ЗВЕДЕНА ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ В РОЗРІЗІ НАПРЯМКІВ, ПРОБЛЕМ ТА ОСР

Проблема: 2.6.4. Неефективне використання бюджетних коштів та зловживання під час забезпечення житлом військовослужбовців

Прогрес виконання заходів станом на 14.06.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
4 6 2
12
Виконано частково Не виконано Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 4 ( 33.3%)
Назва ОСР Назва заходу Головний виконавець Результати моніторингу (останні) Статус % виконання заходів (повністю та частково) Оцінка досягнення ОСР Середній рівень ОСР
Напрямок 2.6. Сектор оборони
33.3% 4 / 12
0.0%
Проблема 2.6.4. Неефективне використання бюджетних коштів та зловживання під час забезпечення житлом військовослужбовців
33.3% 4 / 12
0.0%
1.1 ОСР 2.6.4.1. Проведено аудит існуючої житлової черги військовослужбовців; функціонує повністю автоматизована система управління чергами на житло, завдяки якій забезпечення ним військовослужбовців відбувається прозоро та відповідно до черговості 2.6.4.1.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про порядок управління цифровою автоматизованою системою квартирного обліку військовослужбовців, який передбачає: 1) визначення відповідального органу за адміністрування автоматизованої системи обліку руху черги; 2) запровадження автоматизованого руху черги та публічного доступу до неї; запровадження автоматичного розрахунку площі житла; 3) створення реєстру військовослужбовців, які отримали житло Міністерство оборони України Захід не виконано Не виконано
25% 1 / 4
0.0%
1.2 2.6.4.1.2 Створення цифрової автоматизованої системи квартирного обліку військовослужбовців Міністерство оборони України Захід не виконано Не виконано
1.3 2.6.4.1.3 Проведення аудиту наявної житлової черги військовослужбовців, щоб усунити прогалини, верифікувати дані та наповнити цифрову автоматизовану систему, під час якого досліджено та визначено: 1) рівень забезпечення військовослужбовців; 2) організаційні недоліки в управлінні чергою; 3) ефективні і неефективні механізми задоволення житлових потреб військовослужбовців Міністерство оборони України Захід виконано вчасно, але частково Виконано частково
1.4 2.6.4.1.4 Проведення громадського обговорення результатів аудиту, зазначеного у підпункті 2.6.4.1.3, з метою визначення шляхів усунення недоліків наявної житлової черги через запуск цифрової автоматизованої системи квартирного обліку Міністерство оборони України Захід не виконано Не виконано
2.1 ОСР 2.6.4.2. Запроваджено новий механізм задоволення житлових потреб військовослужбовців: використовуються державні іпотечні та лізингові програми; застосовується грошове відшкодування; житло будується із залученням зовнішніх кредитних коштів; визначено перелік об’єктів незавершеного будівництва, які реконструйовано для житлових потреб; Житловий кодекс Української РСР втратив чинність 2.6.4.2.1 Розроблення проекту наказу про затвердження Концепції забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей, якою передбачено: 1) запровадження нових механізмів задоволення житлових потреб військовослужбовців, зокрема державні кредитні програми на будівництво, іпотечні та лізингові програми; 2) здійснення пріоритетних заходів скорочення черги серед таких напрямів, як будівництво, придбання, реконструкція, грошова компенсація, іпотека тощо; 3) запровадження цифрової автоматизованої системи обліку військовослужбовців для отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення; 4) складення переліку об’єктів незавершеного будівництва та вирішення питання їх добудови; 5) проведення всіх закупівель житла для військовослужбовців без винятку з використанням електронного майданчика закупівель Prozorro Міністерство оборони України Захід виконано вчасно, але частково Виконано частково
40% 2 / 5
0.0%
2.2 2.6.4.2.2 Проведення громадського обговорення проекту концепції, зазначеного у підпункті 2.6.4.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) Міністерство оборони України Захід виконано вчасно, але частково Виконано частково
2.3 2.6.4.2.3 Затвердження Концепції, зазначеної у підпункті 2.6.4.2.1, наказом Міноборони та її оприлюднення Міністерство оборони України Захід не виконано Не виконано
2.4 2.6.4.2.4 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Державної цільової програми забезпечення житлом військовослужбовців на підставі Концепції, зазначеної у підпункті 2.6.4.2.1, якою передбачено: 1) конкретизовані завдання на виконання плану для розпорядників бюджетних коштів; 2) етапи і строки реалізації програми; 3) джерела і обсяги фінансування; 4) очікувані результати виконання програми Міністерство оборони України Не розпочато
2.5 2.6.4.2.5 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким передбачено: 1) регулювання забезпечення житлом військовослужбовців визначається спеціальним законом; 2) втрата чинності Житловим кодексом України; 3) приведення у відповідність цивільного та іншого галузевого законодавства у зв’язку із втратою чинності Житловим кодексом України Міністерство оборони України Захід не виконано Не виконано
3.1 ОСР 2.6.4.3. Інформація про надане військовослужбовцям житло оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міноборони із зазначенням площі, вартості, кількості жилих приміщень та джерел фінансування 2.6.4.3.1 Розроблення проекту наказу Міноборони про оприлюднення інформації щодо наданого військовослужбовцям житла, яким визначено: 1) запровадження реєстру наданого житла військовослужбовцям із зазначенням площі, вартості, кількості жилих приміщень та джерел фінансування; 2) реєстр оприлюднений на офіційному веб-сайті Міноборони Міністерство оборони України Захід виконано вчасно, але частково Виконано частково
33.3% 1 / 3
0.0%
3.2 2.6.4.3.2 Видання наказу, зазначеного у підпункті 2.6.4.3.1, та його оприлюднення Міністерство оборони України Захід не виконано Не виконано
3.3 2.6.4.3.3 Запровадження реєстру наданого житла військовослужбовцям із зазначенням площі, вартості, кількості житлових приміщень та джерел фінансування на офіційному веб-сайті Міноборони Міністерство оборони України Виконання заходу не розпочато Не розпочато