Проблема

2.6.4. Неефективне використання бюджетних коштів та зловживання під час забезпечення житлом військовослужбовців

Загальна інформація щодо проблеми

Низький рівень забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей тривалий час залишається нерозвʼязаною проблемою. Це зумовлено рядом факторів, серед яких: недосконалість обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, що зумовлено відсутністю прозорих та сучасних процедур його ведення; невідповідність нормативно-правового регулювання у цій сфері сучасним потребам суспільства, оскільки воно було сформовано ще за радянських часів; неефективність чинної системи житлового забезпечення військовослужбовців, оскільки в існуючому вигляді вона не здатна задовольнити потреби військовослужбовців; відсутність концептуального бачення механізмів задоволення житлових потреб у сучасних умовах.
Викладене унеможливлює прозорість та конкурентність процедури забезпечення житлом військовослужбовців як такої, а також породжує існування безлічі корупційних практик у цій сфері.
Проблема 2.6.5. Корупційні ризики при формуванні і реалізації кадрової політики у сфері оборони, під час призову (прийняття) на військову службу, прийому до вищих військових навчальних закладів, отримання освіти і проходження служби за межами країни, проведення організаційно-штатних заходів, нагородження державними нагородами
У 2020 році Україну було визнано членом Програми розширених можливостей НАТО, що означає подальше поглиблення співпраці України та Альянсу. З огляду на це необхідною є адаптація основних принципів функціонування Збройних Сил до міжнародних принципів діяльності збройних сил країн — членів НАТО.
Одним із пріоритетних напрямів реформування Збройних Сил за принципами НАТО є кадровий менеджмент. На цей час прийнято ряд законодавчих актів (розроблено проекти актів) щодо впровадження прозорих, доброчесних і зрозумілих процедур прийняття громадян на військову службу за контрактом до Збройних Сил, підбору, розстановки, присвоєння чергових військових звань, призначення на посади та нагородження державними нагородами військовослужбовців, створення ефективної, побудованої за принципами НАТО системи управління військовою кар’єрою за військовим званням.
Проте деякі питання все ж залишаються невирішеними.
На практиці внаслідок формального ставлення до визначення відповідності кандидатів установленим вимогам щодо призову або прийняття на військову службу до Збройних Сил існують випадки потрапляння на військову службу осіб, непридатних (обмежено придатних) за станом здоров’я, з психологічними вадами, різними видами залежностей, низьким рівнем фізичної підготовленості, морально-психологічних якостей тощо. Під час присвоєння військовослужбовцям військових звань, призначення їх на посади, направлення за кордон для проходження військової служби та навчання, звільнення з військової служби може бути присутнім суб’єктивізм під час прийняття відповідних кадрових рішень, що спричиняє поширення корупційних практик у цій сфері. Нормативно-правовими актами не встановлено чіткі та зрозумілі процедури ротації (переміщення) військовослужбовців на відповідних посадах з метою підвищення кваліфікації та набуття досвіду або більш доцільного використання. Відтак, прийняття рішення у цих аспектах може мати суб’єктивний характер та призводити до зловживань з боку окремих посадових осіб під час прийняття ними відповідних кадрових рішень. Ще однією проблемою є порядок виплати підйомної допомоги військовослужбовцям. Особливість нарахування такої допомоги полягає у тому, що вчасність та повнота її виплати військовослужбовцям цілком залежить від людського фактору.
Розгорнути...

Виконання заходів ДАП в межах проблеми

Загальна кількість ОСР – 3
Всі заходи ДАП
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
має розпочатись має бути завершено
4 6 2
12
Виконано частково Не виконано Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 4 (33.3%)

