ЗВЕДЕНА ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ В РОЗРІЗІ НАПРЯМКІВ, ПРОБЛЕМ ТА ОСР

Проблема: 2.7.1. Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів

Прогрес виконання заходів станом на 05.03.2024
заходи, виконання яких станом на 31.12.2023
8 3 6 1 3
21
Виконано Виконано частково Виконується Не виконано Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 11 ( 52.4%)
Назва ОСР Назва заходу Головний виконавець Результати моніторингу (останні) Статус % виконання заходів (повністю та частково)
Напрямок 2.7. Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист
52.4% 11 / 21
Проблема 2.7.1. Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів
52.4% 11 / 21
1.1 ОСР 2.7.1.1. Закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів здійснюються на професійній основі централізованими закупівельними організаціями за прозорими та детальними процедурами відповідно до об’єктивних потреб на основі якості та доказовості ефективності таких засобів і виробів. У разі потреби до централізованих закупівель також залучаються спеціалізовані міжнародні організації 2.7.1.1.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про впровадження електронної системи обліку та управління запасами лікарських засобів та медичних виробів “е-Stock”, яка: 1) в режимі реального часу містить упорядковані дані: про наявність лікарських засобів та медичних виробів в усіх закладах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів; потребу в лікарських засобах та медичних виробах в усіх закладах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів; про використання та утилізацію лікарських засобів та медичних виробів в усіх закладах охорони здоров’я тощо; 2) забезпечує оперативну, пряму та прозору процедуру визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів; 3) інтегрована з процедурами централізованих закупівель лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів, закупівель міжнародних організацій; 4) інтегрована з іншими електронними системами у сфері охорони здоров’я; 5) формує відомості про планування потреб та обліку товарів, на підставі яких здійснюються закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів централізованими закупівельними організаціями; 6) забезпечує в режимі реального часу прозорий облік лікарських засобів та медичних виробів; 7) надає можливість здійснювати прозорі обрахунки потреб закупівель лікарських засобів та медичних виробів за всіма напрямами; 8) передбачає додаткові механізми верифікації даних, внесених до неї; 9) забезпечує автоматизовану публікацію інформації, що міститься в ній, у форматі відкритих даних Міністерство охорони здоров’я України Прогресу виконання заходу немає Виконується
20% 1 / 5
1.2 2.7.1.1.2 Розроблення та затвердження технічного завдання для функціоналу електронної системи обліку та управління запасами лікарських засобів та медичних виробів, яка: 1) в режимі реального часу містить упорядковані дані: про наявність лікарських засобів та медичних виробів в усіх закладах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів; про потребу в лікарських засобах та медичних виробах в усіх закладах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів; про використання та утилізацію лікарських засобів та медичних виробів в усіх закладах охорони здоров’я тощо; 2) забезпечує оперативну, пряму та прозору процедуру визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів; 3) інтегрована з процедурами централізованих закупівель лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів, закупівель міжнародних організацій; 4) інтегрована з іншими електронними системами у сфері охорони здоров’я; 5) формує відомості про планування потреб та обліку товарів, на підставі яких здійснюються закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів централізованими закупівельними організаціям; 6) забезпечує в режимі реального часу прозорий облік лікарських засобів та медичних виробів; 7) надає можливість здійснювати прозорі розрахунки потреб закупівель лікарських засобів та медичних виробів за всіма напрямами; 8) передбачає додаткові механізми верифікації даних, внесених до неї; 9) передбачає публікацію інформації, що міститься в ній, у форматі відкритих даних Міністерство охорони здоров’я України Прогресу виконання заходу немає Виконується
1.3 2.7.1.1.3 Розроблення проекту програмного забезпечення для розширення функціоналу електронної системи обліку та управління запасами лікарських засобів та медичних виробів згідно з підпунктами 2.7.1.1.2, 2.7.1.2.2 Міністерство охорони здоров’я України Прогрес виконання заходу наявний Виконується
1.4 2.7.1.1.4 Введення в експлуатацію функціоналу електронної системи обліку та управління запасами лікарських засобів та медичних виробів згідно з підпунктами 2.7.1.1.2, 2.7.1.2.2 Міністерство охорони здоров’я України Прогресу виконання заходу немає Виконується
1.5 2.7.1.1.5 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України, відповідно до якого місцеві замовники у сфері охорони здоров’я (заклади охорони здоров’я, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій) проводять закупівлі визначеного переліку лікарських засобів та медичних виробів з використанням електронного каталогу Міністерство охорони здоров’я України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
3.1 ОСР 2.7.1.3. Особливості закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії, встановлені таким чином, щоб запобігти корупційним ризикам 2.7.1.3.1 Забезпечення проведення аналітичного дослідження щодо оцінки корупційних ризиків під час закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії, з наведенням статистичних, економічних та інших даних, а також відповідних пропозицій щодо запобігання ідентифікованим корупційним ризикам, а також щодо підвищення прозорості та ефективності процедур зазначених закупівель Міністерство охорони здоров’я України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
100% 5 / 5
3.2 2.7.1.3.2 Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного у підпункті 2.7.1.3.1, та його обговорення за участю заінтересованих осіб Міністерство охорони здоров’я України Захід виконано вчасно, але частково Виконано частково
