку населення відсутній стійкий запит (вимога) до публічних осіб щодо дотримання ними визначених правил етичної поведінки та доброчесності
23% 14 / 61
0.0%
1.1 ОСР 1.2.1.1. Загальний рівень толерування корупції в Україні знизився завдяки інтеграції антикорупційної тематики до змісту освіти всіх рівнів, що, зокрема, включає формування у суспільстві стійкого уявлення про корупцію як явище, що суттєво сповільнює соціально-економічний розвиток держави, про корупціонерів як осіб, які роблять публічну адміністрацію неефективною, а також усвідомлення того, що недоброчесні практики, навіть коли виглядають зручною можливістю вирішити свої питання у короткостроковій перспективі, завжди є невигідними для людини та суспільства у середньостроковій та довгостроковій перспективі 1.2.1.1.1 Внесення до Державного стандарту профільної середньої освіти: а) переліку ціннісних орієнтирів щодо формування нетерпимості до корупції та проявів недоброчесності; б) переліку завдань під час формування громадянських та соціальних компетентностей щодо формування нетерпимості до корупції в усіх її проявах, розуміння неприпустимості толерування нерівності та недоброчесності, а також готовності відмовитися від недоброчесних практик під час розв’язання проблем Міністерство освіти і науки України Захід не виконано Не виконано
23.8% 5 / 21
0.0%
1.2 1.2.1.1.2 Включення до мети наскрізної змістовної лінії “Громадянська відповідальність” положень щодо формування нетерпимості до корупції та слідування доброчесним стратегіям поведінки Міністерство освіти і науки України Захід виконано невчасно та повністю Виконано
1.3 1.2.1.1.3 Розроблення навчально-методичних матеріалів, які будуть використовуватися для досягнення мети наскрізної змістовної лінії “Громадянська відповідальність” в частині формування нетерпимості до корупції та слідування доброчесним стратегіям поведінки (із можливим залученням до здійснення заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано невчасно та повністю Виконано
1.4 1.2.1.1.4 Подання документів для отримання грифа щодо рекомендації для використання в освітньому процесі навчально-методичним посібником щодо формування нетерпимості до корупції та слідування доброчесним стратегіям поведінки Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.5 1.2.1.1.5 Розроблення рекомендацій щодо реалізації в освітньому процесі наскрізної змістової лінії “Громадянська відповідальність” в частині формування нетерпимості до корупції та слідування доброчесним стратегіям поведінки Міністерство освіти і науки України Не розпочато
1.6 1.2.1.1.6 Розроблення навчальної програми та навчально-методичного посібника курсу за вибором про запобігання корупції та суспільну доброчесність для 9 класів (із можливим залученням до здійснення заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано невчасно та повністю Виконано
1.7 1.2.1.1.7 Подання документів для отримання грифа щодо рекомендації для використання в освітньому процесі навчальною програмою і навчально-методичним посібником курсу за вибором про запобігання корупції та суспільну доброчесність для 9 класів Національне агентство з питань запобігання корупції Захід не виконано Не виконано
1.8 1.2.1.1.8 Розроблення навчальної програми та навчально-методичного посібника курсу за вибором про академічну доброчесність для 7––8 класів (із можливим залученням до здійснення заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.9 1.2.1.1.9 Подання документів для отримання грифа щодо рекомендації для використання в освітньому процесі навчальною програмою і навчально-методичним посібником курсу за вибором про академічну доброчесність для 7––8 класів Національне агентство з питань запобігання корупції Не розпочато
1.10 1.2.1.1.10 Розроблення навчальної програми та навчально-методичного посібника курсу за вибором про академічну доброчесність для 10––11 класів (із можливим залученням до здійснення заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.11 1.2.1.1.11 Подання документів для отримання грифа щодо рекомендації для використання в освітньому процесі навчальною програмою і навчально-методичним посібником курсу за вибором про академічну доброчесність для 10––11 класів Національне агентство з питань запобігання корупції Не розпочато