Строки виконання всіх заходів

01.03.2023 - 30.11.2024

Виконання заходів ДАП в межах Проблеми за основними головними виконавцями

Міністерство оборони України

33.3%
12

Досягнення ОСР в межах Проблеми

Загальна кількість ОСР – 3

Зведена загальна інформація про ОСР та заходи в межах ОСР

Назва ОСР Назва заходу Головний виконавець Результати моніторингу (останні) Відмітка про виконання % виконаних заходів (повністю та частково)
1.1. ОСР 2.6.4.1 Проведено аудит існуючої житлової черги військовослужбовців; функціонує повністю автоматизована система управління чергами на житло, завдяки якій забезпечення ним військовослужбовців відбувається прозоро та відповідно до черговості 2.6.4.1.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про порядок управління цифровою автоматизованою системою квартирного обліку військовослужбовців, який передбачає: 1) визначення відповідального органу за адміністрування автоматизованої системи обліку руху черги; 2) запровадження автоматизованого руху черги та публічного доступу до неї; запровадження автоматичного розрахунку площі житла; 3) створення реєстру військовослужбовців, які отримали житло Міністерство оборони України Захід не виконано Не виконано
0% 0/ 4
1.2. 2.6.4.1.2. Створення цифрової автоматизованої системи квартирного обліку військовослужбовців Міністерство оборони України Захід не виконано Не виконано
1.3. 2.6.4.1.3. Проведення аудиту наявної житлової черги військовослужбовців, щоб усунити прогалини, верифікувати дані та наповнити цифрову автоматизовану систему, під час якого досліджено та визначено: 1) рівень забезпечення військовослужбовців; 2) організаційні недоліки в управлінні чергою; 3) ефективні і неефективні механізми задоволення житлових потреб військовослужбовців Міністерство оборони України Захід виконано вчасно, але частково Виконано частково
1.4. 2.6.4.1.4. Проведення громадського обговорення результатів аудиту, зазначеного у підпункті 2.6.4.1.3, з метою визначення шляхів усунення недоліків наявної житлової черги через запуск цифрової автоматизованої системи квартирного обліку Міністерство оборони України Захід не виконано Не виконано
2.1. ОСР 2.6.4.2 Запроваджено новий механізм задоволення житлових потреб військовослужбовців: використовуються державні іпотечні та лізингові програми; застосовується грошове відшкодування; житло будується із залученням зовнішніх кредитних коштів; визначено перелік об’єктів незавершеного будівництва, які реконструйовано для житлових потреб; Житловий кодекс Української РСР втратив чинність 2.6.4.2.1. Розроблення проекту наказу про затвердження Концепції забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей, якою передбачено: 1) запровадження нових механізмів задоволення житлових потреб військовослужбовців, зокрема державні кредитні програми на будівництво, іпотечні та лізингові програми; 2) здійснення пріоритетних заходів скорочення черги серед таких напрямів, як будівництво, придбання, реконструкція, грошова компенсація, іпотека тощо; 3) запровадження цифрової автоматизованої системи обліку військовослужбовців для отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення; 4) складення переліку об’єктів незавершеного будівництва та вирішення питання їх добудови; 5) проведення всіх закупівель житла для військовослужбовців без винятку з використанням електронного майданчика закупівель Prozorro Міністерство оборони України Захід виконано вчасно, але частково Виконано частково
0% 0/ 5
2.2. 2.6.4.2.2. Проведення громадського обговорення проекту концепції, зазначеного у підпункті 2.6.4.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) Міністерство оборони України Захід виконано вчасно, але частково Виконано частково
2.3. 2.6.4.2.3. Затвердження Концепції, зазначеної у підпункті 2.6.4.2.1, наказом Міноборони та її оприлюднення Міністерство оборони України Захід не виконано Не виконано
2.4. 2.6.4.2.4. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Державної цільової програми забезпечення житлом військовослужбовців на підставі Концепції, зазначеної у підпункті 2.6.4.2.1, якою передбачено: 1) конкретизовані завдання на виконання плану для розпорядників бюджетних коштів; 2) етапи і строки реалізації програми; 3) джерела і обсяги фінансування; 4) очікувані результати виконання програми Міністерство оборони України Не розпочато
2.5. 2.6.4.2.5. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким передбачено: 1) регулювання забезпечення житлом військовослужбовців визначається спеціальним законом; 2) втрата чинності Житловим кодексом України; 3) приведення у відповідність цивільного та іншого галузевого законодавства у зв’язку із втратою чинності Житловим кодексом України Міністерство оборони України Захід не виконано Не виконано
3.1. ОСР 2.6.4.3 Інформація про надане військовослужбовцям житло оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міноборони із зазначенням площі, вартості, кількості жилих приміщень та джерел фінансування 2.6.4.3.1. Розроблення проекту наказу Міноборони про оприлюднення інформації щодо наданого військовослужбовцям житла, яким визначено: 1) запровадження реєстру наданого житла військовослужбовцям із зазначенням площі, вартості, кількості жилих приміщень та джерел фінансування; 2) реєстр оприлюднений на офіційному веб-сайті Міноборони Міністерство оборони України Захід виконано вчасно, але частково Виконано частково
0% 0/ 3
3.2. 2.6.4.3.2. Видання наказу, зазначеного у підпункті 2.6.4.3.1, та його оприлюднення Міністерство оборони України Захід не виконано Не виконано
3.3. 2.6.4.3.3. Запровадження реєстру наданого житла військовослужбовцям із зазначенням площі, вартості, кількості житлових приміщень та джерел фінансування на офіційному веб-сайті Міноборони Міністерство оборони України Виконання заходу не розпочато Не розпочато

Ключові джерела про стан проблеми:

Оцінка ситуації міжнародними моніторинговими механізмами та організаціями: