Проблема

3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом

Загальна інформація щодо проблеми

Гарантії незалежності АРМА та інституційна спроможність органу потребують істотного посилення. Установлений порядок проведення конкурсного добору Голови АРМА не забезпечує належну безсторонність та відбір на основі заслуг, а процедура формування конкурсної комісії містить ризики визнання її такою, що суперечить Конституції України. Перелік підстав для звільнення Голови АРМА є надто широким і не гарантує його незалежність від неналежних втручань у діяльність. Один із механізмів контролю за діяльністю органу — зовнішня незалежна оцінка ефективності діяльності — жодного разу не була проведена.
Попри певний прогрес в усуненні суперечностей, прогалин та неузгодженостей законодавства щодо управління активами, на які накладено арешт та які передані в управління АРМА, недоліки все ще залишаються та є істотними. Це породжує ризики зловживань під час здійснення процедур визначення управителя арештованим майном, а також контролю з боку АРМА щодо ефективності управління таким майном. Дотепер не введено в постійну (промислову) експлуатацію Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, що не дає впевненості у повноті наведеної у ньому інформації, захисті інформації тощо.
Співпраця та координація зусиль АРМА, Держфінмоніторингу, органів досудового розслідування та прокуратури не мають системного та оперативного характеру, що уповільнює виявлення, розшук та убезпечення активів, які можуть бути доказом або предметом конфіскації/спеціальної конфіскації від приховування. Крім того, законодавство не передбачає дієвих механізмів планування перед арештом активів, щодо яких постане питання про передачу їх АРМА, що знижує ефективність заходів з їх подальшого збереження.
Існує потенціал для посилення міжнародного співробітництва АРМА та обміну інформацією, зокрема у межах діяльності Європолу.
Попри досягнутий Україною значний прогрес у впровадженні рекомендацій FATF, що визнається у звітах оцінки MONEYVAL, залишаються рекомендації, які виконано частково.
Значною проблемою для національних компетентних органів є відсутність Єдиного реєстру рахунків фізичних/юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів відповідно до європейських стандартів та найкращих практик. Це ускладнює оперативне виявлення активів та проведення фінансових розслідувань. Розпочато цифровізацію процесів обміну інформацією з питань фінансового моніторингу, який слід продовжувати. Запобігання та протидія легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, матиме вищу ефективність завдяки системному запровадженню заходів, визначених за результатами національної оцінки ризиків.
Розгорнути...

Виконання заходів ДАП в межах проблеми

Загальна кількість ОСР – 11
Всі заходи ДАП
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
має розпочатись має бути завершено
11 7 4 14
36
Виконано Виконується Не виконано Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 11 (30.6%)

Строки виконання всіх заходів

01.03.2023 - 31.12.2025

Виконання заходів ДАП в межах Проблеми за основними головними виконавцями

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

15.8%
19

Державна служба фінансового моніторингу України

60%
5

Національне агентство з питань запобігання корупції

0%
2

Міністерство фінансів України

50%
2

Міністерство юстиції України

50%
2

Державна податкова служба України

0%
2

Досягнення ОСР в межах Проблеми

Загальна кількість ОСР – 11

Зведена загальна інформація про ОСР та заходи в межах ОСР

Назва ОСР Назва заходу Головний виконавець Результати моніторингу (останні) Відмітка про виконання % виконаних заходів (повністю та частково)
1.1. ОСР 3.3.3.1 Мінімізовано ризики дискреції, непрогнозованості та неефективності дій АРМА щодо арештованих активів шляхом запровадження чіткого нормативного регулювання здійснення управління корпоративними правами, цілісними майновими комплексами, житловими об’єктами та іншими видами активів 3.3.3.1.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким: 1) деталізовано порядок визначення управителя активом, на який накладено арешт, зокрема, визначено особливості застосування законодавства про публічні закупівлі у зазначеній процедурі; 2) регламентовано порядок дій АРМА у разі встановлення під час перевірки ефективності управління арештованими активами фактів неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
0% 0/ 2
1.2. 3.3.3.1.2. Приведення нормативно-правових актів у відповідність із законом, зазначеним у підпункті 3.3.3.1.1 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Не розпочато
2.1. ОСР 3.3.3.2 Забезпечено правовий баланс між можливостями оскарження рішень, дій чи бездіяльності АРМА заінтересованими суб’єктами та запобіжниками від блокування роботи органу шляхом зловживання процесуальними правами 3.3.3.2.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким: 1) визначено пріоритет кримінального судочинства у разі вирішення питань щодо передачі арештованих активів в управління АРМА та здійснення управління ними, а також перелік підстав для судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності щодо управління активами у порядку господарського або цивільного судочинства; 2) встановлено порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності АРМА щодо визначення управителя активом у порядку адміністративного судочинства із визначенням вичерпного переліку осіб, які можуть ініціювати оскарження відповідних рішень, дій чи бездіяльності АРМА, а також із визначенням вичерпного переліку підстав для такого оскарження; 3) встановлено порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності АРМА щодо проведення перевірок ефективності управління активами, які передані управителям, у порядку адміністративного судочинства із визначенням вичерпного переліку осіб, які можуть ініціювати оскарження відповідних рішень, дій чи бездіяльності АРМА, а також із визначенням вичерпного переліку підстав для такого оскарження; 4) унеможливлено блокування діяльності АРМА з управління активами через застосування заходів забезпечення позовів у порядку адміністративного, господарського або цивільного судочинства Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
0% 0/ 1
3.1. ОСР 3.3.3.3 Чітко визначено особливості речового (майнового) титулу АРМА щодо арештованих активів в управлінні цього органу, цивільно-правові, податкові та інші права та обов’язки їх власників, АРМА та третіх осіб щодо відповідного майна 3.3.3.3.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким: 1) визначено особливості речового (майнового) титулу АРМА щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави і які передані в управління АРМА; 2) визначено права та обов’язки АРМА щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави і які передані в управління АРМА; 3) визначено права та обов’язки власника щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави і які передані в управління АРМА; 4) визначено права та обов’язки управителя щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави і які були передані в управління АРМА, а надалі передані управителю; 5) визначено права та обов’язки третіх осіб, які мають або можуть мати законні інтереси щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави і які передані в управління АРМА Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Виконання заходу не розпочато Не розпочато
0% 0/ 1
4.1. ОСР 3.3.3.4 Посилено судовий контроль за здійсненням АРМА управління арештованими активами 3.3.3.4.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким детально регламентовано порядок ініціювання, розгляду та прийняття рішення слідчого судді, суду про можливість реалізації активу, а також порядок оскарження такого рішення в апеляційному порядку Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Виконання заходу не розпочато Не розпочато
0% 0/ 1
5.1. ОСР 3.3.3.5 Посилено контроль за діяльністю АРМА з боку Громадської ради при АРМА, а також забезпечено прозорий публічний облік активів в управлінні, зокрема оприлюднення актуальної інформації щодо їх стану та характеристик 3.3.3.5.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким: 1) передбачено, що Громадська рада при АРМА визначає з числа її членів не менше ніж 40 відсотків складу дисциплінарної комісії АРМА; 2) передбачено, що Громадська рада при АРМА визначає з числа її членів не менше ніж 40 відсотків складу конкурсної комісії з добору на вакантні посади в АРМА; 3) передбачено повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за законністю та прозорістю визначення управителів активами, зокрема шляхом визначення членів Громадської ради при АРМА, які беруть участь у визначенні управителів активами; 4) передбачено повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за законністю та прозорістю визначення реалізації активів; 5) передбачено повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за ефективністю управління активами, які передані АРМА; 6) передбачено повноваження Громадської ради при АРМА щодо надання висновків до щорічного звіту про діяльність АРМА; 7) передбачено можливість участі визначених Громадською радою при АРМА осіб (із числа її членів) у проведенні перевірок ефективності управління арештованими активами, переданими в управління; 8) передбачено оприлюднення АРМА результатів проведення перевірок ефективності управління активами, переданими АРМА в управління Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
