ЗВЕДЕНА ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ В РОЗРІЗІ НАПРЯМКІВ, ПРОБЛЕМ ТА ОСР

Напрямок: 2.5. Будівництво, земельні відносини та інфраструктура

Прогрес виконання заходів станом на 05.03.2024
заходи, виконання яких станом на 31.12.2023
7 5 25 26 74
137
Виконано Виконано частково Виконується Не виконано Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 12 ( 8.8%)
Блокують виконання заходів
Верховна Рада України - 1
Назва ОСР Назва заходу Головний виконавець Результати моніторингу (останні) Статус % виконання заходів (повністю та частково)
Напрямок 2.5. Будівництво, земельні відносини та інфраструктура
8.8% 12 / 137
Проблема 2.5.1. Непублічність інформації у сфері містобудування та землеустрою обумовлює корупцію та можливість здійснювати будівництво всупереч вимогам законодавства
0% 0 / 9
1.1 ОСР 2.5.1.1. Завершено впровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва 2.5.1.1.1 Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення систематизації та публічного доступу до чинної містобудівної документації в повному обсязі, інтеграцію її до складу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, зокрема, шляхом: 1) наповнення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва матеріалами містобудівної документації (крім інформації з обмеженим доступом); 2) надання можливості доступу в режимі перегляду до містобудівної документації за будь-якою адміністративно-територіальною одиницею чи територіальною громадою з деталізацією до окремої земельної ділянки (крім інформації з обмеженим доступом); 3) надання можливості працівникам уповноважених органів містобудування та архітектури вносити та оновлювати містобудівну документацію відповідного рівня в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва; 4) надання можливості використання в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва геопросторових наборів даних містобудівної документації, ортофотопланів, топографічних карт та планів відповідних рівнів у державній геодезичній системі координат УСК-2000, які оприлюднені як геопросторові сервіси відображення даних (крім інформації з обмеженим доступом) Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Прогрес виконання заходу наявний Виконується
0% 0 / 6
1.2 2.5.1.1.2 Запроваджено в роботу сервіс валідації та публічного обговорення проектів (зокрема електронні громадські обговорення) містобудівної документації на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.3 2.5.1.1.3 Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення інтеграції та електронної інформаційної взаємодії між Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Державним земельним кадастром, зокрема, шляхом: 1) відображення об’єктів нерухомого майна в Державному земельному кадастрі та інтеграцію інформації про об’єкти нерухомого майна і об’єкти будівництва (видані будівельні паспорти, зареєстровані містобудівні умови і обмеження, чинні документи, що дають право на виконання будівельних робіт), доступу до відомостей Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва про об’єкти будівництва у складі Державного земельного кадастру; 2) отримання державними реєстраторами прав на нерухоме майно інформації з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва про результати проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Прогресу виконання заходу немає Виконується
1.4 2.5.1.1.4 Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення інтеграції та електронної інформаційної взаємодії між Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва та електронним реєстром об’єктів культурної спадщини не лише за адресою, а і за геопросторовими даними об’єктів та реєстраційним номером об’єкта культурної спадщини Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Не розпочато
1.5 2.5.1.1.5 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким запропоновано внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, яким передбачено можливість надання в електронній формі лише тих адміністративних послуг, для яких законами України визначено порядок надання послуги, перелік документів, необхідний для отримання послуги, підстави для відмови, повернення на доопрацювання, погодження заявки (надання послуги) Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Прогресу виконання заходу немає Виконується
1.6 2.5.1.1.6 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким запропоновано внесення змін до деяких законів України і передбачено: 1) внесення адміністратором центру надання адміністративних послуг відомостей до Реєстру будівельної діяльності під час отримання документів від замовника у паперовій формі; 2) удосконалення механізму виконання органом державного архітектурно-будівельного контролю рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, про задоволення скарги та зобов’язання щодо повторного розгляду Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
2.1 ОСР 2.5.1.2. Створено єдиний електронний Містобудівний кадастр, який є платформою для надання всіх адміністративних послуг у сфері містобудівної діяльності, публічним джерелом містобудівної інформації. Містобудівна документація набирає чинності з моменту її внесення до Містобудівного кадастру та присвоєння просторового індексу 2.5.1.2.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до деяких законів про створення та функціонування єдиного електронного Містобудівного кадастру, яким: 1) передбачено створення єдиного електронного Містобудівного кадастру з єдиними (стандартними) вимогами щодо наповнення всіх реєстрів на єдиній картографічній основі; 2) визначено орган державної влади, відповідальний за створення та ведення (адміністрування) єдиного електронного Містобудівного кадастру; 3) встановлено повноваження та відповідальних осіб за передачу інформації для наповнення єдиного електронного Містобудівного кадастру, а також відповідальність таких осіб за достовірність, вчасність та актуальність внесеної інформації; 4) забезпечено публічний доступ до єдиного електронного Містобудівного кадастру (крім інформації з обмеженим доступом); 5) передбачено перелік та порядок надання адміністративних послуг у сфері містобудівної діяльності за допомогою платформи єдиного електронного Містобудівного кадастру, зокрема через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва; 6) передбачено розроблення містобудівної документації у векторній цифровій формі та набрання чинності містобудівною документацією лише з моменту внесення її до єдиного електронного Містобудівного кадастру та присвоєння їй просторового індексу, а також передбачено строки та відповідальних осіб за наповнення зазначеного кадастру чинною містобудівною документацією (зокрема прийнятою до запровадження кадастру); 7) передбачено інформаційну інтеграцію єдиного електронного Містобудівного кадастру, Державного земельного кадастру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, електронного реєстру об’єктів культурної спадщини, Державного лісового кадастру, Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду та інших необхідних інформаційних ресурсів держави, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України у Порядку ведення єдиного електронного Містобудівного кадастру; 8) установлено, що містобудівні умови та обмеження генеруються автоматично програмними засобами єдиного електронного Містобудівного кадастру, а так само окремі види дозвільних документів Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
0% 0 / 2
2.2 2.5.1.2.2 Введення в експлуатацію єдиного електронного Містобудівного кадастру, засобами якого забезпечено: 1) автоматизацію та надання визначеного законом переліку адміністративних послуг у сфері містобудівної діяльності, що повинні надаватися через платформу єдиного електронного Містобудівного кадастру; 2) наповнення єдиного електронного Містобудівного кадастру чинною містобудівною документацією (зокрема прийнятою до запровадження кадастру) та присвоєння їй просторового індексу; 3) ведення державного реєстру містобудівної документації у складі єдиного електронного Містобудівного кадастру та внесення до єдиного електронного Містобудівного кадастру містобудівної документації в установлені законом строки, присвоєння їй просторового індексу та оприлюднення із наданням вільного доступу (крім інформації з обмеженим доступом); 4) взаємний обмін та інтеграцію даних єдиного електронного Містобудівного кадастру, Державного земельного кадастру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, електронного реєстру об’єктів культурної спадщини, Державного лісового кадастру, Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду; геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці; баз даних екологічних, лісових кадастрів, інженерно-геологічних умов; даних про об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури, наявні та запроектовані інженерні мережі, лінійні об’єкти енергетичної інфраструктури, розподіл потужностей інженерних мереж, наявні вільні потужності та видані технічні умови; геопросторових даних технічної інвентаризації та обліку об’єктів нерухомого майна, єдиного адресного реєстру; 5) можливість автоматичного формування за онлайн-запитом через платформу єдиного електронного Містобудівного кадастру містобудівних умов і обмежень, а так само окремих видів дозвільних документів Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
5.1 ОСР 2.5.1.5. Запроваджено обов’язкове врахування вимог містобудівної документації під час розроблення та реалізації програм соціально-економічного розвитку 2.5.1.5.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законів щодо реалізації містобудівної документації, яким передбачено, що: 1) реалізація містобудівної документації здійснюється шляхом розроблення, затвердження і виконання відповідних планів заходів, які можуть затверджуватися одночасно із затвердженням відповідної містобудівної документації, але не пізніше шести місяців після затвердження відповідної документації; 2) узгодження положень програм економічного та соціального розвитку та планів заходів покладається на орган, яким прийнято рішення про затвердження відповідної містобудівної документації; 3) заходи щодо реалізації містобудівної документації мають бути забезпечені фінансуванням на відповідний період; 4) перелік заходів, обсяги та джерела фінансування повинні відображатися у програмах соціально-економічного розвитку відповідно до строків, визначених планом заходів; 5) зміни до плану заходів у частині перенесення строків та черговості реалізації окремих частин проектів у сфері розвитку соціальної та інженерної інфраструктури не допускаються; 6) план заходів підлягає обов’язковому оприлюдненню органом, яким прийнято рішення про затвердження відповідної містобудівної документації Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Захід не виконано Не виконано