1.12 1.2.1.1.12 Розроблення навчально-методичних матеріалів з антикорупційної тематики (запобігання корупції та доброчесність) для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти в частині розвитку наскрізних громадянських та соціальних компетентностей (із можливим залученням до здійснення заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.13 1.2.1.1.13 Визначення МОН розробленої антикорупційної тематики (запобігання корупції та доброчесності) як обов’язкової складової державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти (як окремий освітній компонент чи наскрізний в інших освітніх компонентах) Національне агентство з питань запобігання корупції Не розпочато
1.14 1.2.1.1.14 Приведення у відповідність освітніх програм професійної (професійно-технічної) освіти з метою включення розробленої антикорупційної тематики (запобігання корупції та доброчесність) як обов’язкової складової (як окремий освітній компонент чи наскрізний в інших освітніх компонентах) Міністерство освіти і науки України Не розпочато
1.15 1.2.1.1.15 Розроблення навчально-методичних матеріалів з антикорупційної тематики (запобігання корупції, суспільна та академічна доброчесність) для першого курсу здобувачів вищої освіти (із можливим залученням до здійснення заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано невчасно та повністю Виконано
1.16 1.2.1.1.16 Розроблення змін до Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджених наказом МОН від 1 червня 2016 р. № 600, якими передбачено серед переліку обов’язкових загальних компетентностей для освітнього рівня бакалавр компетентність, пов’язану із нетерпимістю до корупції в усіх її проявах, розумінням неприпустимості толерування нерівності та недоброчесності Міністерство освіти і науки України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
1.17 1.2.1.1.17 Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 1.2.1.1.16 Міністерство освіти і науки України Не розпочато
1.18 1.2.1.1.18 Доопрацювання (у разі потреби) та видання наказу, зазначеного у підпункті 1.2.1.1.16 Міністерство освіти і науки України Не розпочато
1.19 1.2.1.1.19 Розроблення змін до стандартів вищої освіти, затверджених наказами МОН з урахуванням змін до Методичних рекомендацій, передбачених у підпункті 1.2.1.1.16 Міністерство освіти і науки України Не розпочато
1.20 1.2.1.1.20 Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 1.2.1.1.19 Міністерство освіти і науки України Не розпочато
1.21 1.2.1.1.21 Доопрацювання (у разі потреби) та видання наказу, зазначеного у підпункті 1.2.1.1.19 Міністерство освіти і науки України Не розпочато
2.1 ОСР 1.2.1.2. Загальний рівень толерування корупції в Україні знизився завдяки створенню сприятливих умов для підвищення кваліфікації педагогічних працівників та осіб, які працюють з населенням, зокрема з питань академічної доброчесності та формування у здобувачів освіти ставлення нетерпимості до корупції у всіх її проявах 1.2.1.2.1 Адаптація курсів, присвячених антикорупційній тематиці (запобігання корупції, суспільна та академічна доброчесність), та їх включення до доступних програм для підвищення кваліфікації педагогічними працівниками (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) Міністерство освіти і науки України Захід виконано невчасно та повністю Виконано
12.5% 2 / 16
0.0%
2.2 1.2.1.2.2 Надання рекомендації педагогічним працівникам щодо регулярного проходження підвищення кваліфікації за антикорупційною тематикою (запобігання корупції, суспільна та академічна доброчесність) Міністерство освіти і науки України Захід виконано невчасно та повністю Виконано
2.3 1.2.1.2.3 Розроблення навчальної дисципліни “Доброчесність та антикорупція для педагогічних працівників”, яка розрахована на здобувачів за всіма спеціальностями галузі знань 01 “Освіта” (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) Національне агентство з питань запобігання корупції Прогресу виконання заходу немає Виконується
2.4 1.2.1.2.4 Внесення змін до стандартів вищої освіти всіх спеціальностей галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка” ступеня вищої освіти бакалавр в частині нормативного змісту підготовки здобувачів вищої освіти: “Знати основи запобігання корупції, суспільної та академічної доброчесності на рівні, необхідному для формування нетерпимості до корупції та проявів недоброчесної поведінки серед здобувачів освіти та вміти застосовувати їх в професійній діяльності” Міністерство освіти і науки України Не розпочато
2.5 1.2.1.2.5 Розроблення рекомендацій щодо забезпечення прозорості та доброчесності у діяльності закладів загальної середньої освіти (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) Національне агентство з питань запобігання корупції Захід не виконано Не виконано
2.6 1.2.1.2.6 Схвалення рекомендацій для закладів загальної середньої освіти розпорядчим документом МОН з визначенням граничного строку їх упровадження в діяльність закладів загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
2.7 1.2.1.2.7 Закріплення у нормативних документах, статутах, інструкціях, наказах рекомендацій, зазначених у підпункті 1.2.1.2.5 Територіальні управління освіти Не розпочато
2.8 1.2.1.2.8 Збір та узагальнення даних щодо застосування рекомендацій закладами загальної середньої освіти раз на півріччя Державна служба якості освіти України Не розпочато
2.9 1.2.1.2.9 Розроблення рекомендацій щодо підвищення рівня прозорості та доброчесності у діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) Національне агентство з питань запобігання корупції Не розпочато
2.10 1.2.1.2.10 Схвалення рекомендацій для закладів професійної (професійно-технічної) освіти розпорядчим документом МОН з визначенням граничного строку їх впровадження в діяльність закладів професійної (професійно-технічної) освіти Міністерство освіти і науки України Не розпочато
2.11 1.2.1.2.11 Закріплення у нормативних документах, статутах, інструкціях, наказах рекомендацій, зазначених у підпункті 1.2.1.2.9 Міністерство освіти і науки України Не розпочато
2.12 1.2.1.2.12 Збір та узагальнення даних щодо виконання рекомендацій закладів професійної (професійно-технічної) освіти раз на півріччя Державна служба якості освіти України Не розпочато
2.13 1.2.1.2.13 Розроблення рекомендацій щодо підвищення рівня прозорості та доброчесності у діяльності закладів вищої освіти (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) Національне агентство з питань запобігання корупції Захід не виконано Не виконано
2.14 1.2.1.2.14 Схвалення рекомендацій для закладів вищої освіти розпорядчим документом МОН з визначенням граничного строку їх впровадження в діяльність закладів вищої освіти Міністерство освіти і науки України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
2.15 1.2.1.2.15 Закріплення у нормативних документах, статутах, інструкціях, наказах рекомендацій, зазначених у підпункті 1.2.1.2.13 Міністерство освіти і науки України Не розпочато
2.16 1.2.1.2.16 Збір та узагальнення даних щодо виконання рекомендацій закладами вищої освіти раз на півріччя Державна служба якості освіти України Не розпочато
3.1 ОСР 1.2.1.3. Загальний рівень толерування корупції в Україні знизився завдяки донесенню до суспільства інформації про негативні наслідки вчинення корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень (для суспільства та держави, а також для осіб, які вчинили такі правопорушення), а також про важливість забезпечення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 1.2.1.3.1 Розроблення та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів, які висвітлюють наслідки корупції та важливість дотримання доброчесних стратегій поведінки (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) Національне агентство з питань запобігання корупції Прогрес виконання заходу наявний Виконується
0% 0 / 4
0.0%
3.2 1.2.1.3.2 Розроблення та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів, які висвітлюють роль громадян у запобіганні та протидії корупції та можливості здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу не розпочато Не розпочато
3.3 1.2.1.3.3 Підготовка інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої важливості здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) Національне агентство з питань запобігання корупції Захід не виконано Не виконано
3.4 1.2.1.3.4 Проведення інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої важливості здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) Національне агентство з питань запобігання корупції Прогрес виконання заходу наявний Виконується
4.1 ОСР 1.2.1.4. Загальний рівень толерування корупції в Україні знизився завдяки вжиттю комплексу заходів, спрямованих на формування у публічних службовців уявлення про себе як про осіб, що служать інтересам Українського народу, а також суспільної довіри до публічного службовця як ключової підстави його перебування на посаді 1.2.1.4.1 Розроблення онлайн–курсу щодо загальних положень антикорупційного законодавства для державних службовців Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано невчасно та повністю Виконано
77.8% 7 / 9
0.0%
4.2 1.2.1.4.2 Розроблення онлайн–курсу щодо особливостей антикорупційного законодавства для представників місцевого самоврядування (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано вчасно і повністю Виконано
4.3 1.2.1.4.3 Розроблення онлайн–курсу, присвяченого особливостям антикорупційного законодавства для суддів Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано невчасно та повністю Виконано
4.4 1.2.1.4.4 Розроблення онлайн–курсу, присвяченого особливостям антикорупційного законодавства для працівників правоохоронного сектору Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано вчасно і повністю Виконано
4.5 1.2.1.4.5 Розроблення онлайн-курсу, присвяченого особливостям антикорупційного законодавства для народних депутатів Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано невчасно та повністю Виконано
4.6 1.2.1.4.6 Розроблення онлайн–курсу, присвяченого функціонуванню державних органів та органів місцевого самоврядування, взаємодії з різними суспільними групами (бізнес, громадськість тощо) (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано невчасно та повністю Виконано
4.7 1.2.1.4.7 Системне проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з антикорупційної тематики (запобігання корупції, стандарти доброчесної та етичної поведінки) на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування Національне агентство з питань державної служби України Прогресу виконання заходу немає Виконується
4.8 1.2.1.4.8 Забезпечення розроблення типової загальної професійної (сертифікатної) програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з антикорупційної тематики (запобігання корупції, стандарти доброчесної та етичної поведінки) Національне агентство з питань державної служби України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
4.9 1.2.1.4.9 Системне проведення інформаційно-просвітницьких заходів, присвячених питанням доброчесності на публічній службі, ролі публічних службовців, функціонуванню державного апарату, взаємодії з громадянами та бізнесом тощо (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) Національне агентство з питань запобігання корупції Прогрес виконання заходу наявний Виконується
5.1 ОСР 1.2.1.5. Загальний рівень толерування корупції в Україні знизився завдяки утвердженню в суспільстві культури верховенства права, атмосфери доброчесності та нетерпимості до корупції, у тому числі засобами соціальної реклами 1.2.1.5.1 Розроблення та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів, присвячених функціонуванню органів державної влади та органів місцевого самоврядування, верховенству права (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу не розпочато Не розпочато
0% 0 / 3
0.0%
5.2 1.2.1.5.2 Розроблення та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів, які висвітлюють наслідки корупції та важливість дотримання доброчесних стратегій поведінки (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
5.3 1.2.1.5.3 Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, присвячених популяризації стратегій доброчесної поведінки (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
6.1 ОСР 1.2.1.6. Рівень обізнаності громадян, які усвідомлюють важливість стандартів доброчесної та етичної поведінки публічних службовців, підвищився завдяки активному та системному проведенню інформаційно-просвітницьких і навчально-методичних заходів, інтегрованих у формальну та неформальну освіту 1.2.1.6.1 Розроблення та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів, які пояснюють, як працює держава та публічні інституції, які права та обов’язки мають громадяни, куди звертатися для захисту власних прав та інтересів (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу не розпочато Не розпочато
0% 0 / 8
0.0%
6.2 1.2.1.6.2 Розроблення та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів, присвячених стандартам доброчесної та етичної поведінки публічних службовців та питанням щодо дій громадян, якщо вони їх не дотримуються (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) Національне агентство з питань запобігання корупції Прогрес виконання заходу наявний Виконується
6.3 1.2.1.6.3 Розроблення та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів, присвячених ролі виборів у демократичному суспільстві, важливості участі у виборах, моніторингу діяльності виборних осіб (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) Центральна виборча комісія Прогрес виконання заходу наявний Виконується
6.4 1.2.1.6.4 Забезпечення проведення регулярних інформаційно-просвітницьких заходів, присвячених ролі виборів у демократичному суспільстві, важливості участі у виборах, моніторингу діяльності виборних осіб (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) Центральна виборча комісія Прогрес виконання заходу наявний Виконується
6.5 1.2.1.6.5 Забезпечення розроблення інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої ролі виборів у демократичному суспільстві, важливості участі у виборах, моніторингу діяльності виборних осіб (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) Центральна виборча комісія Захід не виконано Не виконано
6.6 1.2.1.6.6 Проведення інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої ролі виборів у демократичному суспільстві, важливості участі у виборах, моніторингу діяльності виборних осіб (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) Центральна виборча комісія Виконання заходу не розпочато Не розпочато
6.7 1.2.1.6.7 Розроблення освітньо-методичних матеріалів, які передбачають елементи симуляції та ігровізації, присвячених ролі виборів у демократичному суспільстві, важливості участі у виборах, діяльності шкільного самоврядування та парламенту, для позакласних годин у рамках освітнього процесу для загальної середньої та профільної середньої освіти (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) Національне агентство з питань запобігання корупції Не розпочато
6.8 1.2.1.6.8 Розроблення освітньо-методичних матеріалів, які передбачають елементи симуляції та ігровізації, присвячених формуванню політики та взаємодії між публічними службовцями та заінтересованими сторонами, для позакласних годин у рамках освітнього процесу для профільної середньої освіти (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) Національне агентство з питань запобігання корупції Не розпочато
Проблема 1.2.2. Відсутність об’єктивного висвітлення ситуації із запобігання та протидії корупції в Україні призводить до викривленого сприйняття населенням причин корупції, її рівня, ефективності антикорупційних інституцій
28.6% 2 / 7
0.0%
1.1 ОСР 1.2.2.1. Стратегія комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції оновлена; здійснюється регулярна актуалізація її змісту з урахуванням аналізу ефективності проведених комунікаційних кампаній; забезпечено належну організаційну та фінансову основу для скоординованих дій з її виконання 1.2.2.1.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції до 2025 року Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано невчасно та повністю Виконано
100% 2 / 2
0.0%
1.2 1.2.2.1.2 Створення в Національному агентстві медіа-центру Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано невчасно та повністю Виконано
2.1 ОСР 1.2.2.2. Громадяни володіють повною та об’єктивною інформацією про корупцію в Україні, її причини, стан та динаміку, систему антикорупційних інституцій, розподіл між ними повноважень, а також про ефективність різних державних органів у питаннях запобігання та протидії корупції, про можливість та способи взаємодії громадян з антикорупційними інституціями щодо здійснення повідомлення про корупцію та громадського контролю 1.2.2.2.1 Проведення Національним агентством та МКІП аналізу найбільш поширених дезінформаційних наративів щодо запобігання та протидії корупції в Україні, оприлюднення його результатів на офіційних веб-сайтах Національного агентства, МКІП, державної установи “Центр протидії дезінформації” та забезпечення розповсюдження проведення відповідного аналізу Національне агентство з питань запобігання корупції Прогрес виконання заходу наявний Виконується
0% 0 / 5
0.0%
2.2 1.2.2.2.2 Створення та поширення Національним агентством та МКІП наративів щодо питань запобігання та протидії корупції в Україні серед структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади, відповідальних за комунікацію Національне агентство з питань запобігання корупції Не розпочато
2.3 1.2.2.2.3 Забезпечення відслідковування наративів, пов’язаних із запобіганням та протидією корупції, в інформаційному просторі та відповідного реагування у разі поширення дезінформації Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
2.4 1.2.2.2.4 Забезпечення розроблення інформаційної кампанії щодо ролі центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у запобіганні та протидії корупції: 1) проведення аналізу інформаційних джерел щодо громадської думки стосовно антикорупційних органів; 2) розроблення загального плану інформаційної кампанії на основі зібраної інформації Національне агентство з питань запобігання корупції Прогрес виконання заходу наявний Виконується
2.5 1.2.2.2.5 Забезпечення проведення інформаційної кампанії щодо ролі центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у запобіганні та протидії корупції Національне агентство з питань запобігання корупції Не розпочато