100% 2/ 2
5.2. 3.3.3.5.2. Запровадження в постійну (промислову) експлуатацію Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Захід виконано невчасно та повністю Виконано
6.1. ОСР 3.3.3.6 Підвищено ефективність АРМА завдяки посиленню інституційної спроможності органу, механізмів його міжнародного співробітництва, виявлення та розшуку активів за кордоном, а також завдяки кадровому перезавантаженню його керівного складу на основі принципів фаховості та незаангажованості 3.3.3.6.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким: 1) удосконалено порядок конкурсного добору Голови АРМА для досягнення вищого рівня прозорості добору, усунення ризиків політизації чи упередженості конкурсної комісії; 2) визначено вичерпний перелік серйозних підстав для дострокового звільнення або припинення повноважень Голови АРМА, а також передбачено можливість його відсторонення лише у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України; 3) запроваджено гарантії незалежності АРМА від неналежного втручання або впливу на діяльність органу; 4) процедуру проведення незалежної зовнішньої оцінки діяльності АРМА приведено у відповідність із Конституцією України, та створено передумови для її дієвого застосування у практичній діяльності Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
0% 0/ 4
6.2. 3.3.3.6.2. Розроблення проектів нормативно-правових актів, затвердження яких є необхідним для виконання закону, зазначеного у підпункті 3.3.3.6.1 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Не розпочато
6.3. 3.3.3.6.3. Проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, зазначених у підпункті 3.3.3.6.2, отримання експертних висновків та їх доопрацювання Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Не розпочато
6.4. 3.3.3.6.4. Видання нормативно-правових актів, зазначених у підпункті 3.3.3.6.2, та проведення їх державної реєстрації Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Не розпочато
7.1. ОСР 3.3.3.7 Встановлено справедливі та чіткі підстави відповідальності АРМА та його посадових осіб за неефективне управління арештованими активами 3.3.3.7.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким запроваджено окремі підстави для притягнення працівників АРМА до дисциплінарної відповідальності у разі умисного або внаслідок недбалості порушення встановленого порядку визначення управителя активом; порушення встановленого порядку перевірки ефективності управління арештованими активами, переданими АРМА в управління; нереагування або порушення встановленого порядку реагування на отриману інформацію та/або встановлені факти неналежного управління активами чи спроб відчуження активів управителем Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Захід виконано невчасно та повністю Виконано
100% 1/ 1
8.1. ОСР 3.3.3.8 Накладення арешту та передача в управління АРМА незаконно одержаних активів для збереження їх економічної вартості здійснюються ефективно та своєчасно 3.3.3.8.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким: 1) запроваджено порядок невідкладного інформування АРМА прокурорів про виявлення активів, на які може бути накладено арешт; 2) запроваджено обов’язкове планування арешту активу, щодо якого порушуватиметься питання про його передачу в управління АРМА, до подання прокурором клопотання про накладення арешту на актив у кримінальному провадженні або в порядку цивільного судочинства; 3) передбачено можливість передачі в управління АРМА будь-якого активу, на який накладено арешт у кримінальному провадженні та вартість якого перевищує 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (незалежно від визнання такого активу речовим доказом та підстав для накладення арешту у кримінальному провадженні) Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
0% 0/ 3
8.2. 3.3.3.8.2. Розробка програмного забезпечення та запровадження технічного устаткування електронної захищеної системи обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування для оперативного надсилання запитів до АРМА та оперативного інформування про виявлення активів, яких стосувався запит, виявлення активів, які підлягають арешту, тощо Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Не розпочато
8.3. 3.3.3.8.3. Розроблення та затвердження Положення про електронну захищену систему обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування для оперативного надсилання запитів до АРМА та оперативного інформування про виявлення активів, яких стосувався запит, виявлення активів, які підлягають арешту, тощо Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Не розпочато
9.1.(1) ОСР 3.3.3.9 Управління активами, на які накладено арешт у кримінальних провадженнях, розшук незаконно одержаних активів за межами України та їх повернення здійснюються ефективно, серед іншого, завдяки: посиленню інституційної спроможності АРМА; удосконаленню законодавства щодо передачі активів в управління; забезпеченню ефективного міжнародного співробітництва 3.3.3.9.1.(1) Забезпечення приєднання АРМА та Національного агентства до захищеної системи обміну інформацією “SIENA” Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Захід виконано невчасно та повністю Виконано
100% 5/ 5
9.1.(2) 3.3.3.9.1.(2) Забезпечення приєднання АРМА та Національного агентства до захищеної системи обміну інформацією “SIENA” Національне агентство з питань запобігання корупції Захід не виконано Не виконано
9.2. 3.3.3.9.2. Формування міжвідомчої робочої групи, відповідальної за координацію діяльності органів державної влади із повернення активів та реалізацію Стратегії із повернення активів Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Захід не виконано Не виконано
9.3. 3.3.3.9.3. Розроблення та затвердження плану дій з реалізації Стратегії із повернення активів Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Захід не виконано Не виконано