3.3 2.7.1.3.3 Розроблення проектів нормативно-правових актів про внесення змін до нормативно-правових актів з урахуванням результатів аналітичного дослідження, зазначеного у підпункті 2.7.1.3.1 (у разі потреби) Міністерство охорони здоров’я України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
3.4 2.7.1.3.4 Проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, зазначених у підпункті 2.7.1.3.3 (у разі потреби) Міністерство охорони здоров’я України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
3.5 2.7.1.3.5 Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та затвердження проектів нормативно-правових актів, зазначених у підпункті 2.7.1.3.3 (у разі потреби) Міністерство охорони здоров’я України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
4.1 ОСР 2.7.1.4. Українські закупівельні організації, що здійснюють закупівлю лікарських засобів та медичних виробів, мають незалежні наглядові ради 2.7.1.4.1 Формування наглядової ради у державному підприємстві “Медичні закупівлі України” за об’єктивною та прозорою процедурою Міністерство охорони здоров’я України Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
0% 0 / 1
5.1 ОСР 2.7.1.5. Під час здійснення закупівель використовуються стандартні каталоги та вимоги до продукції, яка закуповується у сфері охорони здоров’я 2.7.1.5.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” щодо недопущення дискримінації учасників на етапі кваліфікації до електронного каталогу (включення до переліку кваліфікованих постачальників) Міністерство економіки України Прогрес виконання заходу наявний Виконується
0% 0 / 2
5.2 2.7.1.5.2 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу” щодо недопущення дискримінації учасників на етапі кваліфікації до електронного каталогу (включення до переліку кваліфікованих постачальників) Міністерство економіки України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
6.1 ОСР 2.7.1.6. Встановлено чіткі правила та процедури щодо визначення наявності та врегулювання конфлікту інтересів учасників робочих та експертних груп (передусім тих, що супроводжують закупівлі медичної продукції за кошти державного бюджету та визначають переліки продукції, яка закуповується), забезпечується їх неухильне дотримання на практиці 2.7.1.6.1 Забезпечення проведення аналітичного дослідження випадків конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ (у тому числі тих, що супроводжують закупівлі медичної продукції за кошти державного бюджету та визначають переліки продукції, яка закуповується), що міститиме пропозиції вдосконалення чинного законодавства у цій частині Міністерство охорони здоров’я України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
80% 4 / 5
6.2 2.7.1.6.2 Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного у підпункті 2.7.1.6.1, та його експертного обговорення Міністерство охорони здоров’я України Захід виконано вчасно, але частково Виконано частково
6.3 2.7.1.6.3 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким з урахуванням висновків аналітичного звіту, зазначеного у підпункті 2.7.1.6.1: 1) вдосконалено нормативно-правове регулювання виявлення та врегулювання конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ (у тому числі тих, що супроводжують закупівлі медичної продукції за кошти державного бюджету та визначають переліки продукції, яка закуповується); 2) передбачено підстави та порядок притягнення до юридичної відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 3) передбачено порядок розгляду повідомлень фізичних та юридичних осіб про ознаки конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів Міністерство охорони здоров’я України Захід не виконано Не виконано
6.4 2.7.1.6.4 Створення на офіційному веб-сайті МОЗ розділу з повною інформацією про консультативні, допоміжні та інші дорадчі органи, які створені та функціонують при ньому, з рубриками: 1) персональний та посадовий склад таких органів; 2) порядок денний засідань, в яких вони беруть участь; 3) прийняті рішення Міністерство охорони здоров’я України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
6.5 2.7.1.6.5 Створення каналу повідомлень про випадки конфлікту інтересів у членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ з боку громадськості та бізнесу Міністерство охорони здоров’я України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
7.1 ОСР 2.7.1.7. Визначено чіткі етичні правила взаємодії між фармацевтичними компаніями та медичними працівниками, дотримання яких унеможливлює зловживання під час призначення пацієнтам лікарських засобів; встановлено юридичну відповідальність за порушення зазначених правил 2.7.1.7.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я, яким визначено: 1) перелік заборонених форм взаємодії медичних працівників, закладів охорони здоров’я з суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації, їх представників (зокрема: заборона отримання медичними працівниками та закладами охорони здоров’я з метою просування зразків лікарських засобів, медичних виробів, сувенірної та брендованої продукції фармацевтичних компаній; заборона запровадження програм лояльності для лікарів з боку фармацевтичних компаній); 2) етичні засади, яких необхідно дотримуватися медичним працівникам під час призначення пацієнтам лікарських засобів, медичних виробів; 3) що за порушення обмежень щодо форм взаємодії медичних працівників з суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації, медичні працівники несуть дисциплінарну та адміністративну відповідальність (за статтею 44-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення) Міністерство охорони здоров’я України Захід виконано вчасно, але частково Виконано частково
33.3% 1 / 3
7.2 2.7.1.7.2 Розроблення онлайн-курсу для осіб, які провадять медичну чи фармацевтичну діяльність, щодо нових правил взаємодії між фармацевтичними компаніями та медичними працівниками Міністерство охорони здоров’я України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
7.3 2.7.1.7.3 Організація проведення щорічного проходження онлайн-курсу, зазначеного у підпункті 2.7.1.7.2 Міністерство охорони здоров’я України Не розпочато