0% 0 / 1
Проблема 2.5.2. Відсутність публічної інформації щодо об’єктів культурної спадщини та колізії у містобудівному і пам’яткоохоронному законодавстві призводять до зловживань та забудови пам’яток культурної спадщини
5.3% 1 / 19
1.1 ОСР 2.5.2.1. Проведено інвентаризацію об’єктів культурної спадщини, за наслідками якої оновлено перелік історичних населених місць; забезпечено наповнення та публічність електронного реєстру об’єктів культурної спадщини 2.5.2.1.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови про внесення змін до Порядку визнання населеного місця історичним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. № 909, яким, зокрема: 1) зазначений Порядок приведено у відповідність із Законом України “Про охорону культурної спадщини” та постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 495 “Про затвердження Положення про Міністерство культури України”; 2) передбачено процедуру проведення моніторингу об’єктів культурної спадщини та моніторингу наявності підстав для віднесення населених пунктів до історичних населених місць; 3) передбачено процедуру та підстави для подання клопотання про внесення змін до Списку історичних населених місць України Міністерство культури та інформаційної політики України Захід не виконано Не виконано
7.1% 1 / 14
1.2 2.5.2.1.2 Проведення інвентаризації та моніторингу об’єктів культурної спадщини, що стали підставою для внесення до Списку історичних населених місць України, та перевірки наявності інших підстав для внесення населених місць до зазначеного Списку, а також актуалізація документації, необхідної для визнання міста, селища чи села історичним місцем, та внесення його до Списку історичних населених місць України, зокрема: 1) проведення перевірки наявності документації, необхідної для визнання міста, селища чи села історичним місцем, та внесення його до Списку історичних населених місць України, проведення наповнення документації (у разі виявлення неповноти) чи оформлення (створення) документації (у разі відсутності документації, але наявності підстав для внесення міста, селища чи села до Списку історичних населених місць України), оприлюднення результатів на офіційному веб-сайті МКІП; 2) проведення моніторингу об’єктів культурної спадщини, що стали підставою для віднесення населених пунктів до історичних населених місць, та перевірки відповідності населених пунктів іншим критеріям для перебування у Списку історичних населених місць України, а саме проведено обстеження наявності та стану об’єктів культурної спадщини, складено акт візуального обстеження за формою згідно з додатком 6 до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини, затвердженого наказом Мінкультури від 11 березня 2013 р. № 158, –, у редакції наказу Мінкультури від 27 червня 2019 р. № 501, проведено перевірку збереження розпланування відповідно до минулих історичних епох (до початку ХХ століття), збереження основних композиційних центрів та композиційних осей населених місць, збереження рядової історичної забудови — із документуванням процесу моніторингу та його результатів; результати оприлюднено на офіційному веб-сайті МКІП; 3) формування переліку об’єктів культурної спадщини, які зникли (знищені, зруйновані) або втратили історичну (культурну) цінність, а також перелік історичних населених місць, які не відповідають критеріям для перебування у Списку історичних населених місць України; результати оприлюднено на офіційному веб-сайті МКІП Міністерство культури та інформаційної політики України Захід не виконано Не виконано
1.3 2.5.2.1.3 Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878 та затвердження оновленого Списку історичних населених місць України за результатом заходів, зазначених у підпункті 2.5.2.1.2 Міністерство культури та інформаційної політики України Захід не виконано Не виконано
1.4 2.5.2.1.4 Розроблення проекту наказу про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини, затвердженого наказом Мінкультури від 11 березня 2013 р. № 158, яким: 1) передбачено проведення моніторингу та контролю за перебуванням об’єктів місцевого значення та об’єктів національного значення понад 3 роки в Переліку об’єктів культурної спадщини національного значення, які заносяться до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, та забезпечення уповноваженими органами прийняття до закінчення трирічного строку необхідних рішень щодо об’єктів культурної спадщини (включено/відмовлено у включенні до Державного реєстру нерухомих пам’яток України); 2) установлено, що не підлягають внесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України пам’ятки (пам’ятники, пам’ятні знаки), пов’язані із прославлянням держави-агресора або з підтримкою агресії (війни) Російської Федерації проти України, присвячені особам, що підтримують агресію (війну) Російської Федерації проти України, встановленням окупаційної влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях Міністерство культури та інформаційної політики України Захід не виконано Не виконано
1.5 2.5.2.1.5 Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 2.5.2.1.4, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), видання та подання на державну реєстрацію Міністерство культури та інформаційної політики України Захід не виконано Не виконано
1.6 2.5.2.1.6 Супроводження державної реєстрації проекту наказу, зазначеного у підпункті 2.5.2.1.4, та його офіційного опублікування Міністерство культури та інформаційної політики України Захід не виконано Не виконано
1.7 2.5.2.1.7 Проведено інвентаризацію та моніторинг об’єктів культурної спадщини для створення повного та єдиного електронного реєстру об’єктів культурної спадщини, зокрема: 1) проведено інвентаризацію об’єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що внесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (з підготовкою документів для виключення частини об’єктів за результатами інвентаризації), актуалізацію та інвентаризацію облікової документації на об’єкти культурної спадщини, зокрема забезпечено формування облікової документації на щойно виявлені об’єкти та об’єкти, взяті на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом України “Про охорону культурної спадщини”; 2) забезпечено оцифрування та оприлюднення масиву облікової документації на кожен об’єкт культурної спадщини, внесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України Міністерство культури та інформаційної політики України Захід не виконано Не виконано
1.8 2.5.2.1.8 Розроблення проекту рішення МКІП про вилучення пам’яток місцевого значення з Державного реєстру нерухомих пам’яток України за результатом заходів, передбачених у підпункті 2.5.2.1.7 (у разі незбереження об’єкта, втрати історичної (культурної) цінності), відсутності підстав для включення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України Міністерство культури та інформаційної політики України Захід виконано вчасно, але частково Виконано частково
1.9 2.5.2.1.9 Проведення громадського та експертного обговорення проекту рішення, зазначеного у підпункті 2.5.2.1.8, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) Міністерство культури та інформаційної політики України Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
1.10 2.5.2.1.10 Підписання та оприлюднення рішення, зазначеного у підпункті 2.5.2.1.8 Міністерство культури та інформаційної політики України Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
1.11 2.5.2.1.11 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про вилучення пам’яток національного значення з Державного реєстру нерухомих пам’яток України за результатом заходів, передбачених у підпункті 2.5.2.1.7 (у разі незбереження об’єкта, втрати історичної (культурної) цінності), відсутності підстав для включення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України Міністерство культури та інформаційної політики України Прогрес виконання заходу наявний Виконується
1.12 2.5.2.1.12 Оприлюднення оновленого Державного реєстру нерухомих пам’яток України (як єдиного документа) за результатом заходів, передбачених у підпунктах 2.5.2.1.8—2.5.2.1.11, а також оприлюднення переліку об’єктів культурної спадщини (як єдиного документа) за результатом заходів, зазначених у підпункті 2.5.2.1.7 Міністерство культури та інформаційної політики України Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
1.13 2.5.2.1.13 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про функціонування та порядок ведення електронного реєстру об’єктів культурної спадщини, яким визначено: 1) порядок ведення реєстру, наповнення його документацією (створеною до запровадження реєстру), підтримання в актуальному стані; 2) публічність реєстру та інформації в ньому, порядок доступу до реєстру громадськості та органів державної влади; 3) що інформація, яка вноситься до електронного реєстру об’єктів культурної спадщини та видаляється з нього, повинна містити відомості про автора відповідної дії та час, історію дій (вона не повинна видалятися, а забезпечується можливість перегляду всіх версій), також забезпечується неможливість видалення інформації з електронного реєстру об’єктів культурної спадщини (лише перенесення в історію, тобто у попередню редакцію) Міністерство культури та інформаційної політики України Захід не виконано Не виконано
1.14 2.5.2.1.14 Введення в експлуатацію електронного реєстру об’єктів культурної спадщини, який містить: 1) інформацію про всі об’єкти культурної спадщини національного та місцевого значення, які внесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також містить перелік об’єктів культурної спадщини, Список історичних населених місць України; 2) інформацію про всі об’єкти культурної спадщини місцевого та національного значення та історичні населені місця: геопросторові дані об’єктів; забезпечується публічність усієї облікової документації, рішення (постанови) про включення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, переліку об’єктів культурної спадщини, Списку історичних населених місць України та інформацію з документами про виключення з них (забезпечується доступність цієї документації протягом 10 років із дня виключення); оцифровані документи про надані погодження/дозволи (відмови) проектів і робіт відповідно до пам’яткоохоронного законодавства; оцифровані документи про проведені перевірки, призначені охоронні заходи, видані/скасовані приписи та заборони, про проведені перевірки, видані приписи, розпорядження, укладені охоронні договори, надані дозволи, погодження проектів і робіт на об’єктах та в зонах охорони, застосування фінансових санкцій за порушення Закону України “Про охорону культурної спадщини”; 3) історико-архітектурні опорні плани, затверджену науково-проектну документацію із визначення режиму використання об’єкта, зон охорони та меж і режимів його території, науково-проектну документацію щодо розроблення історико-архітектурного опорного плану та щодо визначення меж історичних ареалів населених місць; затверджену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж режимоутворюючих об’єктів (у разі встановлення такою документацією меж території об’єкта, історичних ареалів населених місць); 4) перелік об’єктів, які зникли (знищені, зруйновані) або втратили історичну (культурну) цінність, виключені із Списку історичних населених місць України (із збереженням усього масиву інформації, зокрема облікової документації, рішень про внесення та виключення протягом 10 років із дня виключення); 5) матеріали інвентаризації та моніторингу (постійного, періодичного, у формі дослідження) та складені за їх результатами документи Міністерство культури та інформаційної політики України Прогрес виконання заходу наявний Виконується
2.1 ОСР 2.5.2.2. Розроблено та прийнято історико-архітектурні опорні плани з межами і режимами використання зон охорони об’єктів культурної спадщини та історичних ареалів, а також винесенням таких меж у натуру 2.5.2.2.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про вдосконалення процедури розроблення та застосування історико-архітектурних опорних планів (що передбачає внесення змін до Земельного кодексу України, Законів України “Про охорону культурної спадщини”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про Державний земельний кадастр” та інших законодавчих актів), яким: 1) визначено поняття та склад історико-архітектурного опорного плану, зокрема передбачено, що у складі історико-архітектурних опорних планів встановлюються правові режими використання історичних ареалів населених місць та межі і режими використання зон охорони об’єктів культурної спадщини, затверджені науково-проектною документацією, необхідність винесення таких меж у натуру, а також встановлення деталізованих обмежень забудови земельних ділянок у форматі, придатному для автоматизованої перевірки їх виконання; 2) передбачено замовлення органами місцевого самоврядування розроблення історико-архітектурного опорного плану та набрання ним чинності після затвердження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини; 3) визначено, що історико-архітектурні опорні плани є вихідними даними для розроблення або оновлення відповідної містобудівної документації в історичних населених місцях; встановлено обов’язковість внесення до містобудівної документації та дотримання під час провадження містобудівної діяльності обмежень, установлених історико-архітектурним опорним планом; 4) визначено чіткий порядок внесення змін до історико-архітектурних опорних планів (який залежить від стану культурної спадщини та не залежить від необхідності внесення змін до містобудівної документації з інших причин), встановлено обов’язковість та строки для внесення змін до містобудівної документації обмежень у разі прийняття/внесення змін до історико-архітектурного опорного плану, затвердження меж і режимів; встановлено, що межі і режими використання зон охорони об’єктів культурної спадщини та історичних ареалів після затвердження відповідним органом охорони культурної спадщини є обов’язковими для врахування під час формування та надання містобудівних умов і обмежень, розроблення та затвердження проектної документації на будівництво, проведення будівництва, надання дозволів та погоджень уповноваженим органом охорони культурної спадщини та підлягають врахуванню під час визначення планувальних обмежень у складі містобудівної документації під час її розроблення, оновлення або внесення змін до неї; 5) передбачено строк для оновлення історико-архітектурних опорних планів відповідно до нових вимог; 6) передбачено обов’язковість оприлюднення історико-архітектурних опорних планів в електронному реєстрі об’єктів культурної спадщини (відповідальні особи та строки) Міністерство культури та інформаційної політики України Захід не виконано Не виконано
0% 0 / 2
2.2 2.5.2.2.2 Оприлюднено всі затверджені історико-архітектурні опорні плани в електронному реєстрів об’єктів культурної спадщини Міністерство культури та інформаційної політики України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
3.1 ОСР 2.5.2.3. Передбачено стимулювання розроблення історико-архітектурного опорного плану (за його відсутності запроваджено заборону нового будівництва та реконструкції у межах історичних ареалів, а за відсутності затверджених меж історичних ареалів - на всій території історичних населених місць) 2.5.2.3.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про стимулювання розроблення історико-архітектурного опорного плану (що передбачає внесення змін до Земельного кодексу України, Законів України “Про охорону культурної спадщини”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про Державний земельний кадастр”), яким: 1) запроваджено мораторій на будівництво (зокрема реконструкцію), погодження проектної документації та надання дозволів на проведення земляних та будівельних робіт в історичних ареалах історичних населених місць до затвердження історико-архітектурного опорного плану, який включає правові режими використання історичних ареалів населених місць та межі і режими використання зон охорони об’єктів культурної спадщини, які затверджені в установленому порядку відповідною науково-проектною документацією, а за відсутності затверджених меж історичних ареалів та невинесення їх у натуру — на всій території історичних населених місць; 2) установлено заборону розроблення, погодження і затвердження проектів землеустрою в історичних населених місцях без затвердженого історико-архітектурного опорного плану, який включає правові режими використання історичних ареалів населених місць та межі і режими використання зон охорони об’єктів культурної спадщини, а також установлено заборону щодо розроблення, погодження і затвердження проектів землеустрою, де не встановлено та не винесено в натуру межі зон охорони об’єктів культурної спадщини — до винесення цих меж у натуру Міністерство культури та інформаційної політики України Захід не виконано Не виконано
0% 0 / 1
4.1 ОСР 2.5.2.4. Прийнято закон про чітке визначення змісту та обсягу повноважень органів охорони культурної спадщини з обмеженням застосування принципу мовчазної згоди у сфері охорони культурної спадщини 2.5.2.4.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо визначення змісту та обсягу повноважень органів охорони культурної спадщини (що передбачає внесення змін до Цивільного кодексу України, Законів України “Про охорону культурної спадщини”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших законодавчих актів), яким: 1) мінімізовано дискреційні повноваження уповноважених органів охорони культурної спадщини, зокрема замість права органів охорони культурної спадщини діяти певним чином передбачено обов’язок вживати заходів у разі порушення пам’яткоохоронного законодавства або наявності загрози для об’єкта культурної спадщини, заходів для збереження пам’яток, усунення ризиків їх руйнування та притягнення до відповідальності за порушення пам’яткоохоронного законодавства; при цьому передбачено обов’язок не лише діяти певним чином, прийнявши передбачені законом рішення (приписи, розпорядження, постанови, подання позову тощо), а і передбачено обов’язок здійснювати контроль за виконанням прийнятих рішень/вжитих заходів; 2) передбачено неможливість отримання послуг у сфері охорони культурної спадщини за мовчазною згодою, натомість передбачено ефективні процедури для оскарження бездіяльності уповноважених органів щодо надання адміністративних та дозвільних послуг у сфері охорони культурної спадщини; 3) передбачено відповідальність посадових осіб уповноважених органів охорони культурної спадщини за невжиття заходів та невиконання обов’язків у сфері охорони культурної спадщини (невидання розпоряджень, приписів, невиконання дій щодо самостійного здійснення заходів із збереження пам’яток, непритягнення до адміністративної відповідальності за неукладення охоронного договору, незастосування фінансових санкцій тощо) у виді відшкодування шкоди, завданої об’єкту культурної спадщини; дисциплінарної відповідальності (догана та звільнення з посади за невиконання зазначених обов’язків), заборони обіймати посади в органах державної влади або органах місцевого самоврядування протягом певного строку; при цьому установлено перелік порушень, учинення яких має наслідком звільнення з посади; 4) передбачено обов’язковість опублікування інформації щодо всіх ужитих заходів, прийнятих рішень, виданих дозволів, погоджень, розпоряджень щодо об’єкта культурної спадщини уповноваженими органами охорони культурної спадщини на офіційному веб-сайті МКІП (за датою та органом) та в електронному реєстрі об’єктів культурної спадщини (згруповано за об’єктом) — для здійснення громадського контролю та запобігання можливості відміни прийнятих рішень чи вжитих заходів через корупційну складову; 5) передбачено чітку процедуру відчуження пам’ятки та примусового викупу пам’ятки, також узгоджено норми Цивільного кодексу України та Закону України “Про охорону культурної спадщини” і передбачено, що викуплена пам’ятка культурної спадщини переходить у власність держави (пам’ятка національного значення) або територіальної громади (пам’ятка місцевого значення); 6) уточнено норми щодо здійснення МКІП контролю за виконанням уповноваженими органами культурної спадщини на місцях своїх обов’язків, зокрема обов’язку оприлюднювати щороку звіти цих органів та вжиті за результатом таких звітів заходи (як реакцію МКІП на такі звіти), передбачено оприлюднення таких звітів на офіційному веб-сайті МКІП Міністерство культури та інформаційної політики України Захід не виконано Не виконано
0% 0 / 1
5.1 ОСР 2.5.2.5. Переглянуто перелік адміністративних та інших послуг у сфері збереження культурної спадщини, що надаються (зокрема органами охорони культурної спадщини) у зв’язку із провадженням містобудівної діяльності, з метою спрощення їх отримання, зокрема, впровадження їх надання в електронній формі 2.5.2.5.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо надання адміністративних та інших послуг у сфері збереження культурної спадщини, яким: 1) визначено чіткий перелік адміністративних послуг, які надаються уповноваженими органами охорони культурної спадщини, а також відмежовано такі види послуг від дозвільних процедур та надання інших послуг у сфері збереження (охорони) культурної спадщини (визначено чіткі переліки таких процедур/послуг); 2) визначено повноваження (у вигляді обов’язку, а не права діяти певним чином) та функції уповноважених органів охорони культурної спадщини; визначено перелік документів за кожною адміністративною послугою, які необхідно подати, підстави для прийняття позитивного рішення та відмови; 3) установлено чіткі порядки дозвільних процедур і надання інших послуг у сфері збереження (охорони) культурної спадщини, процедуру розгляду документів і надання відповіді (дозволів, погоджень, затверджень, відмов), а також чіткий порядок надання таких відповідей, зокрема з установленням строків проходження документів, переліку документів, які необхідно подати для отримання дозволу, погоджень, затверджень, визначення умов для отримання дозволу, погоджень, затверджень та підстав для відмов, а також відповідальність осіб за недотримання строків надання відповіді; 4) недотримання строків розгляду документів щодо надання погоджень, дозволів, інших відповідей має наслідком застосування відповідальності до посадових осіб уповноважених органів охорони культурної спадщини та відшкодування збитків/шкоди і унеможливлює автоматичне отримання дозволу, погодження чи інший позитивний розгляд документів у разі закінчення строку на розгляд таких документів; 5) встановлено персональну відповідальність особи за порушення строків надання адміністративних послуг та дозвільних процедур у сфері охорони культурної спадщини: відшкодування шкоди, завданої культурній спадщині; відшкодування збитків заявнику, дисциплінарна відповідальність; 6) забезпечено надання всіх адміністративних послуг, дозвільних процедур та інших послуг у сфері охорони культурної спадщини в електронній формі Міністерство культури та інформаційної політики України Захід не виконано Не виконано
0% 0 / 1
Проблема 2.5.3. Недосконала система державного контролю та регулювання у будівництві стимулює появу корупційних практик
5.6% 1 / 18
1.1 ОСР 2.5.3.1. Удосконалено механізми недержавного контролю за будівництвом об’єктів через забезпечення авторського і технічного наглядів, незалежний інженерний контроль, залучення акредитованих лабораторій та органів з інспектування, а також посилено відповідальність суб’єктів такого контролю 2.5.3.1.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким визначено перелік найбільш суттєвих порушень вимог законодавства, будівельних норм, нормативно-правових актів та/або нормативних документів у сфері містобудування, обов’язковість застосування яких встановлено законодавством, за вчинення (допущення) яких виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, підлягають обов’язковому позбавленню кваліфікаційних сертифікатів щонайменше на три роки, зокрема за: 1) порушення гранично допустимих показників, зазначених у містобудівних умовах і обмеженнях забудови земельної ділянки, у тому числі: а) перевищення граничних параметрів висотності об’єкта (у метрах), зокрема визначених містобудівною документацією на місцевому рівні; б) перевищення максимально допустимої щільності населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону); в) невідповідність об’єкта будівництва, що проектується, цільовому призначенню земельної ділянки відповідно до Класифікатора видів цільового призначення земельних ділянок, видів функціонального призначення територій, будівель, споруд та співвідношення між ними, а також правила його застосування із визначенням категорій земель та видів цільового призначення земельних ділянок, які можуть встановлюватися в межах відповідної функціональної зони; г) порушення інших обмежень у використанні земель; 2) перевищення поверховості об’єкта будівництва; 3) заниження класу наслідків (відповідальності) об’єкта у проектній документації на будівництво Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
0% 0 / 2
1.2 2.5.3.1.2 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України, яким затверджено перелік грубих порушень вимог законодавства, будівельних норм, нормативно-правових актів та/або нормативних документів у сфері містобудування, обов’язковість застосування яких встановлено законодавством, за вчинення (допущення) яких виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, підлягають обов’язковому позбавленню кваліфікаційних сертифікатів, зокрема: 1) встановлено чіткий, вичерпний та обґрунтований перелік грубих (істотних) порушень вимог законодавства, будівельних норм, нормативно-правових актів та/або нормативних документів у сфері містобудування, обов’язковість застосування яких встановлено законодавством, за вчинення яких виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, мають бути в обов’язковому порядку позбавлені кваліфікаційних сертифікатів, щодо кожного виду виконавців (не менше 200 ключових порушень); 2) встановлено чіткі строки позбавлення кваліфікаційного сертифіката за кожне грубе порушення Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Захід не виконано Не виконано
2.1 ОСР 2.5.3.2. З метою захисту прав інвесторів удосконалено процедури інвестування та фінансування будівництва об’єктів житлового будівництва із використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, шляхом запровадження чітких механізмів, що сприятимуть збереженню коштів та їх використанню за цільовим призначенням 2.5.3.2.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо удосконалення діяльності фондів фінансування будівництва, яким передбачено використання двох способів фінансового контролю забудовника – за графіком будівництва житла та цільовим використанням коштів (авансування забудовнику коштів згідно з етапами будівництва та фінансування забудовника шляхом сканування операцій на рахунку) Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Прогресу виконання заходу немає Виконується
0% 0 / 3
2.2 2.5.3.2.2 Підготовка та оприлюднення аналітичного звіту щодо корупційних ризиків, пов’язаних із процедурою інвестування та фінансування будівництва об’єктів житлового будівництва із використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, зокрема щодо наявності корупційних ризиків у діяльності фондів фінансування будівництва та фондів операцій із нерухомістю Національне агентство з питань запобігання корупції Не розпочато
2.3 2.5.3.2.3 Проведення обговорення висновків та рекомендацій, наданих в аналітичному звіті, зазначеному у підпункті 2.5.3.2.2, за участю представників органів державної влади, неурядових та міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти Національне агентство з питань запобігання корупції Не розпочато
3.1 ОСР 2.5.3.3. Запроваджено обов’язкову перевірку документації, що подається для отримання дозвільних документів, а також установлено відповідальність посадової особи за неналежне виконання обов’язків щодо проведення такої перевірки; удосконалено законодавство, яким установлюється кримінальна відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності 2.5.3.3.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до деяких законів України щодо реалізації містобудівної документації, яким передбачено: 1) обов’язкове проведення перевірки достовірності, повноти та відповідності документації під час видачі документа дозвільного характеру, що дає право на виконання будівельних робіт протягом певного строку з моменту отримання повного пакета документів від заявника (така перевірка має проводитися уповноваженими органами архітектурно-будівельного контролю, а не лише програмними комплексами); 2) відповідальність працівників уповноважених органів архітектурно-будівельного контролю за непроведення такої перевірки Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
0% 0 / 2
3.2 2.5.3.3.2 Супроводження розгляду проекту закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності у Верховній Раді України (зокрема у разі застосування до нього Президентом України права вето), зокрема проекту Закону України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності” (реєстраційний номер 5877 від 1 вересня 2021 р.), у тексті якого у разі прийняття в цілому поняття самочинного будівництва приведено у відповідність із статтею 367 Цивільного кодексу України Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
4.1 ОСР 2.5.3.4. Усунуто дискреційні повноваження органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду шляхом визначення вичерпного переліку підстав для відмови у видачі або скасуванні дозвільних документів, видачі приписів або застосуванні санкцій, а також запроваджено обов’язковість вжиття визначених законодавством дій (прийняття рішень) у разі наявності відповідних підстав 2.5.3.4.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо визначення змісту та обсягу повноважень органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду, уповноважених органів містобудування та архітектури, яким: 1) прибрано всі дискреційні повноваження уповноважених органів, зокрема, замість права діяти певним чином передбачено обов’язок вживати заходів у разі порушення законодавства, заходів для зупинення незаконної діяльності та притягнення до відповідальності, при цьому передбачено обов’язок не лише діяти певним чином, прийнявши передбачені законом рішення (приписи, розпорядження, постанови, подання позову тощо) протягом установленого строку, а і передбачено обов’язок здійснювати контроль за виконанням прийнятих рішень/ужитих заходів; 2) передбачено чіткий перелік документів для надання кожного виду послуги (як для документів дозвільного, так і інформативного та декларативного характеру), перелік можливих дій (реакцій) уповноважених органів у разі отримання заявки (погодження, відмова, на доопрацювання, скасування тощо), чіткий перелік підстав для погодження (реєстрації, видачі дозволу), відмови у видачі документа, повернення на доопрацювання, а також чіткі підстави та порушення для видачі припису або застосування санкцій Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
0% 0 / 1
5.1 ОСР 2.5.3.5. Розв’язано проблему масового фальсифікату будівельних матеріалів шляхом імплементації положень Регламенту ЄС № 305/2011 щодо встановлення гармонізованих умов для розміщення на ринку будівельної продукції 2.5.3.5.1 Вжиття заходів до недопущення перенесення строків набрання чинності Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку” (у разі потреби) Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
16.7% 1 / 6
5.2 2.5.3.5.2 Моніторинг проектів законів, які передбачають внесення змін до Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку” щодо скасування або звуження сфери застосування обов’язкового декларування показників продукції Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Прогресу виконання заходу немає Виконується
5.3 2.5.3.5.3 Підготовка позицій щодо погодження із зауваженнями/непідтримання проектів законів, що містять положення, зазначені у підпункті 2.5.3.5.2 Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
5.4 2.5.3.5.4 Підготовка зауважень та пропозицій, позицій щодо непідтримання проектів законів, зазначених у підпункті 2.5.3.5.2 Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
5.5 2.5.3.5.5 Супроводження процедури розгляду комітетами Верховної Ради України проектів законів, зазначених у підпункті 2.5.3.5.2 Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
5.6 2.5.3.5.6 Підготовка пропозицій щодо доцільності застосування Президентом України права вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів, зазначених у підпункті 2.5.3.5.2 Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
6.1 ОСР 2.5.3.6. Забезпечено легкий і швидкий доступ до інженерної та транспортної інфраструктури 2.5.3.6.1 Супроводження розгляду проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань приєднання до інженерних мереж” (реєстраційний номер 5183 від 2 березня 2021 р.) у Верховній Раді України (зокрема у разі застосування до нього Президентом України права вето) Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
0% 0 / 2
6.2 2.5.3.6.2 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України про врегулювання окремих питань щодо приєднання до інженерних мереж, яким: 1) впроваджено процедуру “єдиного вікна” під час надання послуг із приєднання до мереж суб’єктів усіх природних монополій (у сфері постачання та розподілу електричної енергії і природного газу, постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення) з метою мінімізації взаємодії замовника та суб’єктів природної монополії; 2) встановлено уніфікований порядок приєднання до інженерних мереж та єдині підходи до визначення плати за приєднання (у межах однієї територіальної громади встановлюється єдина ціна за послугу з приєднання до інженерних мереж одного виду); 3) визначено порядок проведення інвентаризації наявних інженерних мереж, відповідно до якого одночасно з інвентаризацією надається можливість деталізувати вимоги до планувальної (містобудівної) документації; 4) запроваджено відображення інформації про інженерні мережі в Державному земельному кадастрі, на Національному геопорталі, в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, єдиному електронному Містобудівному кадастрі, геоінформаційних системах підприємств (крім інформації з обмеженим доступом); 5) передбачено узгодження планів розвитку окремих галузей із просторовим плануванням (містобудівною документацією) шляхом розроблення галузевих схем; 6) скасовано “технічні умови” як вихідні дані для проектування з метою створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності, при цьому передбачено отримання інформації щодо наявної потужності (перспектив її збільшення) та відстані і маршруту до місць забезпечення потужності автоматично з єдиного електронного Містобудівного кадастру, а також відображення цієї інформації в єдиному електронному Містобудівному кадастрі, Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, геоінформаційних системах підприємств, на Національному геопорталі; 7) передбачено виготовлення технічної документації з землеустрою щодо встановлення охоронних зон та забезпечення відображення охоронних зон у Державному земельному кадастрі та єдиному електронному Містобудівному кадастрі, коригування зон відповідно до документації із землеустрою залежно від особливостей рельєфу, технології прокладання інженерних мереж тощо) (у разі неприйняття проекту закону, зазначеного у підпункті 2.5.3.6.1) Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Захід не виконано Не виконано
7.1 ОСР 2.5.3.7. Завершено впровадження прозорої інформаційної системи адміністрування державного фонду регіонального розвитку, що відображає результативність проектів та їх відповідність стратегіям регіонального розвитку 2.5.3.7.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України, а саме до статті 241, яким: 1) передбачено електронний документообіг державного фонду регіонального розвитку, зокрема виключно електронну подачу заявок (програм і проектів); 2) сформовано вимоги та критерії відбору кандидатів до складу регіональних конкурсних комісій; 3) запроваджено механізм залучення незалежних експертів для оцінки проектів на умовах оплатності їх послуг; 4) виключено із складу комісії для оцінки та відбору програм і проектів членів Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, а також передбачено, що до складу комісії не можуть бути включені депутати будь-якого рівня Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Не розпочато
0% 0 / 2
7.2 2.5.3.7.2 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України, яким внесено зміни до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196, які є синхронізованими з Цифровою системою управління відбудовою транспортної інфраструктури, та, зокрема, передбачають: 1) порядок електронного документообігу державного фонду регіонального розвитку, зокрема виключно електронну подачу заявок (програм і проектів); 2) новий порядок формування членів комісій, куди не можуть входити депутати будь-якого рівня, а також обов’язково мають залучатися незалежні експерти для оцінки проектів на умовах оплатності; 3) створення реєстрів технічних завдань на проекти регіонального розвитку з діючого плану заходів реалізації регіональної стратегії розвитку; 4) подачу проекту на електронний портал у прив’язці до технічних завдань з плану заходів реалізації регіональної стратегії розвитку; 5) оновлені критерії оцінки проекту, зокрема передбачено оцінку ступеня досягнення проектом кількісних та якісних показників, зазначених у технічному завданні; 6) визначено порядок оцінки та моніторингу ефективності виконання проектів та програм, що ґрунтується на досягненні ними цілей регіональних стратегій розвитку Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Не розпочато
Проблема 2.5.4. Процедура формування земельних ділянок є ускладненою і такою, що супроводжується надмірною дискрецією
23.1% 3 / 13
1.1 ОСР 2.5.4.1. Процес формування земельних ділянок переглянуто та спрощено (зменшено кількість кроків адміністративних процедур) 2.5.4.1.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про землеустрій”, яким: 1) встановлено, що документація із землеустрою та оцінки земель, що використовувалася для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, передається до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель автоматично засобами електронного документообігу безпосередньо після внесення відомостей до Державного земельного кадастру; 2) визначено єдині вимоги щодо встановлення відповідності положень документації із землеустрою та технічної документації із оцінки земель вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також раніше затвердженій документації із землеустрою або містобудівній документації із використанням уніфікованого переліку питань (чек-листа) Міністерство аграрної політики та продовольства України Захід виконано вчасно, але частково Виконано частково
40% 2 / 5
1.2 2.5.4.1.2 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України, яким: 1) відновлено дію пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками, зокрема у період дії правового режиму воєнного стану; 2) запроваджено можливість стажування сертифікованих інженерів-землевпорядників для здійснення повноважень державних кадастрових реєстраторів у рамках пілотного проекту у сертифікованих інженерів-землевпорядників, які вже здійснюють повноваження державних кадастрових реєстраторів; 3) запроваджено публічність моніторингу здійснення сертифікованими інженерами-землевпорядниками повноважень державних кадастрових реєстраторів Міністерство аграрної політики та продовольства України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
1.3 2.5.4.1.3 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України, яким: 1) затверджено уніфікований перелік питань (чек-лист) для встановлення відповідності положень документації із землеустрою та технічної документації із оцінки земель вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також раніше затвердженій документації із землеустрою або містобудівній документації Міністерство аграрної політики та продовольства України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.4 2.5.4.1.4 Щорічний моніторинг кількості земельних ділянок, що були зареєстровані у Державному земельному кадастрі сертифікованими інженерами-землевпорядниками, які здійснювали повноваження державних кадастрових реєстраторів за результатами пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками Міністерство аграрної політики та продовольства України Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
1.5 2.5.4.1.5 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про Державний земельний кадастр”, яким визначено, що: 1) сертифіковані інженери-землевпорядники мають права та обов’язки державних кадастрових реєстраторів; 2) рішення сертифікованих інженерів-землевпорядників про внесення до Державного земельного кадастру відомостей, що не відповідають законодавству, порушують права, охоронювані законом інтереси фізичних чи юридичних осіб, держави чи територіальної громади, можуть бути скасовані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, з власної ініціативи, за скаргами фізичних чи юридичних осіб або судом; 3) рішення сертифікованих інженерів-землевпорядників про державну реєстрацію земельних ділянок, щодо яких зареєстровані речові права, а також про внесення до Державного земельного кадастру змін до таких відомостей скасовуються лише у судовому порядку Міністерство аграрної політики та продовольства України Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
2.1 ОСР 2.5.4.2. Внесено зміни до земельного законодавства, що передбачають комплексну електронну процедуру формування земельних ділянок 2.5.4.2.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про землеустрій”, яким передбачено: 1) єдину форму складання документації із землеустрою та технічної документації із оцінки земель у вигляді електронного документа, що підписаний кваліфікованим цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника із кваліфікованою позначкою часу; 2) електронну взаємодію суб’єктів землеустрою під час розроблення, погодження, затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та інших об’єктів Державного земельного кадастру із використанням, зокрема, електронних кабінетів суб’єктів землеустрою та використання виключно електронного документообігу Міністерство аграрної політики та продовольства України Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
0% 0 / 2
2.2 2.5.4.2.2 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України, який визначає: 1) порядок електронної взаємодії суб’єктів землеустрою під час розроблення, погодження, затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та інших об’єктів Державного земельного кадастру із використанням, зокрема, електронних кабінетів суб’єктів землеустрою та використанням виключно електронного документообігу; 2) порядок адміністрування електронної системи взаємодії суб’єктів землеустрою Міністерство аграрної політики та продовольства України Не розпочато
3.1 ОСР 2.5.4.3. Введено в експлуатацію програмне забезпечення для формування земельних ділянок, запроваджено розроблення документації із землеустрою та технічної документації з оцінки земель виключно в електронній формі (без розроблення паперової документації) 2.5.4.3.1 Проведення незалежного технічного аудиту програмного забезпечення, технічного і технологічного забезпечення Державного земельного кадастру, а також ефективності збереження та захисту відомостей Державного земельного кадастру, зокрема оцінку відповідності функціональності програмного забезпечення Державного земельного кадастру вимогам законодавства Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру Захід виконано вчасно і повністю Виконано
20% 1 / 5
3.2 2.5.4.3.2 Підготовка технічного завдання для системи електронної взаємодії суб’єктів землеустрою під час розроблення, погодження, затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та інших об’єктів Державного земельного кадастру Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру Виконання заходу не розпочато Не розпочато
3.3 2.5.4.3.3 Забезпечення розроблення програмного забезпечення системи електронної взаємодії суб’єктів землеустрою під час розроблення, погодження, затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та інших об’єктів Державного земельного кадастру Міністерство аграрної політики та продовольства України Не розпочато
3.4 2.5.4.3.4 Забезпечення введення у дослідну експлуатацію системи електронної взаємодії суб’єктів землеустрою під час розроблення, погодження, затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та інших об’єктів Державного земельного кадастру Міністерство аграрної політики та продовольства України Не розпочато
3.5 2.5.4.3.5 Забезпечення введення у промислову експлуатацію системи електронної взаємодії суб’єктів землеустрою під час розроблення, погодження, затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та інших об’єктів Державного земельного кадастру Міністерство аграрної політики та продовольства України Не розпочато
4.1 ОСР 2.5.4.4. Забезпечено проведення інвентаризації земельних ділянок державної та комунальної форми власності, сільськогосподарського призначення державної та комунальної форми власності та внесення отриманих за підсумками інвентаризації відомостей про такі земельні ділянки до Державного земельного кадастру 2.5.4.4.1 Проведення державної інвентаризації земель Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
0% 0 / 1
Проблема 2.5.5. Процедура справляння земельного податку та передачі в оренду державних та комунальних земель супроводжується корупційними ризиками, обумовленими можливістю надання їх у користування, за вартістю, що є нижчою за ринкову
28.6% 2 / 7
1.1 ОСР 2.5.5.1. Запроваджено пілотний проект із визначення розміру земельного податку на основі показників масової оцінки земель з урахуванням міжнародних стандартів оцінки майна для цілей оподаткування 2.5.5.1.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про оцінку земель”, яким: 1) запроваджено такий вид оцінки земель, як масова оцінка; 2) встановлено обов’язок проведення оновлення масової оцінки земель не рідше одного разу на два роки; 3) визначено правові засади реалізації центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, пілотного проекту із масової оцінки земель на основі даних ціни (вартості) нерухомого майна та речових прав на нього чи розміру плати за користування нерухомим майном за відповідними правочинами; 4) забезпечено належну взаємодію інформаційних систем Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру під час реалізації пілотного проекту із масової оцінки земель; 5) передбачено обов’язок надання заінтересованим особам відомостей щодо масової оцінки земель та визначених на їх базі земельного податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної форми власності Міністерство аграрної політики та продовольства України Захід виконано вчасно, але частково Виконано частково
33.3% 2 / 6
1.2 2.5.5.1.2 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України, який визначає порядок реалізації Держгеокадастром пілотного проекту із масової оцінки земель на основі даних ціни (вартості) нерухомого майна та речових прав на нього чи розміру плати за користування нерухомим майном за відповідними правочинами, зокрема встановлює: 1) порядок функціонування геоінформаційної системи масової оцінки земель у складі Державного земельного кадастру; 2) методику побудови та калібрування математико-статистичної моделі масової оцінки земель, її тестування, порядок контролю якості та уточнення результатів оцінки; 3) порядок інформаційної взаємодії систем Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру під час реалізації пілотного проекту із масової оцінки земель; 4) порядок надання заінтересованим особам відомостей щодо масової оцінки земель та визначених на їх базі земельного податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, зокрема, через публічну кадастрову карту Міністерство аграрної політики та продовольства України Захід виконано вчасно, але частково Виконано частково
1.3 2.5.5.1.3 Підготовка технічного завдання для створення геоінформаційної системи масової оцінки земель у складі Державного земельного кадастру Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру Захід не виконано Не виконано
1.4 2.5.5.1.4 Забезпечення розробки програмного забезпечення геоінформаційної системи масової оцінки земель у складі Державного земельного кадастру Міністерство аграрної політики та продовольства України Не розпочато
1.5 2.5.5.1.5 Забезпечення введення у дослідну експлуатацію геоінформаційної системи масової оцінки земель у складі Державного земельного кадастру Міністерство аграрної політики та продовольства України Не розпочато
1.6 2.5.5.1.6 Забезпечення введення у промислову експлуатацію геоінформаційної системи масової оцінки земель у складі Державного земельного кадастру Міністерство аграрної політики та продовольства України Не розпочато
2.1 ОСР 2.5.5.2. Внесено зміни до Податкового кодексу України та Закону України "Про оцінку земель" щодо встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної форми власності на основі їх ринкової вартості 2.5.5.2.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Податкового кодексу України, яким передбачено: 1) перехід до визначення розміру земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності на базі показників масової оцінки земель; 2) порядок визначення ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності у разі застосування показників масової оцінки земель Міністерство фінансів України Не розпочато
0% 0 / 1
Проблема 2.5.6. Безоплатність процедури зміни цільового призначення земельних ділянок стимулює корупцію при прийнятті відповідних рішень
0% 0 / 11
1.1 ОСР 2.5.6.1. Запроваджено механізми стимулювання органів місцевого самоврядування до швидкого розроблення та затвердження планувальної документації на всю територію територіальних громад (як у межах населених пунктів, так і за їх межами) 2.5.6.1.1 Здійснення фінансово-економічного розрахунку необхідного обсягу фінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Захід не виконано Не виконано
0% 0 / 11
1.2 2.5.6.1.2 Подання пропозицій під час розроблення проекту Закону України “Про державний бюджет України на 2024 рік”, якими передбачається необхідний обсяг фінансування субвенції, визначений на підставі заходу, зазначеного у підпункті 2.5.6.1.1, з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад із дотриманням умов Угоди про позику “Програма “Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство” між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 27 серпня 2019 р. № 8973-UA Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Не розпочато
1.3 2.5.6.1.3 Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у підпункті 2.5.6.1.2, у Верховній Раді України (зокрема у разі застосування до нього Президентом України права вето) Міністерство фінансів України Не розпочато
1.4 2.5.6.1.4 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України, який вносить зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 853, щодо спрощення умов надання субвенції у частині виключення вимоги наявності у громади актуалізованої картографічної основи в цифровій формі Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Захід не виконано Не виконано
1.5 2.5.6.1.5 Здійснення фінансово-економічного розрахунку необхідного обсягу фінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.6 2.5.6.1.6 Подання пропозицій під час розроблення проекту Закону України “Про державний бюджет України на 2025 рік”, якими передбачено необхідний обсяг фінансування субвенції, визначений на підставі заходу, зазначеного у підпункті 2.5.6.1.5, з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад із дотриманням умов Угоди про позику “Програма “Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство” між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 27 серпня 2019 р. № 8973-UA Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Не розпочато
1.7 2.5.6.1.7 Моніторинг проектів законів, які передбачають внесення змін до Земельного кодексу України щодо скасування розроблення комплексних планів просторового розвитку території територіальних громад та визначення на підставі цього функціонального зонування територій, обмежень у використанні земель як обов’язкових передумов встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок Міністерство аграрної політики та продовольства України Прогрес виконання заходу наявний Виконується
1.8 2.5.6.1.8 Підготовка позиції щодо погодження із зауваженнями/непідтримання проектів законів, зазначених у підпункті 2.5.6.1.7 Міністерство аграрної політики та продовольства України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.9 2.5.6.1.9 Підготовка зауважень та пропозицій, позицій щодо непідтримання проектів законів, зазначених у підпункті 2.5.6.1.7 Міністерство аграрної політики та продовольства України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.10 2.5.6.1.10 Супроводження процедури розгляду комітетами Верховної Ради України проектів законів, зазначених у підпункті 2.5.6.1.7 Міністерство аграрної політики та продовольства України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.11 2.5.6.1.11 Підготовка пропозицій щодо доцільності застосування Президентом України права вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів, зазначених у підпункті 2.5.6.1.7 Міністерство аграрної політики та продовольства України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
Проблема 2.5.7. Відсутність процедури продажу земельних ділянок державної та комунальної форм власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони в умовах вільного обігу земель сільськогосподарського призначення
0% 0 / 6
1.1 ОСР 2.5.7.1. Внесено зміни до земельного законодавства, які передбачають прозорі механізми продажу земельних ділянок державної та комунальної форми власності або прав на них через електронні аукціони 2.5.7.1.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, який визначає граничну площу земельних ділянок державної та комунальної власності, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для їх продажу, передачі в користування поза конкурентними засадами Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Захід не виконано Не виконано
0% 0 / 6
1.2 2.5.7.1.2 Моніторинг проектів законів, які передбачають внесення змін до Земельного кодексу України щодо механізмів продажу земельних ділянок державної та комунальної форми власності або прав на них через електронні аукціони, зокрема в умовах воєнного стану Міністерство аграрної політики та продовольства України Прогрес виконання заходу наявний Виконується
1.3 2.5.7.1.3 Підготовка позиції щодо погодження із зауваженнями/непідтримання проектів законів, зазначених у підпункті 2.5.7.1.2 Міністерство аграрної політики та продовольства України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.4 2.5.7.1.4 Підготовка зауважень та пропозицій, позицій щодо непідтримання проектів законів, зазначених у підпункті 2.5.7.1.2 Міністерство аграрної політики та продовольства України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.5 2.5.7.1.5 Супроводження процедури розгляду комітетами Верховної Ради України проектів законів, зазначених у підпункті 2.5.7.1.2 Міністерство аграрної політики та продовольства України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.6 2.5.7.1.6 Підготовка пропозицій щодо доцільності застосування Президентом України права вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів, зазначених у підпункті 2.5.7.1.2 Міністерство аграрної політики та продовольства України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
Проблема 2.5.8. Безоплатна приватизація земель державної та комунальної власності є джерелом корупції у земельних відносинах
0% 0 / 1
1.1 ОСР 2.5.8.1. Внесено зміни до земельного законодавства, які передбачають трансформацію безоплатної приватизації земельних ділянок в інші форми соціальної підтримки населення (із збереженням права на безоплатну приватизацію земельних ділянок, наданих у користування громадянам до 2002 року) 2.5.8.1.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, який, зокрема, передбачає: 1) вдосконалення нормативно-правового регулювання безоплатної передачі земельних ділянок у приватну власність громадян; 2) збереження право на безоплатну передачу у приватну власність громадян земельних ділянок, що надані їм у користування до 2002 року і на яких розташовані належні їм житлові будинки та господарські споруди Міністерство аграрної політики та продовольства України Не розпочато
0% 0 / 1
Проблема 2.5.9. Надмірна концентрація повноважень у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі земельних відносин, спричиняє конфлікт інтересів та масові зловживання
33.3% 1 / 3
1.1 ОСР 2.5.9.1. Повноваження щодо розпорядження землями державної власності, здійснення контролю за використанням та охороною земель, регулювання землеустрою, ведення Державного земельного кадастру розділено між окремими органами 2.5.9.1.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, який визначає: процедуру делегування Держгеокадастром саморегулівним організаціям у сфері землеустрою та топографо-геодезичної діяльності повноважень щодо професійної атестації інженерів-землевпорядників, інженерів-геодезистів та позбавлення їх кваліфікаційного сертифіката у визначених законом випадках, а також здійснення контролю за реалізацією делегованих повноважень Міністерство аграрної політики та продовольства України Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
33.3% 1 / 3
1.2 2.5.9.1.2 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України, який визначає: делегування Держгеокадастром саморегулівним організаціям у сфері землеустрою та топографо-геодезичної діяльності, які мають процедуру внутрішньої сертифікації та правила професійної етики, повноважень щодо професійної атестації інженерів-землевпорядників, інженерів-геодезистів та щодо позбавлення їх кваліфікаційного сертифіката у визначених законом випадках, а також щодо здійснення контролю за реалізацією делегованих повноважень Міністерство аграрної політики та продовольства України Не розпочато
1.3 2.5.9.1.3 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, який визначає можливість: 1) самостійної передачі державним підприємством, у постійному користуванні якого перебувають земельні ділянки сільськогосподарського призначення, частини своїх земель в оренду виключно на аукціоні без припинення права постійного користування; 2) перетворення державного підприємства, у постійному користуванні якого перебувають земельні ділянки площею понад 100 га, у товариство з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків (часток) у статутному капіталі яких належать державі, з переходом земельних ділянок новоутвореному підприємству без аукціону в оренду, з можливістю передати такі земельні ділянки в суборенду виключно на аукціоні Міністерство аграрної політики та продовольства України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
Проблема 2.5.10. Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг
8% 4 / 50
1.1 (1) ОСР 2.5.10.1. Щодо проектів публічної інфраструктури забезпечено обов’язкову публікацію всіх відомостей, передбачених Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, а також розкриття даних згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) та публікацію даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS 2.5.10.1.1 (1) Забезпечення обов’язкового оприлюднення всього масиву інформації, визначеної частиною першою статті 3 Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”, щодо дорожніх інфраструктурних проектів на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів, зокрема, щодо: 1) розпорядника (одержувача) бюджетних коштів (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника); 2) головного розпорядника бюджетних коштів (найменування, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника); 3) обсягів бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період — всього та в розрізі бюджетних програм; 4) обсягів проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період — всього та в розрізі бюджетних програм (при цьому зазначаються також види та обсяги відповідних надходжень щодо коштів спеціального фонду бюджету); 5) інформації про укладені за звітний період договори (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), кількість закупленого товару, робіт та/або послуг, проведена процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, строк дії договору); 6) інформації про стан виконання договорів, укладених у попередні звітні періоди, з усіма додатками, які є їх невід’ємною частиною (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності); 7) кількості службових відряджень, зокрема із зазначенням кількості закордонних відряджень, загальний обсяг витрат на службові відрядження, зокрема із зазначенням обсягу витрат на закордонні відрядження Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
10.3% 3 / 29
1.1 (2) 2.5.10.1.1 (2) Забезпечення обов’язкового оприлюднення всього масиву інформації, визначеної частиною першою статті 3 Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”, щодо дорожніх інфраструктурних проектів на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів, зокрема, щодо: 1) розпорядника (одержувача) бюджетних коштів (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника); 2) головного розпорядника бюджетних коштів (найменування, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника); 3) обсягів бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період — всього та в розрізі бюджетних програм; 4) обсягів проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період — всього та в розрізі бюджетних програм (при цьому зазначаються також види та обсяги відповідних надходжень щодо коштів спеціального фонду бюджету); 5) інформації про укладені за звітний період договори (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), кількість закупленого товару, робіт та/або послуг, проведена процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, строк дії договору); 6) інформації про стан виконання договорів, укладених у попередні звітні періоди, з усіма додатками, які є їх невід’ємною частиною (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності); 7) кількості службових відряджень, зокрема із зазначенням кількості закордонних відряджень, загальний обсяг витрат на службові відрядження, зокрема із зазначенням обсягу витрат на закордонні відрядження Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
1.2 2.5.10.1.2 Розроблення та видання наказу Агентства відновлення, яким врегульовано питання про оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, які згідно з додатком до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835, підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних Агентством відновлення, обласними держадміністраціями. Інформація щодо дорожніх інфраструктурних проектів підлягає розкриттю згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), а публікація даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) відбувається у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України Захід виконано невчасно та частково Виконано частково
1.3 (2) 2.5.10.1.3 (2) Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS Вінницька обласна державна адміністрація Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
1.3 (3) 2.5.10.1.3 (3) Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS Волинська обласна державна адміністрація Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.3 (4) 2.5.10.1.3 (4) Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS Дніпропетровська обласна державна адміністрація Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.3 (5) 2.5.10.1.3 (5) Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS Донецька обласна державна адміністрація Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.3 (6) 2.5.10.1.3 (6) Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS Житомирська обласна державна адміністрація Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.3 (7) 2.5.10.1.3 (7) Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS Закарпатська обласна державна адміністрація Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
1.3 (8) 2.5.10.1.3 (8) Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS Запорізька обласна державна адміністрація Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.3 (9) 2.5.10.1.3 (9) Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS Івано-Франківська обласна державна адміністрація Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.3 (10) 2.5.10.1.3 (10) Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS Київська обласна державна адміністрація Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.3 (11) 2.5.10.1.3 (11) Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS Кіровоградська обласна державна адміністрація Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.3 (12) 2.5.10.1.3 (12) Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS Луганська обласна державна адміністрація Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.3 (13) 2.5.10.1.3 (13) Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS Львівська обласна державна адміністрація Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.3 (14) 2.5.10.1.3 (14) Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS Миколаївська обласна державна адміністрація Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.3 (15) 2.5.10.1.3 (15) Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS Одеська обласна державна адміністрація Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.3 (16) 2.5.10.1.3 (16) Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS Полтавська обласна державна адміністрація Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.3 (17) 2.5.10.1.3 (17) Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS Рівненська обласна державна адміністрація Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.3 (18) 2.5.10.1.3 (18) Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS Сумська обласна державна адміністрація Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.3 (19) 2.5.10.1.3 (19) Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS Тернопільська обласна державна адміністрація Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.3 (20) 2.5.10.1.3 (20) Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS Харківська обласна державна адміністрація Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.3 (21) 2.5.10.1.3 (21) Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS Херсонська обласна державна адміністрація Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.3 (22) 2.5.10.1.3 (22) Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS Черкаська обласна державна адміністрація Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.3 (23) 2.5.10.1.3 (23) Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS Чернівецька обласна державна адміністрація Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.3 (24) 2.5.10.1.3 (24) Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS Чернігівська обласна державна адміністрація Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.3 (25) 2.5.10.1.3 (25) Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS Київська міська державна адміністрація Виконання заходу не розпочато Не розпочато
1.3 (1) 2.5.10.1.3 (1) Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
1.3 (26) 2.5.10.1.3 (26) Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS Хмельницька обласна державна адміністрація Виконання заходу не розпочато Не розпочато
2.1 ОСР 2.5.10.2. Результати проведення моніторингу за якістю дорожніх робіт, дані про результати перевірок, штрафні санкції публікуються на офіційному веб-сайті ініціатора перевірки, ініціатора або замовника моніторингу 2.5.10.2.1 Розроблення проекту наказу Мінінфраструктури про затвердження порядку проведення моніторингу за якістю робіт, зокрема з відновлення (модернізації) України, та типової форми договору щодо проведення моніторингу за якістю робіт Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Захід не виконано Не виконано
0% 0 / 7
2.2 2.5.10.2.2 Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.2.1, та забезпечено його доопрацювання (у разі потреби) Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Захід не виконано Не виконано
2.3 2.5.10.2.3 Видання наказу Мінінфраструктури про затвердження порядку проведення моніторингу за якістю робіт, зокрема з відновлення (модернізації) України, та форми типового договору щодо проведення моніторингу за якістю робіт Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Захід не виконано Не виконано
2.4 2.5.10.2.4 Розроблення онлайн-платформи, яка забезпечує збір та публікацію відкритих даних про моніторинг за якістю робіт, зокрема з відновлення (модернізації) України (зокрема звіти про моніторинг за станом будівництва, реконструкції, ремонту з усіма додатками, у тому числі протоколами, актами обстеження та відбору матеріалів) Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
2.5 2.5.10.2.5 Проведення дослідної експлуатації онлайн-платформи, зазначеної у підпункті 2.5.10.2.4, та її доопрацювання (за потреби) Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Не розпочато
2.6 2.5.10.2.6 Введення у промислову експлуатацію онлайн-платформи, зазначеної у підпункті 2.5.10.2.4 Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Не розпочато
2.7 2.5.10.2.7 Публікація на онлайн-платформі у відкритому доступі актуальних результатів проведення моніторингу за якістю робіт, у тому числі з відновлення (модернізації) України (зокрема звіти про моніторинг за станом будівництва, реконструкції, ремонту з усіма додатками, у тому числі протоколами, актами обстеження та відбору матеріалів) Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Не розпочато
3.1 ОСР 2.5.10.3. Створено відкриту карту будівництва, ремонту та експлуатації доріг, на якій відображаються проведені тендери і укладені договори на такі роботи, з метою уникнення багаторазового проведення робіт на тих самих ділянках; цю карту інтегровано із Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва 2.5.10.3.1 Розроблення та підписання документації для впровадження інструменту цифрового управління відбудовою (модернізацією) України, що забезпечить публічний доступ до інтерактивної карти робіт, у тому числі з відновлення (модернізації) України, з інформацією про проведені тендери, укладені договори, підрядників та актуальний хід будівництва по всій країні, що дає змогу стежити за виконанням ремонту та будівництвом з метою уникнення багаторазового проведення робіт на тих самих ділянках Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Захід не виконано Не виконано
0% 0 / 5
3.2 2.5.10.3.2 Проведення дослідної експлуатації інструменту цифрового управління, зазначеного у підпункті 2.5.10.3.1, його доопрацювання (за потреби) та запуск у промислову експлуатацію Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
3.3 2.5.10.3.3 Забезпечення постійного функціонування (надання можливості публічного доступу) та оновлення інтерактивної карти робіт, зокрема робіт з відновлення (модернізації) України, з інформацією про проведені тендери, договори, підрядників та актуальний хід будівництва по всій країні, що дає змогу стежити за виконанням ремонту та будівництва Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Не розпочато
3.4 2.5.10.3.4 Розроблення технічної документації для забезпечення інтеграції інтерактивної карти робіт, у тому числі робіт з відновлення (модернізації) України з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Не розпочато
3.5 2.5.10.3.5 Проведення дослідної експлуатації та запуск в промислову експлуатацію інтерактивної карти робіт, у тому числі робіт з відновлення (модернізації) України, інтегрованої з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України Не розпочато
4.1 ОСР 2.5.10.4. Запроваджено вимоги, згідно з якими всі дорожньо-будівельні роботи плануються з урахуванням результатів інструментальних обстежень 2.5.10.4.1 Розроблення та видання наказу Мінінфраструктури про затвердження ДСТУ ХХХХ:20ХХ “Автомобільні дороги. Правила призначення ремонтів”, де закріплені вимоги про планування всіх дорожньо-будівельних робіт з урахуванням результатів інструментальних обстежень Державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" Захід виконано вчасно і повністю Виконано
16.7% 1 / 6
4.2 2.5.10.4.2 Розроблення проекту наказу Мінінфраструктури про затвердження алгоритму (порядку, методики) інструментальних обстежень стану автомобільних доріг і відбору ділянок доріг для ремонту (черговості) Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України Захід не виконано Не виконано
4.3 2.5.10.4.3 Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.4.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України Захід не виконано Не виконано
4.4 2.5.10.4.4 Видання наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.4.2 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України Захід не виконано Не виконано
4.5 2.5.10.4.5 Розроблення та впровадженя системи накопичення даних, яка дає змогу в автоматичному режимі здійснювати відбір (пріоритезацію) автомобільних доріг для планування ремонту на основі даних інструментальних обстежень Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України Не розпочато
4.6 2.5.10.4.6 Проведення збору даних за результатами інструментальних обстежень автомобільних доріг, на підставі яких за допомогою системи, зазначеної у підпункті 2.5.10.4.5 здійснюється планування дорожньо-будівельних робіт Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України Не розпочато
5.1 ОСР 2.5.10.5. Забезпечено цілодобовий всеохопний автоматизований габаритно-ваговий контроль; встановлено адміністративну відповідальність для вантажовідправників, перевізників за перевищення габаритно-вагових параметрів; інформація про порушення габаритно-вагових параметрів, накладені санкції публікується на офіційному веб-сайті Укртрансбезпеки 2.5.10.5.1 Забезпечення роботи всіх WIM систем, розташованих на автомобільних дорогах, у тому числі відновлення роботи непрацюючих WIM систем Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України Прогрес виконання заходу наявний Виконується
0% 0 / 3
5.2 2.5.10.5.2 Підписані акти введення в експлуатацію та функціонують щонайменше 45 нових WIM систем Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
5.3 2.5.10.5.3 Розміщення на офіційному веб-сайті Укртрансбезпеки інформації про порушення габаритно-вагових параметрів, а також накладені санкції за відповідні порушення, зокрема адміністративні стягнення Державна служба України з безпеки на транспорті Прогрес виконання заходу наявний Виконується