9.4. 3.3.3.9.4. Підготовка щорічного звіту про стан реалізації Стратегії із повернення активів та плану дій з її реалізації, який у разі потреби містить рекомендації щодо перегляду Стратегії із повернення активів та плану дій з її реалізації Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Не розпочато
10.1. ОСР 3.3.3.10 Випадки легалізації коштів та активів, одержаних корупційним шляхом, виявляються та належно фіксуються завдяки ефективній роботі Держфінмоніторингу та нормативному врегулюванню його співпраці з Національним агентством, Національним антикорупційним бюро, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, АРМА та іншими державними органами 3.3.3.10.1. Введення в дію інформаційно-телекомунікаційної системи “Електронний кабінет системи фінансового моніторингу” Державна служба фінансового моніторингу України Не розпочато
0% 0/ 1
11.1. ОСР 3.3.3.11 Заходи із запобігання легалізації коштів, одержаних корупційним шляхом, визначаються на підставі результатів оцінки ризиків, належно здійснюються; рекомендації FATF послідовно втілюються 3.3.3.11.1. Подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів відповідно до Директиви (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму та про внесення змін до Директив 2009/138/ЄС і 2013/36/ЄС (із наступними змінами) та його супроводження Міністерство фінансів України Захід не виконано Не виконано
800% 120/ 15
11.2. 3.3.3.11.2. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким встановлено, що визнання майна таким, що одержане злочинним шляхом, для цілей статті 209 Кримінального кодексу України здійснюється виходячи з фактичних обставин і не потребує рішення суду, винесеного в Україні чи за її межами, яким встановлено факт вчинення злочину, внаслідок якого одержане таке майно або притягнуто особу до кримінальної відповідальності за вчинення такого злочину Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
11.3. 3.3.3.11.3. Супроводження розгляду проекту закону, яким уточнюються положення Кримінального процесуального кодексу України щодо міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні з урахуванням зауважень, наведених у звітах MONEYVAL, у Верховній Раді України (зокрема у разі застосування до нього Президентом України права вето) Міністерство юстиції України Прогрес виконання заходу наявний Виконується
11.4.(1) 3.3.3.11.4.(1) Приведення підзаконних актів у відповідність із Законами України від 6 грудня 2019 р. № 361-IX “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, від 4 листопада 2022 р. № 2736-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843” і Директивою ЄС 2015/849 Міністерство фінансів України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
11.4.(2) 3.3.3.11.4.(2) Приведення підзаконних актів у відповідність із Законами України від 6 грудня 2019 р. № 361-IX “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, від 4 листопада 2022 р. № 2736-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843” і Директивою ЄС 2015/849 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Захід виконано вчасно і повністю Виконано
11.4.(3) 3.3.3.11.4.(3) Приведення підзаконних актів у відповідність із Законами України від 6 грудня 2019 р. № 361-IX “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, від 4 листопада 2022 р. № 2736-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843” і Директивою ЄС 2015/849 Державна служба фінансового моніторингу України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
11.4.(4) 3.3.3.11.4.(4) Приведення підзаконних актів у відповідність із Законами України від 6 грудня 2019 р. № 361-IX “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, від 4 листопада 2022 р. № 2736-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843” і Директивою ЄС 2015/849 Національний банк України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
11.4.(5) 3.3.3.11.4.(5) Приведення підзаконних актів у відповідність із Законами України від 6 грудня 2019 р. № 361-IX “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, від 4 листопада 2022 р. № 2736-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843” і Директивою ЄС 2015/849 Міністерство юстиції України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
11.4.(6) 3.3.3.11.4.(6) Приведення підзаконних актів у відповідність із Законами України від 6 грудня 2019 р. № 361-IX “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, від 4 листопада 2022 р. № 2736-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843” і Директивою ЄС 2015/849 Міністерство цифрової трансформації України Захід виконано вчасно і повністю Виконано
11.5. 3.3.3.11.5. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України узагальнених пропозицій учасників національної оцінки ризиків щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків Державна служба фінансового моніторингу України Захід виконано невчасно та повністю Виконано
11.6. 3.3.3.11.6. Затвердження узагальнених пропозицій учасників національної оцінки ризиків щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків Державна служба фінансового моніторингу України Захід виконано невчасно та повністю Виконано
11.7. 3.3.3.11.7. Підготовка та проведення чергової національної оцінки ризиків відповідно до оновленої Методики національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні Державна служба фінансового моніторингу України Не розпочато
11.8. 3.3.3.11.8. Затвердження звіту за результатами чергової національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Не розпочато
11.9. 3.3.3.11.9. Розробка програмного забезпечення та запровадження технічного устаткування Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів Державна податкова служба України Не розпочато
11.10. 3.3.3.11.10. Розроблення та затвердження Положення про Єдиний реєстр рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів після консультацій із Національним банком Державна податкова служба України Не розпочато

Ключові джерела про стан проблеми:

Оцінка ситуації міжнародними моніторинговими механізмами та організаціями: